WSTEP Pilsudski-a-religia, Warszawski Józef ks TJ

Pobierz dokument
wstep.pilsudski.a.religia.warszawski.jozef.ks.doc
Rozmiar 26 KB

WSTĘP

DO PIERWSZEGO WYDANIA KRAJOWEGO

­

Wydanie londyńskie niniejszego ,,studium” wywołało wśród czytelników tej pracy wcale żywe echo i nie mniej gorącą reakcję. Wielbiciele bowiem Marszałka potępili ją a krytyczni czytelnicy dali pozytywne wypowiedzi na temat zarówno tego opracowania jak i wydania.

Nie wdając się w zbędą zgoła polemikę nad obi­ektywizmem przytoczonych w nim dowodów, należy tym bardziej podkreślić brak jakichkolwiek pozytywnych przykładów, któreby podważały ich wymowę. Świadczy to zarówno o słuszności skruszenia dotychczasowego kultu „Pana Marszałka”, jak i naglącej potrzebie prac, które jego postać w bardziej obiektywnym świetle ukazywałyby Czytelnikom. Krytykom zaś mojej pracy radzę, by zamiast wyrażać oburzenie, poczęli przytaczać fakty i obiektywne racje, któreby moją pracę w czymkolwiek osłabiły. Kult fałszywy, względnie oparty na błędnych i nieprawdziwych przesłankach, może jedynie zaszkodz­ić uwielbianej i okadzanej jednostce, nigdy zaś nie przyczyni się do oczyszczenia jej z dodatków śmieszności.

Niech więc służy niniejsza praca obiektywizmowi w naszych opracowaniach naukowych, bo tylko prawda o danej jednostce posłuży Sprawie Ojczystej.

1 maja 1997

[-] ks. Józef Warszawski TJ


Pobierz dokument
wstep.pilsudski.a.religia.warszawski.jozef.ks.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ROCZNICA ROCZNIC, Warszawski Józef ks TJ
Listy do J-Dobraczynskiego 1, Warszawski Józef ks TJ
Listy do J-Dobraczynskiego 4, Warszawski Józef ks TJ
Listy do J-Dobraczynskiego 3, Warszawski Józef ks TJ
Antykosciol(1), Warszawski Józef ks TJ
Listy do J-Dobraczynskiego 5, Warszawski Józef ks TJ
Korespondencja pomiędzy BZ, Warszawski Józef ks TJ
Listy do J-Dobraczynskiego 6, Warszawski Józef ks TJ
Akcja antypapieska w Polsce, Warszawski Józef ks TJ
Listy do J-Dobraczynskiego 2, Warszawski Józef ks TJ
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r, Warszawski Józef ks TJ
Uniwersalizm, Warszawski Józef ks TJ
Rzecz o Józefie Piłsudskim(1), Patron szkoły - Józef Piłsudski
wstęp do religioznawstwa, funkcjonalizm, Karol Ferster
Wstęp do religioznawstwa pytania egzaminacyjne i odpowiedzi
Mapka religioznawców na Wstęp do religioznawstwa, Religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin, odpowiedzi Inne odpowiedzi do pytań ze skyptu 2
hoff - 30.10 ćw, wstep do religioznawstwa

więcej podobnych podstron