A-22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości em


Sprawozdanie z ćwiczenia A-22.

Rafał Łopatka

Zespół nr 6.

Wydział Elektryczny

Ocena z przygotowania:

Czwartek 1115 - 1400

Ocena ze sprawozdania:

Data : 16-11-95

Zaliczenie:

Prowadzący: dr Gronowska

Podpis:

RUCH ELEKTRONU W POLU MAGNETYCZNYM I ELEKTRYCZNYM.

WYZNACZENIE WARTOŚCI e/m.

Podstawy fizyczne

Na poruszający się ładunek w polu elektrycznym o natężeniu E działą siła

której wartość nie zależy od prędkości poruszającego się ładunku. Natomiast pole

magnetyczne oddziałuje na ładunki elektryczne siłą Lorentza:

gdzie v jest prędkością ładunku, a B indukcyjnością pola magnetycznego. Z włas-

ności iloczynu wektorowego wynika, że wektor siły jest prostopadły do płaszczyzny

wyznaczonej przez wektory v i B, a jego zwrot wyznacza reguła śruby prawoskrętnej.

Łatwo zauważyć, że pole magnetyczne nie działa na ładunek elektryczny wówczas,

gdy ładunek nie porusza się lub gdy porusza się w kierunku linii indukcji pola mag-

netycznego. Siła działająca na ładunek będzie miała wartość największą, gdy ruch

ładunku będzie się odbywał prostopadle do linii indukcji magnetycznej B. Ponieważ

siła Lorentza jest zawsze skierownana prostopadle do kierunku ruchu ładunku, to

praca wykonana przez tę siłę nad ładunkiem wynosi 0. Z tego powodu stałe pole

magnetyczne nie może zmienić energii kinetycznej poruszającego się ładunku, a

zatem i wartości prędkości, może tylko zmienić kierunek jego ruchu.

Wyniki pomiarów

Napięcie Anoda - Katoda w doświadczeniu wynosiło 1.5 V.

Prąd żarzecia lampy wynosił 85±0.9 mA.

Prąd cewki

[ A ]

Prąd anoda

katoda

[ μA ]

0±0.01

59.5±0.60

0.3±0.003

52±0.52

0.6±0.01

46±0.46

0.8±0.01

35±0.35

1.2±0.01

17±0.17

1.3±0.01

15±0.15

1.8±0.02

11±0.11

2.4±0.02

8.5±0.08

2.9±0.03

7±0.07

3.4±0.03

6±0.06

4±0.04

5±0.05

Wykres danych z tabeli.

IAK [ μA ]

0x01 graphic

I cewki [ A ]

przybliżony za pomocą wielomianu

2 3 4 5

58.9867 + 5.09026 x - 84.4421 x + 61.5887 x - 16.6289 x + 1.55487 x

Prąd krytyczny odczytujemy z wykresu i określamy go na 1±0.5 A.

Przy obliczaniu wartości e/m korzystamy ze wzoru 0x01 graphic
.

Dane potrzebne do obliczeń:

N=9250 [ zw/m ].

b=4.7 10-3 [ m ].

μ0 = 4π 107 [ Tm/A ].

Błąd dla obliczonej wartości oszacowuje się za pomocą różniczki zupełnej :

0x01 graphic

Wobec tego wynosi : (4.034762844 ± 0.961291344 )*1011.

Wnioski

Szukana wielkość w ćwiczeniu wyznaczona przez nas jest różna od rzeczy-

wistej ze względu na duży błąd pomiaru prądu krytycznego, który z kolei jest

obarczony bardzo dużym błędem odczytu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
ADAAM22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
SPR B 6, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
A-22WLAD, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn
C4JA1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
WLADEKC4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn
E do M, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
LABA22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym

więcej podobnych podstron