1 Choroby cywilizacyjne i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)


Zdrowie publiczne semestr II

Temat 1: Choroby cywilizacyjne i profilaktyka

Choroby cywilizacyjne - to szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie, spowodowane rozwojem cywilizacji i zmianą stylu życia choroby.

Czynniki przyczyniające się do powstania chorób cywilizacyjnych:

- stałe napięcie układu nerwowego, stresy

- siedzący tryb życia

- niewłaściwe odżywianie

- wzrastająca konsumpcja używek, leków i narkotyków

- zniszczenie środowiska naturalnego

- szkodliwe warunki pracy

Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy:

1. Choroby układu krążenia - miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, udary mózgowe, nadciśnienie tętnicze

2. Nowotwory złośliwe

3. Przewlekłe choroby układu oddechowego - POChP, astma oskrzelowa

4. Choroby przemiany materii - cukrzyca, otyłość

5. Przewlekłe choroby układu kostno - stawowego

6. Zaburzenia psychiczne - zaburzenia psychosomatyczne, nerwice, depresje, uzależnienia

Wyżej wymienione to główne przyczyny zgonów i niezdolności do pracy w krajach rozwiniętych. Całe społeczeństwo ponosi koszty leczenia, rent inwalidzkich, sierocych, usprawniania inwalidów.

Profilaktyka - różnorodne działania, których celem jest zapobieganie chorobom, zaburzeniom oraz ich skutkom.

  1. Pierwotna (pierwszorzędowa) - dotyczy ludzi zdrowych, całej populacji, to zapobieganie występowaniu chorób. Obejmuje promowanie postaw prozdrowotnych, szczepienia zdrowotne, profilaktykę próchnicy, ochronę środowiska, nadzór nad żywnością, odpowiednią higienę osobistą itd.

  2. Wtórna (drugorzędowa) - dotyczy ludzi ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób w odwracalnym okresie, to zapobieganie rozwojowi choroby. Obejmuje profilaktykę w miejscu pracy, profilaktykę p/nowotworową, badania przesiewowe, czynne poradnictwo itd.

  3. Trzeciorzędowa - dotyczy ludzi chorych i niepełnosprawnych. To zapobieganie skutkom choroby (fizycznym i psychospołecznym), przywracanie aktywności życiowej.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4 Przewlekłe choroby dróg oddechowych – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicz
5 Choroby przemiany materii – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykł
2 Choroby układu krążenia – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykład
6 Zaburzenia psychiczne – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady
3 Nowotwory złośliwe – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady sem
8 Wirus HIV i AIDS, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
9 Pielęgnowanie osób z wadą słuchu. Pielęgnacja i obsługa aparatów słuchowych, pracownia zabiegów hi
7 Palenie tytoniu, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
12 Zasady ergonomii, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
Pracownia zabiegów higienicznych
Pracownia Zabiegow Higienicznych literatura
pracownia zabiegów higienicznych
NTiM Wykłady semestr II WIMIM
Biochemia- wyklady 1-8, Semestr II, biochemia
Ekonomika ochrony środowiska 27.04.07 r. wykład, Semestr II, Ekonomika ochrony środowiska
Ergonomia Wykłady semestr II WIMIM
Ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika, administracja, prawo pracy, Semestr II
Wykłady semestr II, TEORIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Metodyka?ukacji polonistycznej w?ukacji wczesnoszkolnej wykłady SEMESTR II

więcej podobnych podstron