biochemia poprawka1, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia

Pobierz dokument
biochemia.poprawka1.zootechnika.sggw.semestr.doc
Rozmiar 20 KB

EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOCHEMII

WNoZ 2006

Poprawka 1

  1. Narysuj peptyd: Ala-Cys-Phe-Gly-Ser-Cys, zaznacz C i N końcowe części. Jakie występują tu oddziaływania?

  2. Losy metaboliczne pirogronianu. Substraty, reakcje łączące metabolizm aminokwasów z metabolizmem węglowodanów. Enzymy katalizujące. Synteza glukozy z pirogronianu.

  3. Droga elektronów i protonów z NADH do tlenu

  4. Sumaryczne reakcja cyklu Krebsa, uzasadnić różne funkcje tego cyklu. Jakie reakcje z dehydrogenazą?

  5. alfa-ketokwasy, powstające w rezultacie transaminacji: alanina, glutamina, asparaginian

  6. ATP, drogi powstawania…

  7. Aktywne przenośniki w metabolizmie: grupy fosforytowej, elektronów i grupy arylowej. Napisz wzór jednego z nich i zaznacz miejsce reagujące.

  8. Reakcje, prowadzące do wydalania nadmiaru NH4 z org. Lądowych. W jakich organach przebiega synteza mocznika?


Pobierz dokument
biochemia.poprawka1.zootechnika.sggw.semestr.doc
Rozmiar 20 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biochemia 6 wykl!, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
EGZAMIN BIOCHEMIA, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
sciaga biochemia, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
2popr biochemia 2006, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
Biochemia 4 wyk!, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
ZAGADNIENIA Z GENETYKI, Zootechnika SGGW, semestr II, genetyka
GENETYKA pytania opracowane, Zootechnika SGGW, semestr II, genetyka
pytania1234, Zootechnika SGGW, semestr V, towaroznawstwo
higiena agacia, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
PYTANIA NA EGZAMIN Z HIGIENY ZWIERZ T, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
wyklad rachunkowosc, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Higiena zw, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
higiena DDD, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
Charakterystyka roślinożernych, Zootechnika SGGW, semestr V, zwierzęta futerkowe
ostatnie 5 pytan, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Fermy rodzicielskie ściąga, Zootechnika SGGW, semestr IV, drób, Drób, Fermy - ściąga
wykł8, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie

więcej podobnych podstron