od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria


ZOFIA MUSIAŁ

CHOROBY AFEKTYWNE wyróżniamy 2 postacie:

Jednobiegunowa - tylko z zespołami depresyjnymi

Dwubiegunowa - w przebiegu której występują zespoły depresyjne i maniakalne

Depresja - chorobowe zaburzenie życia uczuciowego i emocjonalnego

Mania - podwyższenie nastroju o charakterze chorobowym, wraz z pobudzeniem psychoruchowym.

OBJAWY MANII:

OBJAWY DEPRESJI:

DEPRESJA

Roczna chorobowość w populacji osób dorosłych wynosi 6-12%, wśród osób w wieku podeszłym jest wyższa i sięga 15%. Problem ten wyraźnie narasta.

Depresja maskowana

Czasem rozpoznanie depresji stwarza trudności, gdyż objawy choroby są maskowane dolegliwościami somatycznymi

Konsekwencją mogą być błędy w terapii.

Do najczęstszych "masek" depresji należą:

CHARAKTERYSTYKA PACJENTA DEPRESJYJNEGO

SAMOBÓJSTWO

Z łaciny suicidium - akt celowego, świadomego odebrania sobie życia.

ZESPÓŁ PRESUICYDALNY

zespół charakterystycznych zachowań osoby mającej popełnić samobójstwo

Sygnały samobójstwa

werbalne znaki ostrzegawcze

*wypowiedzi typu: lepiej byłoby wam beze mnie, lepiej byłoby ze sobą skończyć, chcę umrzeć, już dłużej nie mogę, wolałbym nie żyć, wolałbym się nigdy nie urodzić

*aluzje: już niedługo nie będziesz się musiał o mnie martwić, niedługo nie będę sprawiał ci kłopotów, wszystko jest bez sensu, wątpię, że to przeżyję

*rozważania o śmierci: treści dotyczące śmierci, egzekucji, pogrzebu pojawiające się w snach

Sygnały samobójstwa

zachowania jako znaki ostrzegawcze

- porządkowanie swoich spraw: rozdawanie ulubionych rzeczy, generalne porządki w pokoju, wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy

- zmiana nawyków związanych ze snem i jedzeniem

- zachowania agresywne, buntownicze: ucieczki z domu, sięganie po alkohol i narkotyki

- ograniczenie normalnej aktywności, nagłe izolowanie się od otoczenia, unikanie kolegów i rodziny

- niedbałość o wygląd zewnętrzny

- trudności z koncentracją, gorsze wyniki w nauce, utrata zainteresowań

- powtarzające się skargi dotyczące dolegliwości fizycznych

- nagłe objawy radości po okresie depresji = tzw. huśtawka nastroju

- zbieranie leków

- zdobycie sznura lub ostrego narzędzia

- napisanie testamentu i pożegnalnych listów

- nieoczekiwane wizyty u bliskich osób sprawiające wrażenia żegnania się.

Złowieszczy spokój

Nagła poprawa stanu psychicznego osoby będącej na skraju samobójstwa. Chory nie odczuwa już niepewności i lęku ponieważ podjął decyzję o samobójstwie, które w jego przekonaniu rozwiąże wszystkie problemy.

Postępowanie

PACJENT MANIAKALNY

Mania - podwyższenie nastroju o charakterze chorobowym, wraz z pobudzeniem psychoruchowym.

CHARAKTERYSTYKA PACJENTA MANIAKALNEGO

Procesy fizjologiczne są przyśpieszone, a wzmożona aktywność może stanowić niejednokrotnie zagrożenie dla życia (zaburzony krytycyzm, zawyżona ocena własnych możliwości i kompetencji).

Optymistycznie oceniają aktualną sytuację i przyszłość (aż do urojeń wielkościowych: czują się zdrowi, silni, sprawni, zdolni, mądrzy, piękni i zamożni)

Przyśpieszeniu ulegają wszystkie procesy psychiczne: myślenie jest bardzo szybkie, aż do gonitwy myśli włącznie.

Procesy kojarzenia i wnioskowania są bardzo powierzchowne, łączy się to z podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, realizowanych pod wpływem impulsu, chwilowej zachcianki, są to np. nieprzemyślane zakupy, podróże, niekiedy są to ważne decyzje np. decyzja o rozwodzie lub zawarciu nowego związku, zmianie pracy

Chorzy przeceniają swoje możliwości, czasami pod wpływem nagłego impulsu podejmują nieprzemyślane czyny np. skok z wysokości (bo potrafi latać), rozdają rzeczy (bo jest bogaty), opuszczają dom, oddział i podróżują (bo świat jest piękny)

Uwagę chorego cechuje słabe napięcie, odwracalność, mała trwałość, przerzutność (co wykorzystujemy w sytuacji konfliktowej)

Pamięć - chory łatwo zapamiętuje, ale jest to pamięć nietrwała.

Aktywność ruchowa jest również wzmożona, zainteresowania chorych poszerzają się, zauważają u siebie szereg zdolności, które próbują realizować, rozpoczynają jakąś czynność a następnie jej nie kończą, by przejść do nowej

Aktywność ta jest tak wzmożona, że traci ona sens i cel, a pozostaje podniecenie ruchowe i słowne

Chorzy są towarzyscy, bardzo łatwo nawiązują kontakt, często z osobami przypadkowymi i niekoniecznie dla nich odpowiednimi

Mają tendencję do skracania dystansu

Wzrost aktywności ruchowej może osiągnąć poziom ślepego niszczycielstwa, chory niszczy odzież, sprzęty, demoluje pomieszczenie.

Chorzy maniakalni czasami bywają agresywni wobec otoczenia, posuwają się do wyzwisk a nawet rękoczynów, poprzez swoją nadmierną aktywność powodują zamieszanie, starają się narzucać swoją wolę, dyrygować innymi w tym również personelem, zachowują się obraźliwie, zaczepnie, dezorganizują życie oddziału.

Pragną, aby wszystko wokół było jak najbardziej atrakcyjne (w ich ocenie), ozdabiają się kwiatkami i biżuterią, ubierają się w jaskrawe, kolorowe stroje. Kobiety stosują przesadny makijaż, są bezkrytyczni w stosunku do własnego wyglądu, mają tendencję do dekorowania otoczenia obrazkami, malowidłami i kolorowymi tkaninami, wszystkim co barwne i przyciągające wzrok Jednakże często „zapominają” lub „nie mają czasu” na higienę

Jako zbyt zaabsorbowani, by zajmować się sprawami "ziemskimi", mogą zapomnieć o jedzeniu, czynnościach fizjologicznych, o śnie

W stanie maniakalnym sen jest zwykle płytki i skrócony, wcześnie się budzą

Łaknienie jest wzmożone, ale chorzy często nie zjadają posiłków w całości, zjadają „w biegu” małe porcje, nie mają czasu na jedzenie. Zmuszeni do jedzenia, jedzą szybko, mogą się krztusić. Przemianę materii mają wzmożoną, chudną, mogą być niedożywieni, mogą mieć anemię. Nie są w stanie zmniejszyć swej aktywności do poziomu umożliwiającego wypoczynek i regenerację sił

Częstym zjawiskiem jest nasilenie popędu płciowego, przypadkowe kontakty seksualne, mogą się rozbierać na oczach innych.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
etyka ściąga, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Filozofia i etyka
chirurgia, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Chirurgia
na pediatrie w word to obrobienia, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obron
Wzrost i rozwój niemowlęcia, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
PROFILAKTYKA SWOISTA I NIESWOISTA, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obron
układ moczowy, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
ściąga Karolina, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ratownictwo medyczne
ratownictwo med, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ratownictwo medyczne
Pedri. proc piel. OMDLENIE, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
samoksztalcenie piel chir 1[1], Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Chirurgia
ściąga na pediatrie, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, ściągi obrona
pediatria bad pacj, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
GRUŹLICA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
do edukacji zdr, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
Test IV, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, Noworodki i położnictwo praktyka

więcej podobnych podstron