Aborygeni, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA


Aborygeni

  1. Lud Arunta

  2. Lud Lortija

Organizacja społeczna Aborygenów australijskich:

    1. Plemię (maksymalnie dwie fratrie)

    2. Fratria-grupa klanów powiązana więzią braterstwa, dzieli się na dwie lub cztery klasy, do których przynależność określają zasady:

-we fratrii każde pokolenie należy do innej generacji niż generacja bezpośrednio ją poprzedzająca

-członkowie jednej klasy mogą zawierać małżeństwo tylko z członkami klas należącymi do innej fratrii

Fratrie mają nazwy zwierzęce. Klasy nie mają totemów.

c) klan (podstawa, jego członkowie uważają, że są ze sobą w sposób szczególny

spokrewnieni, tworzą wielką rodzinę, każdy klan musi posiadać TOTEM, klany

należą do jednej fratrii, tylko wyjątkowi członkowie klanów mogą przynależeć

do paru fratrii)

-typowa gerontokracja (rządy starszyzny)

-bardzo skomplikowane systemy pokrewieństwa (wiele nazw określających krewnych)

-brak sprecyzowanej struktury państwowej

TOTEMIZM

Totem ma charakter religijny, w stosunku do niego dzieli się świat na sferę sacrum i profanum, dwa heterogeniczne światy. Według Durkheima totem jest pierwowzorem rzeczy świętej.

Totemem może być przedmiot (lub jego część) ze świata roślin, zwierząt, Słońce, deszcz, księżyc, mityczny przodek. Jest wspólny dla każdego członka danego klanu i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Członkowie danego klanu ozdabiają swoje ciała wizerunkami totemów (np.: tatuaż).

Podczas obrzędów używane są przedmioty zwane CZURINGA:(wydrapywano w nich wizerunek totemu, wiercono dziury, przez które przekładano sznurek tak, by podczas obracania czuringa wydawała ogłuszający dźwięk). Czuringa oznacza świętość, rzecz świętą, jest sakralnym skarbem klanu, nie mogą jej oglądać kobiety, dzieci ani młodzi mężczyźni. Utrata czuringi jest dla klanu klęską i powodem do publicznej żałoby, której wyrazem jest malowanie ciała białą glinką.

Cudowne właściwości czuringi:

-leczy rany

-wzmacnia zarost

-przynosi siłę, odwagę i wytrwałość

-osłabia wrogów (jeżeli zobaczą ją lub dotkną)

RELIGIA

-totemizm

-całkowite uznanie wierzeń innych klanów

-podział na wierzenia i obrzędy

-kulty negatywne-zakazy oddzielające sacrum od profanum (zakaz jakiegokolwiek kontaktu z rzeczą świętą), obowiązują zawsze

-kulty pozytywne to obrzędy inicjacyjne i ofiarne (np.: obrzęd otwierania sobie żył przez młodych mężczyzn i upuszczania krwi na skałę, by zapewnić płodność kangurów-podstawowego pożywienia Aborygenów)

Kulty pozytywne charakteryzują się cyklicznością, każdy obrzęd zakończony jest wielką ucztą, np.: corocznym zjazdem Korobori (elementy orgii)

Emil Durkheim „Elementarne formy życia religijnego“

-próba wyjaśnienia istoty religii plemion zbieracko-łowieckich

-oddzielenie religii prymitywnej od podstaw wiary chrześcijańskiej (analiza religii prymitywnych w ich elementarnej, „czystej” formie)

-społeczeństwo jako rzeczywisty przedmiot wiary (kult społeczeństwa pod postacią bóstw)

Wamer

-badania ludów australijskich

-zarzucił Durkheimowi, ze jego proza powstawała w Paryżu, a nie w naturalnym środowisku badanych

Claude Lévy-Strauss

-schemat pojęciowy związany z kategorią kultury i myśli ludzkiejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Papuasi(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Inicjacje(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
CZŁOWIEK I PRZYRODA, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
antropologia - notatki(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Antropologiczne podejscie do zagadnien organizacji spolecznej, College, Pedagogika, rok III, ANTROP
Bajka(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Nuerowie(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
PRAWO PRYMITYWNE, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Indianie(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Papuasi(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
metodyka, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
Ruchomość kręgosłupa, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
korekcja-plecy, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
POSTAWA CIAŁA korekcja - sciaga, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
KONSPEKT - k. koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślawe
zestaw ćw. nr2 kolana koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślaw
korekcja-dod, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
Konspekt ćw.kor, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens

więcej podobnych podstron