APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


0x08 graphic
Wrocław, dnia ...................................

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Wydziału VII Pracy /

Wydziału …… Ubezpieczeń Społecznych

Powód: Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

Pozwany: Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Wartość przedmiotu zaskarżenia ………………..

APELACJA

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział …………..

z dnia............sygn. akt.......... .

Zaskarżam w....... ( podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział ………… z dnia....... sygn. akt...... .

Wyrokowi zarzucam ................... ( przedstawić zwięzłe zarzuty).

Wnoszę o ...... ( wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

Uzasadnienie

......................................................................................................................

własnoręczny podpis

.........................................

Załączniki:

Odpis apelacji

WZÓR NR 43Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) (2)
Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) (2)
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
apelacja od wyroku sadu rejonowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
apelacja od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).ln
apelacja od wyroku, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
zazalenie od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).l
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron