Bajka(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA


Bajka

Metoda (analiza) strukturalna

-Claude Lévy-Strauss (główny wykład)

-polega na uogólnieniu pewnych zasad strukturalnych językowych; metoda szybko zaadaptowana w literaturoznawstwie; wpływ na antropologię ok. lat 70 (dotyczy głównie języka i fonetyki)

-odkrywanie struktury danego języka przez elementarną strukturę opozycji, przy czym do języka w tym rozumieniu należą nie tylko teksty słowne, ale także strój (moda) czy kuchnia

-E.Leach: książka o Lévy-Straussie, skupia się głównie na analizie systemu pokrewieństwa opracowanym przez Lévy-Straussa; krótki pobyt (jak jego u Indian) pozwala na stworzenie bardzo logicznego schematu, ale jeżeli przebywa się na jakimś terenie zbyt długo (jak Malinowski), to schemat ten, tak spójny na początku, przestaje być dla nas logiczny i jasny, gdyż rzeczywistość okazuje się dużo bardziej skomplikowana, a tubylcy przekonani szczerze o słuszności schematu, nie stosują się do niego; można zlekceważyć zakłócenia empiryczne, uznając za ważną logikę kultury (bo celem antropologii jest badanie rozumu ludzkiego w jego zróżnicowaniu, stąd badanie i opracowywanie modeli kulturowych)

-Wladimir Propp: Morfologia bajki, 1928, modelowy program badań strukturalnych (różny od strukturalizmu Lévy-Straussa

 1. funkcje działających postaci są wspólne i niezmienne w różnych bajkach,

 2. liczba funkcji jest ograniczona,

 3. następstwo funkcji w bajce folklorystycznej jest zawsze to samo,

 4. pod względem konstrukcji wszystkie bajki magiczne są jednakowe.

Funkcje bajki:

Bajka zawsze zaczyna się od pewnej sytuacji wyjściowej, którą charakteryzuje pomyślność (np.: przedstawienie bohatera).

Faza przygotowawcza:

 1. odejście jednego z członków rodziny z domu

 2. bohater otrzymuje zakaz, odwróconą formą zakazu jest nakaz

 3. naruszenie zakazu

 4. pojawienie się antagonisty bohatera (wyrządza szkody, próbuje się czegoś dowiedzieć o bohaterze)

 5. antagonista otrzymuje informacje o swojej ofierze-udzielenie informacji

 6. podstęp

 7. ofiara ulega podstępowi, wspomagając tym samym wroga

Zawiązanie bajki:

 1. szkoda (antagonista wyrządza szkodę/krzywdę członkowi rodziny

 2. oznajmienie o szkodzie lub jakimś braku; pojawia się pośrednik-zgłasza się do bohatera, wysyła go bądź uwalnia; wprowadzenie nowego bohatera (poszukiwacz, bohater „pokrzywdzony”)

 3. poszukiwacz zgadza się lub decyduje na przeciwdziałanie

 4. wyprawa-bohater opuszcza dom

 5. dostarczenie magicznego środka (poprzedzone różnymi działaniami)

 6. reakcja bohatera na działania przyszłego dostarczyciela

 7. bohater wchodzi w posiadanie magicznego środka

 8. bohater przenosi się do miejsca, gdzie znajduje się obiekt jego poszukiwań - przeniesienie przestrzenne miedzy dwoma królestwami

 9. bohater i antagonista w bezpośredniej walce

 10. bohater otrzymuje znamię

 11. zwycięstwo nad antagonistą

 12. likwidacja początkowej szkody lub jakiegoś braku (apogeum)

 13. powrót bohatera (może mieć formę ucieczki)

 14. prześladowanie bohatera lub pościg za nim

 15. możliwe jest powtórzenie funkcji 8-15 będących zapętleniem powodowanym przez nową szkodę

 16. nierozpoznany przez nikogo bohater powraca do domu

 17. roszczenia uzurpatora wobec bohatera

 18. wystawienie bohatera na trudną próbę

 19. wykonanie zadania

 20. rozpoznanie bohatera

 21. zdemaskowanie uzurpatora

 22. transfiguracja bohatera (przybiera inną postać)

 23. wielkoduszne przebaczenie antagoniście

 24. zawarcie małżeństwa przez bohatera (forma nagrody)

Oprócz tych funkcji mogą występować elementy pomocnicze, np.:

-powtórzenia lub potrojenia

-mechaniczne powtórzenia akcji (detali, funkcji), np.: 3 gromy smoka, 3 zadania, 3 lata służby

Dodatkowo występują motywacje (przyczyny i cele zachowania), są one jednak najmniej stałe i mało ważne z punktu widzenia morfologii.

Wiele funkcji łączy się w kręgi działania:

 1. krąg akcji przeciwnika (szkodzenie)

 2. krąg akcji dostarczyciela (przygotowanie, dostarczenie)

 3. krąg akcji pomocnika (przemieszczenie, likwidacja szkody)

 4. krąg akcji królewny/poszukiwanej postaci i jej ojca

 5. krąg akcji osoby, która wyprawia bohatera

 6. krąg akcji bohatera (wyprawa, reakcja na żądania dostarczyciela, wesele)

 7. krąg akcji uzurpatora (wyprawa na poszukiwanie, negatywna reakcja na żądania dostarczyciela, bezpodstawne roszczenia)

Kręgi działania odpowiadają typom protagonistów.

Bajka magiczna/mityczna: opowiadanie oparte na regularnym następstwie przytoczonych

funkcji

Mit o Edypie (analiza strukturalna mitu według Lévy-Straussa):

 1. Padmos szuka swej siostry porwanej Europy

 2. Padmos zabija smoka

 3. Padmos rozsiewa żeby zabitego smoka (zrodzeni z tych zębów Spartowie zabijają się nawzajem)

 4. Edyp zabija Lajosa, swego ojca

 5. Edyp doprowadza do samobójstwa Sfinksa

 6. Edyp żeni się z Jokastą

 7. Eteokles zabija swego brata Polinejkesa

 8. Antygona grzebie ciało zmarłego brata Polinejkesa, łamiąc zakaz króla

I: pokrewieństwo (1, 6, 8)

II: zbrodnia - niedocenione pokrewieństwo (3, 4, 7)

III: zabijanie potworów przez ludzi (2, 5)

IV: specyficzne brzmienie imion (powinowactwo do III kolumny - „spotworzenie” ludzi

świadczące o autoktonicznym pochodzeniu człowieka)

 1. Labdakos - kulawy

 2. Lajos - niezgrabny

 3. Edyp - opuchłostopy

Mito-logiques (mito-logiki)

-wywnioskowane na podstawie zanotowanych opowieści mitycznych Indian, które potem poddano analizie strukturalnej

-cechą ludzkiego umysłu jest powtarzanie struktur, w które ujmuje się różne zjawiska

-z tej zasady wynikają podobieństwa różnych kulturWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Papuasi(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Inicjacje(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
CZŁOWIEK I PRZYRODA, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
antropologia - notatki(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Antropologiczne podejscie do zagadnien organizacji spolecznej, College, Pedagogika, rok III, ANTROP
Nuerowie(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
PRAWO PRYMITYWNE, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Indianie(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Aborygeni, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Papuasi(1), College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA
metodyka, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
Ruchomość kręgosłupa, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
korekcja-plecy, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
POSTAWA CIAŁA korekcja - sciaga, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
KONSPEKT - k. koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślawe
zestaw ćw. nr2 kolana koślawe, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens, k. koślaw
korekcja-dod, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens
Konspekt ćw.kor, College, Pedagogika, rok III, Gimnastyka korekc. - kompens

więcej podobnych podstron