3D. Teatr na lekcji języka polskiego, metodyka


Lekcja teatru - Anna Janus- Sitarz

Wstęp

Książka przeznaczona dla młodzieży zainteresowanych teatrem, a także dla nauczycieli, którzy chcą tę młodzież nauczyć rozumienia teatru, oswoić z różnorodnymi konwencjami, wzbudzić poczucie gotowości do odkrywania metaforycznych znaczeń, zachęcić do bywania w teatrze i obcowania ze sztuką. Lekcje teatry powinny być ciekawe, pełne życia, dynamizmu, emocji, twórcze, rozwijać nie tylko wiedzę uczniów, ale i ich krytycyzm i możliwości kreacyjne.

Część I: TEATR

Dzieje sceny

Informacje teoretyczne dotyczące teatru antycznego, średniowiecznego, renesansu, teatru XVII i XVIII wieku, romantyzmu i realizmu oraz od Wielkiej Reformy po teatr współczesny.

(notatek z części teoretycznych robić nie będę, gdyż jest to wiedzą,która myślę każdy w większym lub mniejszym stopniu posiada lub posiadać powinien )

Lekcje teatru (I)

W tym rozdziale znajdują się gotowe scenariusze lekcji.

T: Konrad Wallenrod na scenie średniowiecznej

Wyróżnienie roli dekoratora, kostiumologa, charakteryzatora i reżysera.

Lekcja reżyserska

Trzy siostry Czechowa w trzech inscenizacjach (Stanisławskiego, Craiga Brechta) - porównanie różnych rozwiązań reżyserskich. Podział klasy na 3 grupy. Dyskusja jak wyglądałoby przedstawienie dramatu przygotowane przez trzech słynnych inscenizatorów.

„… jest potęgą społeczną i moralną”

„scena nie jest ani amboną ani katedrą ani trybuną, ale jest po części każdą z tych rzeczy, ą dzięki środkom, jakimi rozporządza, jest potęgą społeczną i moralną” (Józef Narzymski 1871 w szkicu „Słówko o teatrze, znaczeniu tegoż i o moralności scenicznej”

Zestawienie funkcji teatru z amboną, katedrą, trybuną. Na czym polega ich rola? W jakich punktach są zbieżne z zadaniami sztuki scenicznej?

Ambona - kazanie, nauka moralna, pouczenie, przestroga, wychowanie

Katedra - wiedza, funkcja poznawcza, poszerzenie horyzontów myślowych, autorytet, nauczanie

Trybuna - propaganda, apel i uczestnictwo, aktywizacja, wydawanie sądów

Funkcja teatru w poszczególnych epokach. (np. antyk - katharsis)

Kiedy miała największą moc oddziaływania?

Kiedy była dla szerokiej widowni przeznaczona, kiedy dla elitarnej?

Część II AKTOR

Historia sztuki aktorskiej (od antyku do współczesności)

Kostium, maska…

Lekcja teatru (II)

Aktor powinien panować nas swoim głosem, mimiką, gestykulacją, sprawnością własnego ciała.

Ćwiczenia mimiczne.(karteczki z określeniami stanów psychicznych, uczuć.)

Ćwiczenia pantomimiczne (krótkie scenki)

Zwrócenie uwagi na konieczność pracy nad dykcją i intonacją. Uświadomienie konieczności starannej wymowy. Głośno, wyraźnie artykułując każdą głoskę.

Część III WIDZ

Odbiorca sztuki teatralnej

Podobnie jak w poprzednich rozdz. i tu przedstawione są inf. Teoretyczne dotyczące widza jako odbiorcy i współtwórcy spektaklu.

Odbiorca - badacz

Odbiorca - krytyk

Funkcja krytyki:

Wypowiedz krytyczna jest tylko jedną z możliwości pojmowania utworu, jedną z jego konkretyzacji.

Lekcja teatru III

Teatralny savoir-vivre

Repertuar teatru

Afisze teatralne - funkcja informacyjna i reklamująca

Afisz zawiera: tytuł i autora sztuki, czas i miejsce premiery, głównych twórców, inf., które mogą zaciekawić widzów)specjalne efekty, komizm, etc.), elementy graficzne przyciągające wzrok przechodniów.

Redagujemy program teatralny

Nie ufaj krytykom, czyli trudna sztuka oceniania

Czytając recenzje, uczymy się od krytyków porównujemy ich wypowiedzi z naszymi przemyśleniami, ale nie pozwólmy by ich opinie odebrały nam prawo do własnego i osobistego przeżycia spektaklu.

Porównanie teatru telewizji z teatrem żywego planu.

Prasa teatralna: „Dialog”, „Didaskalia”, „Pamiętnik Teatralny”, „Ruch Teatralny” „Teatr”

Polonistyka nr 9 listopad 1995

(miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej)

EDUKACJA TEATRALNA

Czasopismo składa się z artykułów tematycznie uporządkowanych w następujące bloki:

Teatr sztuka obecna i żywą na szkolnej scenie. Wnosi ożywczy ferment i zadziwia dojrzałymi spektaklami, a dzieje się to w trudnych dla teatru czasach.

Złożony charakter edukacji teatralnej.

Teatr istnieje w szkole jako:

„drama” z ang. gry dramatyczne

Panuje moda na dramę, ale metoda ta często ulega różnym wykrzywieniom i stosowana jest niekiedy bezrefleksyjnie (opisuje to Barbara Dyduchowa w swym krytycznym artykule pt.” O potrzebie dystansu wobec dramy”)

Psychodrama:

gra w role:

socjodrama:

Niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą „moda” na dramę.

Służy przede wszystkim wychowaniu, nie kształceniu.

Drama nie jest zabawą gdyż osadzona jest głęboko w edykacji psychomentalnej.

Zwraca uwagę na zagrożenie indentyfikacji dziecka z bohaterem, przedstawionymi treściami i obrazami.

„ Ortofonia - zaniedbana dziedzina polszczyzny” Danuta Hanna Grasiewicz

U podstaw sztuki teatru musi się znaleźć rzetelna wiedza i fachowość. Aktor musi umieć nie tylko mówić, ale znać - teoretycznie i praktycznie - zasady ortofonii.

Retoryka + staranna artykulacja!

Ćwiczenia ortofoniczne - ogromne ich znaczenie w edukacji teatralnej, ale i w życiu codziennym.

Polacy często nie potrafią zrozumieć się wzajemnie. Mówią bełkotliwie. Mowa pozbawiona intonacji, monotonna i niewyraźna.

„ Od arcydramaty do arcyteatru. Mickiewiczowskie „Dziady” w inscenizacji Konrada Swinaraskiego” Leokadia Kaczyńska - artykuł będący rzeczową analizą „arcyteatru Swinaraskiego.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
16 teatr na lekcji języka polskiego
ZastosowanieKomputera na lekcji języka polskiego
Dramat i teatr na lekcjach języka polskiego, inibsrinib, dydaktyka
ZastosowanieKomputera na lekcji języka polskiego
Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, metody pracy ucznia na lekcji, METODY PRACY UCZ
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIIg, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczn
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie Ic, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIB, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I Gim, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne -
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIe, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIc, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IIIf, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczn
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie III, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyczne
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I c LO, DYDAKTYKA MATERIAŁY, METODYKA II, praktyki metodyc
Metody aktywizujace na lekcjach jezyka polskiego

więcej podobnych podstron