Chemia fiz. - moje spraw, 50 pomiar SEM ogniwa elektrochemicznego, Marzena Chmielecka 1


Marzena Chmielecka 1

Biotechnologia numer studenta

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechniki Łódzkiej

Ćwiczenie nr 50

Pomiar SEM ogniwa elektrochemicznego

Data wykonania ćwiczenia: 03. 03. 2008 r.

Data oddania sprawozdania: 10. 03. 2008 r.

1. Wstęp teoretyczny:

Siła elektromotoryczna ogniwa,(SEM) jest to różnica potencjałów dwóch półogniw otwartego ogniwa elektrochemicznego (przez ogniwo nie płynie prąd, znajduje się ono w stanie równowagi).

Źródłem SEM są reakcje przebiegające w półogniwach (ich suma nosi nazwę reakcji ogniwa). SEM zależy od aktywności jonowej składników półogniw, temperatury i ciśnienia.

Metody pomiaru SEM dzieli się na kompensacyjne i niekompensacyjną. Metoda kompensacyjna (Poggendorfa) polega na tym, że SEM badanego ogniwa kompensuje się (równoważy) różnicą potencjałów równą co do wielkości, lecz o przeciwnym znaku. Dzięki temu ogniwo nie pracuje podczas pomiaru.

0x01 graphic

Rys. Schemat układu elektrycznego do pomiaru SEM

SEM badanego ogniwa obliczamy z zależności:

0x01 graphic
(*)

Gdzie : Ex i Ew to siła elektromotoryczna odpowiednio ogniwa badanego i wzorcowego, UAK /R1-spadek napięcia na oporniku, Rx i Rw opory oporników.

A zatem w praktyce pomiar SEM metodą kompensacyjną sprowadza się do wyznaczenia oporów Rx i Rw oporników, na końcach których istnieją różnice potencjałów równe odpowiednio Ex i Ew

Współczynnik aktywności wyrażamy jako stosunek aktywności jonu do stężenia tego jonu w roztworze. Jest wielkością niemianowaną, która wyraża zmniejszenie aktywności jonu w stosunku do jego aktywności w roztworze doskonałym, spowodowane wzajemnym oddziaływaniem cząstek w roztworach rzeczywistych.

Współczynnik aktywności zależy od stężenia (bardziej dla elektrolitów aniżeli nieelektrolitów) - dla roztworów nieskończenie rozcieńczonych równa się on jedności. Doświadczalnie można wyznaczyć tzw. średnie współczynniki aktywności związane z aktywnością całego elektrolitu, dla poszczególnych jonów pomiar taki jest niemożliwy (roztwór).

2. Pomiary:

Ogniwo

Stężenie

elektrolitu (mol/l)

Opór

CuSO4

ZnSO4

R1

R2

R3

Rśred

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia fiz. - moje spraw, 35 oznaczanie stałej równowagi rekacji, Marzena Chmielecka
Chemia fiz. - moje spraw, 21 hydroliza estru w środowisku kwaśnym, Marzena Chmielecka
15 wyznaczanie ciepła spalania, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, Chem
11 wyznaczanie ciepła rozpuszczania, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy,
15 wyznaczanie ciepła spalania(1), Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, C
Chemia fiz. - moje spraw, 24 kineryka rozkładu jonowego kompleksu trójszczawianomanganowego, Marzena
moje spraw.2, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
WYZNACZANIE FUNKCJI TERMODYNAMICZNYCH REAKCJI Z POMIARÓW SEM OGNIWA, sprawozdanie SEM
Pomiary SEM ogniwa metodą kompensacji, Pollub MiBM, fizyka sprawozdania
Pomiar SEM ogniwa, Pollub MiBM, fizyka sprawozdania
Pomiary SEM ogniwa metodą kompensacji. (2), Pollub MiBM, fizyka sprawozdania
Pomiary SEM ogniwa metodą kompensacji - FUSIARZ, I PRACOWNIA ZAK?ADU FIZYKI_
SEM ogniwa1, Technologia chemiczna, Chemia fizyczna, Laboratorium, inne, SEM ogniwa
wyznaczanie współczynników aktywności z pomiarów sem, Chemia fizyczna, laboratorium, Chemia fizyczna
SEM ogniwa, technologia chemiczna, chemia fizyczna, srawozdania
SEM ogniwa2, Technologia chemiczna, Chemia fizyczna, Laboratorium, inne, SEM ogniwa

więcej podobnych podstron