7. Znieczulenia chirurgiczne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


ZNIECZULENIA CHIRURGICZNE

Historia :

Przygotowanie do znieczulenia jest bardzo istotne, gdyż zależy od niego:

Przygotowanie psychiczne, fizyczne i farmakologiczne powinno być indywidualne dla każdego pacjenta.

Przed znieczuleniem należy zapoznać się z:

 1. Ocena ryzyka operacyjnego wg ASA :

ASA 1

Zdrowy pacjent ze zlokalizowaną chorobą wymagającą leczenia chirurgicznego.

ASA 2

Pacjent z niewielkimi, lecz pozostającymi pod kontrolą zmianami układowymi,

 • np. niewielkie nadciśnienie

 • kontrolowana cukrzyca

 • wiek podeszły

ASA 3

Chory z ciężkimi zmianami układowymi zmniejszającymi wydolność,

 • np. choroba wieńcowa

 • niewydolność krążenia

 • astma oskrzelowa

ASA 4

Chory z ciężkimi zmianami układowymi, które już bez operacji zagrażają życiu

 • np. niewydolność krążenia

 • niewydolność układu oddechowego

 • niewydolność nerek

ASA 5

Pacjent umierający, który może nie przeżyć 24 godzin bez względu na przeprowadzoną operację lub bez niej.

 1. Badania diagnostyczne wykonywane zależnie od:

 1. Wyrównanie niedoborów, poprawa stanu ogólnego i ogólnej wydolności poszczególnych układów i narządów.

 2. Przygotowanie przewodu pokarmowego.

 3. Wyrażenie zgody na zabieg operacyjny.

 4. Premedykacja.

Znieczulenie ogólne

polega na odwracalnym, kontrolowanym, okresowym

Podstawowym zadaniem znieczulenia jest:

Pacjent podczas znieczulenia powinien mieć zapewniony standard monitorowania podstawowych funkcji życiowych :

Przebieg znieczulenia należy dokumentować w karcie znieczulenia.

Znieczulenie ogólne składa się z następujących etapów :

Środki stosowane do znieczulenia ogólnego :

 1. Środki dożylne :

Tiopental, Brewinarcon, Brietal, Etomidat, Relanium, Dormicum, Ketamina

 1. Środki wziewne :

Podtlenek azotu, Halotan, Fluothan, Enfuran, Enthrane, Isofluran, Foran

 1. Środki zwiotczające mięśnie :

Sukcynylocholina, Pancuronium, Pavulon, Norcuron, Tubokuraryna

 1. Środki przeciwbólowe stosowane w okresie pooperacyjnym :

Morfina, Petydyna, Dolargan, Pentazocyna, Fentanyl

Znieczulenie miejscowe - polega na odwracalnym zniesieniu przewodnictwa w obwodowym układzie nerwowym.

Historia :

Podział znieczuleń miejscowych :

 1. Powierzchniowe - wyłącza się zakończenia nerwowe w:

 1. Nasiękowe - wyłącza zakończenia nerwowe i włókna nerwowe.

Środek znieczulający miejscowo wprowadza się do wszystkich warstw tkanek okolicy operowanej

 1. Nerwów obwodowych - środek znieczulający wprowadza się na przebiegu nerwu obwodowego

 1. Splotów i zwojów - środek znieczulający wprowadza się w okolicy nerwów i zwojów co powoduje przerwanie przewodnictwa nerwowego w obszarze unerwionym przez ten odcinek obwodowego układu nerwowego

 1. Zewnątrzoponowe - środek znieczulający wprowadza się do przestrzeni zewnątrzoponowej przez igłę lub cewnik

 1. Podpajęczynówkowe - środek znieczulający podaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Środki stosowane do znieczulenia miejscowego :

 1. Procaina, Polocaina, Novocaina

 2. Lidocaina, Xylocaina

 3. Bupiwacaina, Marcaine

 4. Etidocaina, DuranestWyszukiwarka

Podobne podstrony:
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
2. TERAPIA HORMONALNA, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
5. BLOKERY KANAŁU WAPNIOWEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. ANTYBIOTYKI I INNE CHEMIOTERAPEUTYKI, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
2. Nitraty, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
9. INHIBITORY KONWERTAZY ANGIOTENSYNY, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
3. PREPATATY KRWIOPOCHODNE I KRWIOZASTĘPCZE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
INTERAKCJE LEKÓW - notatka, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 1
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4

więcej podobnych podstron