Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Scenariusz zajęć dla 5-6 - latków przeprowadzonych przez Janinę Kruk

w grupie „Zajączki” w dniu 11.12.2009r.

Temat zajęcia: Gdzie szukać dobroci?

Treści programowe:

- identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwe reagowanie na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań.

Cel ogólny:

- kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła, podkreślenie wartości dobra w życiu codziennym

Cele szczegółowe - dziecko:

- potrafi myśleć nie tylko o sobie, ale i pragnieniach pragnieniach potrzebach innych,

- definiuje słowo „dobroć” i potrafi wskazać jego przejawy,

- uzasadnia swój wybór,

- odróżnia przykłady dobrego postępowania od złego

Pomoce dydaktyczne:

- czapeczki w czterech kolorach, ilustracje z różnych bajek, znaki „+”, „ - „ bębenek, kolorowy papier, nożyczki.

Przebieg:

1.Wspólna recytacja wiersza pt. „Krasnoludek”.

2.Rozmowa z dziećmi na temat: Gdzie można spotkać krasnoludki?”

- próba zdefiniowania słowa „bajka”,

- podział dzieci na grupy - dzieci otrzymują czapeczki w różnych kolorach

i dobierają się w grupy według kolorów czapeczek,

3.Rozwiazywanie zagadek:

- rozmowa na temat: „Jakie znacie bajki?”

- rozpoznawanie ilustracji, z jakiej bajki pochodzi i jak nazywają się postacie na nich przedstawione,

- rozwiązywanie zagadek słownych związanych z postaciami z bajek pt.

„ Z jakiej jestem bajki?”

4.Praca w grupach:

- dzieci otrzymują koperty a w nich ilustracje z postaciami z bajki, klasyfikują je na dobre i złe za pomocą znaków „+”, „ - „

- dzieci oceniają i uzasadniają swój wybór

5.Zabawa ruchowa pt. „Magiczny bębenek”.

Dzieci odtwarzają ruchem słowną opowieść nauczycielki na temat wędrówki po krainie baśni i ilustrują ruchem lub naśladują głosem wybrane sytuacje.

6.Szukanie odpowiedzi na pytania.

- Co to jest dobroć?

- Gdzie możemy ją znaleźć?

- Co to znaczy być dobrym?

- podaj przykłady dobrego i złego postępowania.

7. Zabawa ruchowa.

Pokażcie, jak wyglądają szczęśliwe dzieci, a jak smutne.

8. Zagadki pantomimiczne zadawane przez dzieci i nauczycielkę.

- Pokażę wam dobry uczynek, a wy odgadnijcie co robię?

9. Zabawa słowna pt. „ Dokończ zdanie…”

- Gdybym była dobrą wróżką…….?

- Nie lubię, gdy………

- Najbardziej lubię, gdy ktoś………

10. Szukanie symbolu dobroci - propozycje dzieci.

Wycinanie serca z kolorowego papieru i zabranie go do domu w celu narysowania pozytywnej rzeczy zrobionej dzisiaj w domu (należy je przynieść na następny dzień).

11.Zakończenie zajęcia.

Dzieci siedzą w kręgu, określają swój nastrój, następnie każdy szepce na ucho koledze lub koleżance siedzącej obok coś miłego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
scenariusz zajeć dla dzieci 3- letnich , Dokumenty do szkoły, przedszkola; inne, konspekty i scenari
scenariusz zajęć dla 2-3 latków, Pedagogika przedszkolna
Scenariusz zajęć dla grupy dzieci 5- strażak, Pedagogika, scenariusze
17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
23.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Podziwiamy ogrody kwiatowe, Konspekty
Scenariusz zajęć plastycznych - Wszystkim dzieciom świeci słońce, pedagogika
Scenariusz zajęć dla 6
W krainie czystości, MATERIAŁY TEMATYCZNE, Scenariusze zajęć dla dzieci 3- letnich
SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PORANNEGO KRĘGU(1), Terapia pedagogiczna

więcej podobnych podstron