Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II, scenariusze zajec

Pobierz dokument
scenariusz.zajec.wychowawczych.dla.klasy.ii.doc
Rozmiar 45 KB

Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II
opracowany w oparciu o program wychowawczo- profilaktyczny
dla klas I - III i szkół podstawowych
pod tytułem Spójrz inaczej oraz scenariusz zajęć zamieszczony na stronie internetowej - www.wsip.com.pl

Temat: Nasze uczucia i emocje

Opracowała mgr Marzanna Wasilewska


Cele:

Uczeń potrafi rozpoznawać podstawowe uczucia i emocje.

Uczeń umie wyrazić w różny sposób znane mu uczucia i emocje.

Uczeń wie, że nasze zachowanie ma ogromny wpływ na drugiego człowieka.

Uczeń zna sposoby wywoływania pozytywnych emocji.

Materiały:
karteczki z nazwami uczuć i emocji, rysunki z konturem twarzy i wpisanš na odwrocie nazwš uczucia, cztery plansze z napisami: radoć, smutek, strach, złoć, czerwone serce rozcięte na kilka częci, flamastry, maskotka przedstawiajšca Kubusia Puchatka, plansza zawierajšca regulamin zajęć.

Przebieg zajęć:
1. Usadzenie dzieci w kręgu. Dzieci przedstawiajš się wymieniajšc swoje imię i podajšc przy tym do następnej osoby maskotkę. Przedstawianie zaczynamy od prowadzšcej.
2. Na tablicy wisi plansza z regulaminem zajęć opracowanym z klasš na wcze
niejszych zajęciach.
Przypomnienie podstawowych norm i zasad, które obowišzujš na zajęciach.
Oto najważniejsze z nich:

Zabiera głos tylko ta osoba, która wyraża chęć wypowiedzenia się przez podniesienie ręki i otrzymaniu od prowadzšcej maskotki Kubusia Puchatka.

Słuchamy uważnie wypowiedzi innych.

Nie wymiewamy się z innych.

Zgodnie pracujemy w zespole.

Nie kłócimy się.

Przestrzegamy zasad i norm obowišzujšcych na zajęciach.

3. W
rodku kręgu leżš rozsypane częci serduszka. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co powstanie po złożeniu wszystkich częci.
Umieszczenie złożonego serca na tablicy.

Serce to będzie nam towarzyszyć przez cały czas trwania zajęć.

4. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.
Uczniowie podajš skojarzenia zwišzane z ułożonym sercem. Opowiadajšc o miło
ci nawišzuję do tematyki dzisiejszych zajęć.
Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o naszych uczuciach i emocjach.

5. "Kršg uczuć"
W tej zabawie uczniowie mimikš i gestem przedstawiajš różne uczucia i emocje. Podział klasy na 10 grup. Każda grupa losuje karteczkę z nazwš uczucia.
Niech każda grupa zastanowi się i spróbuje wyrazić bez słów - mimikš bšd gestem - wylosowane uczucia, następnie poszczególne grupy będš je przedstawiać, a reszta klasy odgaduje jakie to jest uczucie.

6. Rysowanie okrelonego wyrazu twarzy.
Uczniowie otrzymujš kartki z konturem twarzy i wpisanš na odwrocie nazwš uczucia lub emocji, np.: r
adoć, smutek, strach, złoć. Zadaniem uczniów jest narysowanie w wyznaczonym konturze wyrazu twarzy towarzyszšcemu danemu uczuciu lub emocji.

7. Na tablicy wieszamy planszę z nazwš uczucia, np. rado
ć. Dzieci, które rysowały buzię przedstawiajšcš to uczucie, ustawiajš się na rodku klasy (w tle znajduje się napis "Radoć") i przedstawiajš swoje prace. Następnie wracajš z nimi na miejsce. Tak postępuję z kolejnymi uczuciami (strach, smutek, złoć).
Po prezentacji wszystkich prac na tablicy pozostajš nazwy uczuć i twarze wyrażajšce te uczucia - wcze
niej przygotowane przez nauczyciela.

8. Przedstawienie przez uczniów wcze
niej przygotowanych scenek z życia krasnoludków. Po każdej zaprezentowanej scence uczniowie zastanawiajš się, co czuł krasnoludek. Zamiast mówić o tym wykorzystujš wykonane wczeniej rysunki ilustrujšce poszczególne uczucia. Ustalamy, że postępujšc tak ranimy innych. W tym miejscu nawišzujemy do serca, które pęka. Po każdej prezentowanej scence odrywamy kawałki serca z kartonu umieszczonego na tablicy.

W krainie Bajkolandii
inscenizacje kilku scenek z życia krasnoludków. (Przygotowane wczeniej)


(w tle dekoracja przedstawiajšca las, potrzebne rekwizyty: czapki dla krasnoludków, czarodziejskie pióro, zeszyty, słodycze).

I. W krainie Bajkolandii król Bajo XII ogłosił konkurs na największego znawcę bajek o krasnoludkach. Do zabawy stanęło wielu zawodników Rywalizacja polegała na odpowiadaniu na wszystkie pytania, które zadawał sędziwy krasnal Mšdraczek. Wygra ten, kto nie pomyli się ani razu. Wszyscy bardzo się denerwowali, a Pytaczek chyba najbardziej.
-
Jak nazywał się król krasnoludków w bani "O krasnoludkach i sierotce Marysi"? - zapytał Mšdraczek Pytaczka, kiedy już nadeszła jego kolej.
-
Hmm... Chyba ... nie, nie ... Już wiem! Chłystek! - wykrzyknšł uradowany Pytaczek.
Prawie jednocze
nie zgromadzona publicznoć i reszta zawodników wybuchnęła miechem.
-
Chyba się pomyliłe, Pytaczku - rzekł spokojnie Mšdraczek. - Ten król to Błystek. Przykro mi.
- Ojej! - jęknšł Pytaczek i zrobił się cały czerwony. Najchętniej zapadłby się pod ziemię.
miech trwał długo, a potem z wolna ucichł, jednak krasnal jaszcze długo go słyszał...

- Co czuł krasnoludek? (smutek, żal, wstyd)


II. Na skraju lasu mieszkał sobie krasnal Podjadek. W jego domku zawsze było mnóstwo smakołyków, ponieważ sam je wprost uwielbiał. Jadł słodycze na
niadanie, obiad i kolację. Przez to z dnia na dzień stawał się grubszy. Pewnego dnia, gdy szedł cieżkš przez las, usłyszał nagle:
-
Hej, ty grubasie, zajmujesz całš cieżkę, posuń się szybko, ty beczko!!!
Podjadek odwrócił się powoli za nim stał rozłoszczony Ważniaczek i przezywał go w dalszym cišgu.
-
No, rusz się tłuciochu!
Prawie ze wszystkich domków wyjrzały krasnoludki. Jednak żaden z nich nie zareagował na tak brzydkie przezwiska. Podjadek zszedł powoli ze
cieżki, jednak słowa rozgniewanego krasnoludka cišgle brzmiały mu w uszach... Ty grubasie, ty beczko...

-
Co czuł krasnoludek?


III. Król krasnoludków wyznaczył Pisarka na swojego kronikarza. Jego zadaniem było zapisywanie codziennie wieczorem tego, co wydarzyło się w Bajkolandii w cišgu całego dnia. Była to ciężka praca, bo bez przerwy co
się działo. Jednak Pisarek lubił to zajęcie, ponieważ lubił pisać piórem, które podarowała mu zaczarowana gę. Pióro bowiem było niezwykłe. Wystarczyło tylko, że krasnal tyko pomylał o tym, co chce napisać, a ono samo prowadziło dłoń na papierze, zostawiajšc rzędy kształtnych liter. Pewnego dnia do Pisarka przyszedł Zapominajek. - Pisarku, mam do ciebie pro- zaczšł niepewnie.
-
Co mogę dla ciebie zrobić? - zapytał Pisarek.
-
Pewnie się nie zgodzisz, ale czy mógłby mi pożyczyć swoje pióro? Chciałbym napisać list do wróżki Wesolinki, a swoje zgubiłem - powiedział jednym tchem Zapominajek.
-
Hmm... No dobrze, ale musisz mi je zwrócić przed wieczorem, zanim zasišdę do moich codziennych obowišzków.
-
Oczywicie, przyniosę na pewno, bardzo dziękuję.
Mijały godziny, powoli zbliżał się wieczór, a Zapminajek nie przychodził. Pisarek zaczšł się martwić. Serce krasnala zaczęło bić coraz szybciej.
-
Jak ja teraz wykonam moje obowišzki? Król będzie się gniewał...

- Co czuł krasnal?


IV. Pod okiem Mšdraczka krasnoludki rozwišzywały rozmaite matematyczne zadania. Każdy krasnal pracował nad jednym problemem. Po godzinie wszyscy prawie skończyli. Tylko Nieradek męczył się nad swojš łamigłówkš.
- Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cała cegła? - czytał setny raz zadanie, ale w dalszym cišgu nic nie rozumiał.
- Promyczku, pomóż mi. Nie daję sobie rady poprosił cicho swojego sšsiada.
Promyczek zrobił tylko dziwnš minę, wzruszył ramionami i odwrócił głowę w drugš stronę udajš c, że nic nie słyszy.
- Okrasku, może ty...
- Daj mi spokój, nie widzisz, że sam włanie liczę! burknšł Okrasek.
Nieradek jaszcze raz popatrzył n swoich kolegów, ale wszyscy byli zajęci sobš i nikt nie zwracał na niego uwagi. Nikt, ale to nikt nie chciał mu pomóc... .

- Co czuł krasnoludek?


9. Sposoby naprawienia zaistniałych sytuacji, w których odczuwano różne uczucia.
-
Co wspólnego łšczyło przedstawione sytuacje?
- Jakie uczucia odczuwał każdy z krasnoludków?
- Jakie uczucie nie występowało?
- Kto nie podniósł swojej karteczki?
- W jaki sposób możemy naprawić złe postępowanie bohaterów scenek?

10. "Burza mózgów" - uczniowie podajš swoje pomysły na naprawienie złego postępowania bohaterów.

11. Ponowne złożenie serca. (Każde naprawione złe postępowanie powoduje powrócenie na miejsce czę
ci serca.)

12. Podsumowanie.
-
Jak powinnimy się zachowywać, aby nikomu nie wyrzšdzić krzywdy?

13. Pożegnanie.
-
Jakie uczucia i emocje towarzyszyły każdemu z was na dzisiejszych zajęciach?
(Proponujemy dzieciom zajęcie miejsca przy wybranej planszy z napisem: strach, smutek, rado
ć, złoć.)

14. Ocena pracy.
Każde dziecko otrzymuje w nagrodę czerwone serduszko, które jest pamištkš odbytych zajęć.

0x01 graphic


Komentarz:
Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalnš reakcjš na to, co dzieje się w kontakcie ludzi z otoczeniem, jest czym zdrowym i naturalnym. Niektórzy majš często trudnoci z okazywaniem własnych uczuć, a także mówieniu o nich. W wielu domach dzieci majš zabronione okazywania pewnych uczuć, sš one tłumione i ukrywane. Na tych zajęciach dzieci uczyły się jak rozpoznawać uczucia oraz otwarcie wyrażać je. Miały okazję wspólnego przeżywania napięć emocjonalnych, dzielenia się własnymi odczuciami, uczyły się lepiej zrozumieć innych.


Pobierz dokument
scenariusz.zajec.wychowawczych.dla.klasy.ii.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Plan wychowawczy dla klasy II, DLA DZIECI, Klasa 2, klasa II(1)
Plan pracy wychowawczej dla klasy II(1), szkoła
17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
23.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Podziwiamy ogrody kwiatowe, Konspekty
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
5256, Scenariusz zajęć z edukacji środowiskowo-polonistycznej dla klasy II
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - luty, przedszkole, awans
19.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Redagowanie i zapisywanie opisu jabłka, Konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II

więcej podobnych podstron