Granice funkcji - pochodne, Prywatne, matna


 1. Oblicz granicę:

  1. 0x01 graphic

  2. 0x01 graphic

  3. 0x01 graphic

  4. 0x01 graphic

  5. 0x01 graphic

  6. 0x01 graphic

 2. Oblicz granicę

  1. 0x01 graphic

  2. 0x01 graphic

  3. 0x01 graphic

  4. 0x01 graphic

  5. 0x01 graphic

 3. Dana jest funkcja 0x01 graphic

  1. określ jej dziedzinę,

  2. oblicz pochodną,

  3. określ dziedzinę pochodnej.

 4. Oblicz pochodną funkcji

  1. 0x01 graphic

  2. 0x01 graphic

  3. 0x01 graphic
   .

  4. 0x01 graphic

  5. 0x01 graphic
   ,

  6. 0x01 graphic

  7. 0x01 graphic
   ,

  8. 0x01 graphic
   ,

  9. 0x01 graphic
   .

  10. 0x01 graphic

  11. 0x01 graphic

  12. 0x01 graphic

  13. 0x01 graphic

 5. Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji

  1. 0x01 graphic
   ,

  2. 0x01 graphic
   ,

  3. 0x01 graphic
   .

 6. Wyznacz ekstrema funkcji

  1. 0x01 graphic
   ,

  2. 0x01 graphic
   .

 7. Wyznacz kąt nachylenia do osi OX stycznej do krzywej 0x01 graphic
  w punkcie 0x01 graphic
  .

 8. Wyznacz współczynnik kierunkowy stycznej do krzywej 0x01 graphic
  w punkcie 0x01 graphic
  .

 9. Napisz równanie stycznej do paraboli 0x01 graphic
  w punkcie 0x01 graphic
  .

 10. Dana jest funkcja 0x01 graphic

  1. wyznacz dziedzinę funkcji,

  2. oblicz miejsca zerowe,

  3. wyznacz przedziały monotoniczności,

  4. wyznacz ekstrema funkcji.

 11. Dana jest funkcja 0x01 graphic
  ,

  1. wyznacz przedziały monotoniczności funkcji 0x01 graphic
   ,

  2. znajdź ekstrema funkcji.

 12. Zbadaj przebieg zmienności funkcji

  1. 0x01 graphic

  2. 0x01 graphic

i naszkicuj jej wykres.

 1. Z drutu długości 80 cm zrobiono ramkę w kształcie prostokąta. Jakie wymiary powinien mieć prostokąt, aby jego pole było maksymalne?

 2. Podaj, jakie wymiary powinien mieć otwarty prostopadłościenny zbiornik o objętości 32 m3 i głębokości 2 m, aby pole powierzchni całkowitej tego zbiornika było minimalne.

 3. Jakie wymiary powinien mieć prostokąt o danym obwodzie 0x01 graphic
   cm, aby walec który powstaje z obrotu tego prostokąta dookoła jednego z boków miał największą objętość?

 4. Naczynie w kształcie stożka ma tworzącą o długości równej l = 10 cm. Dobierz wysokość tego naczynia tak, aby jego pojemność była maksymalna.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Granica funkcji(1), Prywatne
lista7 granica, ciaglosc i pochodna funkcji
granica funkcji zadania 1 plus 2
Analiza matematyczna Wykłady, GRANICE FUNKCJI
Matematyka cw5 Granice funkcji Ciaglosc funkcji Asymptoty
twierdzenia o funkcjach z pochodnymi
Granice funkcji
granice funkcji ciaglosc funkcji (1)
Granica funkcji w punkcie
07 funkcje zmiennej rzeczywistej 3 2 granica funkcji
GRANICE FUNKCJI
8 Zadania do wykladu Granica funkcji Ciaglosc funkcji 1
Arkusz nr 3 (Granice funkcji)
2010 12 10(2) granica funkcji, ciągłość funkji, różniczkowalność, iloraz różnicowy
Analiza matematyczna. Wykłady GRANICE FUNKCJI
Granica funkcji, Granica funkcji
Kolokwium granice i funkcja

więcej podobnych podstron