Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Wykład 5

Teorie społeczno - poznawcze

Klasyczne teorie uczenia a

podejście społeczno - poznawcze

Czy według zwolenników teorii uczenia osobowość istnieje?

Czy można poszukiwać analogii między zachowaniem szczura laboratoryjnego a zachowaniem człowieka?

Społeczno - poznawcze teorie uczenia

Procesy uczenia odgrywają istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu osobowości.

Społeczne aspekty uczenia

  1. Społeczny charakter wzmocnień

  2. Zdolność samowzmacniania

  3. Wzmacnianie zastępcze, warunkowanie zastępcze

Poznawcze aspekty uczenia

  1. Ludzie uczą się obserwując zachowania innych (modelowanie) i nabywanie złożonych wzorców zachowania nie wymaga wzmocnień.

  2. Ważnym czynnikiem determinującym zachowanie są oczekiwania na temat tego, czy doprowadzi ono do pożądanego rezultatu oraz wartość jaką jednostka przypisuje temu rezultatowi.

Oczekiwania wg J.Rottera

  1. Ufność

  2. Umiejscowienie źródła kontroli

Koncepcja A.Bandury - zmienne poznawcze jako zmienne osobowościowe

Dwa rodzaje oczekiwań:

  1. Oczekiwania dotyczące wyniku.

  2. Oczekiwania dotyczące skuteczności.

Poczucie własnej skuteczności

Przekonanie o własnej skuteczności decyduje o:

Od czego zależy nasze poczucie własnej skuteczności

Motywacja poznawcza -cele

Cel - to reprezentacja poznawcza pewnego stanu pożądanego , do którego podmiot zmierza lub stanu negatywnego, którego stara się uniknąć.

W jaki sposób cele wpływają na działanie

Poznawcze podejście do osobowości.

Koncepcja W.Mischela

Kontynuacja społeczno - poznawczych teorii uczenia

Zmienne poznawcze a osobowość

Osobowość jako system wiedzy

Kognitywno - afektywny system osobowości

wg W.Mischela

Strategia obronnego pesymizmu

(Cantor, 1989)

Dlaczego pewni ludzie są bardziej szczęśliwi niż inni

(Lyubomirsky,2003)

Czy terapia poznawcza może nas nauczyć , jak być szczęśliwą osobą?

Badanie osobowości z perspektywy

podejścia społeczno-poznawczego

Zaburzenia osobowości oraz zmiana terapeutyczna w ramach podejścia

społeczno-poznawczego

Teorie cech a podejście poznawcze

(Kofta, Doliński, 2000)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron