zarządzanie13, zarządzanie ćw


Zarządzanie ćw 26 05 09

Dzień pracy kierownika

zasada 60, 20, 20 przy planowanie czasu pracy konieczne jest ustalenie rezerwy czasu

60% czasu są to zadani przewidziane w planie dziennym, 20% czasu są to działania spontaniczne/ kreatywne, 20% zakłócenia i sprawy nie przewidziane

dlaczego potrzebne jest ustalenie rezerw czasu:

wzorzec organizacji pracy kierowników na tle stanu faktycznego

Lp

Kryteria metod pracy

Jak jest?

Jak powinno być?

1

Efektywny czas pracy

8,5- 14,5

8- 9h

2

Struktura dnia- liczba zmian czynności

40- 600

10,15

3

Czas na pracę koncepcyjną

5-14%

60,00%

4

Formy przygotowania decyzji

20-60% narady

10-20%

5

Stopień planowości pracy

20% czasu

60% czasu

6

Rozszerzenie horyzontów myślowych

2-4%

15,00%

Zakres centralizacji decyzji

50% nie leży w kompetencjach kierownika

Zgodnie z opisem stanowiska

Formy kontaktu z podwładnymi

12,00%

15,00%

Zaobsorwanie czynnościami kontrolnymi

40,00%

10-15% czasu

Źródła niesprawnej organizacji pracy dyrektora:

Typowe niesprawności

Obiektywne

subiektywne

centralizm

Niskie kwalifikacje podwładnych, brak ściśle sprecyzowanych odpowiedzialności, zbyt sztywna struktura organizacyjna, styl jednostki nadrzędnej, brak formalnej równowagi między obowiązkami a odpowiezialnością

Niskie kwalifikacje kierownika, nieumiejętność podziału zadań, manifestowanie fachowości, obawa przed wypadnięciem z obiegu, obawa przed nielojalnością, poczucie zagorżenia

Praca nieplanowana

Nieplanowana praca środowiska instytucjonalnego i jednostki nadrzędnej,

Nieumiejętność planowania pracy własnej, Lekceważenie funkcji planowania

Zbytni podział pracy

Wielkość ośrodków dyspozycyjnych i zbyt szczegółowo określone obowiązki dyrektora przez jednostkę nadrzędną

Nieumiejętność segregacji zagadnień, nieumiejętność koncentrowania się na sprawach ważnych,

Koncentracja na pracy operatywnej

Zbyt szczegółowe dyrektywy jednostki nadrzędnej i niski poziom kwalifikacji podwładnych

Nieufność do perspektywicznego myślenia i działania, przecenianie doraźnych efektów, nieumiejętność podejmowania strategicznych decyzji

Nadmiar zebrań i narad

Wielość ośrodków informacyjnych, słabość systemu informacyjnego, zwyczaj

Potrzeba samopotwierdzenia się kierownika, chęć uzyskania alibi, pozorna akceptacja decyzji, nieumiejętność organizacji zebrań, gadulstwoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Rachunkowość zarządcza ćw 1
organ i zarządz (ćw )i planowanie
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zarządzanie 10, zarządzanie ćw
KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
zarządzanie11, zarządzanie ćw
koncepcje zarzadzania cw
zarzadzanie cw sciaga 4,5(1)
zarządzanie2, zarządzanie ćw
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
zarządznie9, zarządzanie ćw
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
zarządzanie6, zarządzanie ćw
2 koło zarządzanie ćw

więcej podobnych podstron