cykl Jestem w gromadzie 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

Pobierz dokument
cykl.jestem.w.gromadzie.1.zhp.przydatne.doc
Rozmiar 77 KB

CYKL ZBIÓREK:

- JESTEM W GROMADZIE

- ROZUMIEM SIEBIE I INNE ZUCHY

- JESTEM TWÓRCZY

ZBIÓRKI z taką problematyką pozwolą na lepsze poznanie siebie i swoich kolegów z gromady zuchowej, określenie obrazu gromady oraz uświadomienie zuchom, co jest dla nas ważne. Da nowe możliwości bycia otwartym na wszystkich, poszukiwania nowych przyjaciół, członków, sprzymierzeńców, sojuszników.

W każdym cyklu zaproponowano trzy zbiórki. Nie musisz jednak realizować wszystkich, wybierz takie, które uważasz, że najlepiej przydadzą się twojej gromadzie. Możesz je zmienić, wykorzystać tylko niektóre elementy. Dobrze, jeśli propozycje te będą inspiracją dla ciebie, byś ty sam był twórczy.

JESTEM W GROMADZIE

Główne cele przewidziane w tych zbiórkach:
- wzajemne poznanie się zuchów, koleżanek, kolegów

- uświadomienie, jakie korzyści płyną ze współpracy w szóstkach, gromadzie

- poznanie dorosłych i korzystanie z ich obecności

- poznanie i rozumienie sensu istnienia norm, zasad, zakazów, w tym Prawa Zucha.

Zbiórka 1 

Poznajemy się


- wiem, kim są dla mnie koleżanki i koledzy
- potrafię współpracować z innymi zuchami i umiem opowiadać o tej współpracy
- umiem opisać, jak czułem się odgrywając swoją rolę
- wiem, jakie wątki odgrywałem sam, a jakie z innymi zuchami
- wiem, jakie problemy pojawiły się podczas przygotowania i podczas gry
- wiem, jak z tym problemem sobie poradziłem

1. Gawęda

- rozmowa o koleżankach i kolegach z gromady, klasy, podwórka.

2. Majsterka

- rysunek lub kolaż przedstawiający koleżanki i kolegów oraz sytuacje, w których się z nimi spotykam. Obejrzenie przez zuchy swoich prac i rozmowa o tym, jakie znaczenie mają dla każdego z nas koleżanki i koledzy.

3. Piosenki i pląsy

DWOM tańczyć

Dwom tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało,
Lecz im się nie udało, fari, fara, farum.
Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą,
Ja nie chcę tańczyć z tobą, fari, fara, farum.

Poszukam więc innego, innego, innego,
Do tańca zdolniejszego fari, fara, farum.

Zatańczmy więc wesoło, wesoło, wesoło,
Niech się rozchmurzy czoło, fari, fara, farum.

4. Teatr samorodny

WYSŁUCHANIE opowiadania "O Wojtku i babci". Podział ról między zuchy. Pomoc w ustaleniu gestów, min, głosów, rekwizytów niezbędnych do odegrania scen. Odegranie przedstawienia pantomimicznego. Rozmowa z zuchami na temat wrażeń z przygotowania i przebiegu pantomimy.

5. Gry i ćwiczenia

KAŻDY zuch otrzymuje kartkę i ołówek. Musi narysować swój portret. Następnie odwraca i odkłada portret na stos. Teraz zuchy wybierają jakiś portret, jeśli zuch wybrał swój, losuje kolejny raz. Na podstawie portretu zuch musi odgadnąć, którego kolegę czy koleżankę on przedstawia i po czym poznał autora tej pracy.

Zbiórka 2

Świat dorosłych


- poznaję dorosłych, ich zachowania
- ruchem, gestem i mimiką potrafię odegrać czynności lub zawód wykonywany przez osobę dorosłą
- umiem prowadzić rozmowę na określony temat
- potrafię opisać, jak czułem się w roli dorosłego i ustalić, co trzeba zrobić, by być dobrym w jakimś zawodzie

ZBIÓRKĘ poprzedziło zadanie międzyzbiórkowe, w ramach którego zuchy miały przynieść: kredki, flamastry, ilustracje przedstawiające zawody dorosłych.

1. Gry i ćwiczenia teatralne

"ZGADNIJ, co to za zawód", "Nazwij tę czynność" - odgadywanie przez zuchy zawodów i nazywanie czynności przedstawionych za pomocą gestów i mimiki.

2. Piosenki i pląsy

Pląsy

Dalej raźno, dalej w koło wszyscy wraz,
Bo na pląsy, bo na pląsy nadszedł czas.
Cztery kroki więc do środka, cztery kroki wstecz.
Hej?e ha! Hej?e ha! Taniec piękna rzecz.

Dalej raźno, dalej w koło wszyscy wraz,
Bo na pląsy, bo na pląsy nadszedł czas.
Po dwa kroki więc do środka, po dwa kroki wstecz.
Hejże ha! Hejże ha! Taniec piękna rzecz.

3. Gawęda

- rozmowa o dorosłych, o tym co oni myślą o sobie, o czym mówią, gdy są w pracy, w domu. Wspólne zastanowienie się jakich znamy dorosłych. Czym oni się zajmują, co robią, czy mogą pomóc naszej gromadzie, w czym? Ustalenie, dlaczego ludzie pracują, kim zuchy chciałyby być w przyszłości.

TERAZ zuchy siadają w małych kółkach według wybranego miejsca pracy (np. szpital), zawodu (nauczyciel) itd.

4. Majsterka

WYKONANIE sylwetki osoby reprezentującej wymarzony przez zucha zawód. Zawieszenie sylwetek na sznurku lub przyczepienie do tablicy, ściany, z uwzględnieniem podziału na zawody lub miejsce pracy.

5. Gry i ćwiczenia


- wprawki teatralne w parach lub grupach. Tematyka rozmów powinna być zgodna z zawodem
- "porozmawiam z tobą" - swobodny wybór sylwety do rozmowy, dalsze prowadzenie rozmów. Nie musi być zachowana spójność zawodu lub miejsca pracy
- "rozmowy na scenie" - każdemu zuchowi przyporządkowano jedną sylwetę. Teraz drużynowy każdemu zuchowi-sylwecie zadaje jedno pytanie związane z zawodem, który reprezentuje. Na przykład co musi umieć nauczyciel, jaki powinien być policjant.

6. Krąg Rady

KAŻDY zuch opowiada, jak się czuł jako osoba dorosła. Próba ustalenia, co trzeba zrobić, by być dobrym w jakimś zawodzie.

Zbiórka 3

Dlaczego nie wolno?


- wiem, po co istnieją normy, zasady, zakazy
- sam potrafię ocenić co mi wolno, a co nie

1. Gawęda

ROZMOWA, czy wolno dzieciom robić wszystko, co chcą? Jeśli nie, to dlaczego? Kto zabrania robić różne rzeczy. Czy sami wiemy, co nam wolno, a czego nie wolno.

2. Gry i ćwiczenia

- "Czerwone, żółte i zielone" - przyporządkujcie etykietę z wyrazem do odpowiedniego koloru (znaczenia kolorów jak w sygnalizacji świetlnej)
- "wolno-nie wolno" - zuchy na zadane pytania odpowiadają podniesieniem koła w odpowiednim kolorze (wolno - zielone, nie wolno - czerwone). Propozycje pytań: czy wolno nam - jeść lody, oglądać horrory, dawać prezenty, palić papierosy, bić kolegę itd.

3. Piosenki i pląsy

Poleczka
Nazywają mnie poleczka
Umiem skakać jak piłeczka.
Bardzo, bardzo jestem skoczna,
A jak zacznę, to nie spocznę.

Ref.: Hop, hop, la, la, la
Kto zatańczy tak jak ja.
Hop, hop, la, la, la
Kto zatańczy tak jak ja.

Dziś w drużynie śmiech i tańce
Tańczą różne przebierańce,
Każdy przebrał się inaczej,
Ten obraca się, ten skacze. Ref.
Noga lewa, noga prawa,
Raz do roku jest zabawa,
Teraz wszyscy do kółeczka,
Poprowadzi nas poleczka. Ref.

4. Majsterka

WYKONANIE prac plastycznych w szóstkach, pod tytułem "Co by było, gdybyśmy mogli robić wszystko, co chcemy?".

OBEJRZENIE prac przez wszystkie zuchy. Wspólne wykonanie planszy Prawo Zucha (tak/nie). Odpowiednie naklejanie napisów lub pisanie poszczególnych punktów Prawa Zucha albo specjalnie przygotowanych stwierdzeń.

PROPOZYCJE do strony NIE: Zuch kłamie, Zuch nie pamięta o swoich obowiązkach, Wszystkim jest z zuchem źle.

ROZUMIEM SIEBIE I INNE ZUCHY

Główne cele przewidziane w tych zbiórkach:
- uwidocznienie podobieństw i różnic w wyglądzie zuchów, w ich zachowaniach, emocjach

- pokazanie, że wszyscy przeżywamy różne uczucia i musimy nauczyć się radzić z tymi uczuciami

- ukazanie zmian, które zachodzą w nas i naszym życiu.

Zbiórka 1

Tacy sami, a inni


- potrafię wskazać podobieństwa i różnice między zuchami
- umiem opisać dziwne zachowania i sytuacje
- potrafię wesoło się bawić
- wiem, kiedy ktoś łamie przyjęte zasady, normy i potrafię określić, jakie towarzyszy temu uczucie
- potrafię określić zasady i normy dla naszej gromady

1. Gry i ćwiczenia

LISTA podobieństw, Lista różnic

2. Gawęda

PRZECZYTANIE wiersza J. Brzechwy Kaczka dziwaczka. Rozmowa z zuchami na temat, jak zachowanie kaczki- -dziwaczki wpłynęło na innych, czy można żyć w takim świecie.

3. Piosenki i pląsy

STAŃ ze mną w koło
Stań ze mną w koło, będzie nam wesoło.
Zatańcz ze mną a, ha, ha,
I zaśpiewaj a, ha, ha.
Podam ci rękę prawą,
A tobie podam lewą,
A z tobą dalej będę tańcować.

4. Gry i ćwiczenia

"CO w nim dziwnego", zabawa "Mam chusteczkę haftowaną" - w czasie trwania zabawy drużynowy zmienia zasady zabawy. Zapytaj, co zuchy sądzą o łamaniu zasad gier i zabaw, jak się wtedy czuły. Czy w naszej gromadzie obowiązują zasady? Czy są one trudne do przestrzegania? Których zasad przestrzegamy, a których nie?

5. Majsterka

WYKONANIE plakatu z zapisanymi na nim zasadami pomagającymi współżyć i współpracować w gromadzie, np.
- słuchamy siebie nawzajem
- pomagamy sobie
- nie bijemy się
- nie wyśmiewamy innych.

Zbiórka 2

Nasze uczucia


- potrafię pokazać swój nastrój, prezentować różne emocje
- rozpoznaję i nazywam różne uczucia i nastroje
- umiem plastycznie przedstawić różnorodne nastroje i emocje
- potrafię odegrać scenki pantomimiczne i pokazać różne uczucia, emocje, nastroje
- umiem radzić sobie z różnymi nastrojami

ZBIÓRKĘ poprzedziło zadanie międzyzbiórkowe, w ramach którego zuchy powinny przynieść kartony techniczne i rysunkowe, klej, kredki, farby, nożyczki, kawałki włóczki i materiałów.

1. Gry i ćwiczenia

"JAKI masz dziś nastrój" - zuchy pokazują swój nastrój bez słów.

"RÓŻNE nastroje" - prezentowanie w ramach scenek odgrywanych przez zuchy - nazywanie tych czuć przez pozostałe zuchy.

"ROZPOZNAWANIE uczuć" - każda szóstka otrzymuje duży karton oraz ilustracje przedstawiające różne uczucia, emocje, nastroje. Zadaniem zuchów jest posegregowanie tych ilustracji i ich podpisanie, np. złość, radość, smutek, płacz. Następnie zuchy powiedzą, po czym poznały te uczucia.

2. Majsterka

KAŻDY zuch otrzymuje 2 kartki papieru formatu A4, skleja je jak torebkę, pozostawiając jeden bok nie sklejony. Na czterech stronach rysuje 4 twarze z różnymi emocjami: płacz, radość, złość, szczęście. Wkłada na ręce i uważnie słucha gawędy. Na różne sytuacje reaguje prezentowaniem odpowiedniej twarzy.

3. Gawęda

OPOWIADANIE opisujące wesołe i smutne przygody i przeżycia zuchów. Podczas czytania zuchy reagują na przeżywane przez bohaterów emocje. Po wysłuchaniu - rozmowa z zuchami, jakie emocje, uczucia były w tym opowiadaniu.

4. Piosenki i pląsy

Utopce
Utopce pod wodą siedzą, chlip, chlap, chlup!
Utopce pod wodą siedzą, oj, rety, rety!
Ludzie o nich nic nie wiedzą, chlip, chlap, chlup!

Dobrym ludziom pomagają, chlip, chlap, chlup!
Dobrym ludziom pomagają, oj, rety, rety!
Biedę z domu wymiatają, chlip, chlap, chlup!

Złych ludzi, co robią szkody, chlip, chlap, chlup!
Złych ludzi, co robią szkody, oj, rety, rety!
Wciągają za nos do wody, chlip, chlap, chlup!

5. Majsterka

TECHNIKĄ papieroplastyki zuchy wykonują maski przedstawiające różne uczucia, emocje. Każdy z zuchów losuje, jaką maskę ma wykonać.

6. Teatr samorodny

ZUCHY dobierają się parami. Ich zadaniem będzie przedstawienie scenki pantomimicznej, zgodnie z maską, którą prezentują.

7. Zadanie międzyzbiórkowe

UWAŻNIE obserwuj i rozpoznawaj uczucia swoich bliskich i kolegów, spróbuj im pomoc, gdy są smutni, zmartwieni.

Zbiórka 3

Byliśmy, jesteśmy, będziemy


- zuch zauważa zmiany, które zachodzą w nim i w jego życiu
- umie nazwać te zmiany
- ma świadomość pokrewieństwa, pierwszeństwa w jego rodzinie
- potrafi wyjaśnić, co to znaczy ciągłość rodu
- umie bawić się wspólnie z innymi zuchami

ZBIÓRKĘ poprzedziło zadanie międzyzbiórkowe, w ramach którego zuchy powinny przynieść swoje fotografie od urodzenia do dziś, dane członków rodziny ze strony taty i mamy, poczynając od pradziadków, jeśli któreś z nich żyje, do najmłodszego pokolenia (imię, nazwisko, data urodzenia, pokrewieństwo).

1. Gawęda

"OD orzeszka do orzeszka" - ilustrowana rysunkami od zasadzenia drzewa bukowego do wydania przez dojrzałe drzewo owoców - orzeszków, które dadzą początek następnym drzewom bukowym.

2. Gry i ćwiczenia

ZABAWA przy muzyce "Wszyscy rośniemy"

3. Majsterka

WYKONANIE książeczki "Jak rosłem" z wykorzystywaniem przyniesionych zdjęć. Zadaniem zuchów będzie ułożyć te zdjęcia chronologicznie. Prezentacja przez zuchy ich książeczek z omówieniem, jak się każdy z nich zmieniał, po czym można to poznać, co potrafiły kiedyś, co potrafią dzisiaj.

4. Piosenki i pląsy

TAŃCZMY wszyscy

Tańczmy wszyscy szybko tak,
Tańczmy szybko tak.
Kto stoi w środku da nam znak,
Nowej zabawy znak.

Tra la la la la la la,
Tra la la la la la la,
Tra la la la la la la,
Tra la la la la la la.

5. Zabawa tematyczna - w pracowni genealogicznej

Z wykorzystaniem przyniesionych przez zuchy danych opracowanie i wykonanie drzewa genealogicznego dla mamy i taty. Może to być rysunek lub wycinanka z kolorowego papieru lub folii samoprzylepnej. 0x08 graphic

URZĄDZENIE wystawy wykonanych prac. Wspólne rozmowy i wyjaśnienia, kto w rodzinie jest najstarszy, najmłodszy.

JESTEM TWÓRCZY

Główne cele przewidziane w tych zbiórkach:
- rozwijanie twórczego myślenia

- rozwijanie wyobraźni, poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań

- wyzwalanie ekspresji w różnych działaniach plastycznych, ruchowych.

Zbiórka 1

Rozwiązujemy problemy


- umiem przedstawić i nazwać problem
- umiem wykorzystać własne zdolności i umiejętności do rozwiązywania problemu
- potrafię wyznaczyć cel
- potrafię ocenić i docenić wysiłek własny i innych

ZBIÓRKĘ poprzedziło zadanie międzyzbiórkowe, w ramach którego zuchy powinny przynieść: kartki rysunkowe, nożyczki, klej, karton techniczny, kredki.

1. Gry i ćwiczenia

"ROZWIĄZYWANIE supełków" - zuchy rozwiązują supły zawiązane na chustach, w każdym ukryto zapisany na karteczce problem. Zadaniem zuchów jest znaleźć rozwiązanie dla tych problemów.

"W nowych ramach" - przed tą zabawą zuchy przygotowują ramkę z kartonu do obrazka, małe karteczki. Każda szóstka otrzymuje taki sam problem. Zuchy pracują jednak samodzielnie. Na małych karteczkach będą zapisywać różne rozwiązania problemu, nawet krok po kroku: Karteczki zuchy przyklejają do ramki. Drużynowy i przyboczni udzielają pomocy zuchom. Teraz każdy z zuchów narysuje obrazek ilustrujący problem i oprawi go w ramkę. To, co powstało, to nowe ramy postępowania, wg których zuchy patrzą na ten problem.

2. Piosenki i pląsy

KAŻDY z nas się postara
Każdy z nas się postara, postara, postara,
Żeby nie był ofiara, ofiara, leń.
Fason trzymać cała rzecz!
Śmiech to zdrowie, z płaczem precz!
Humor grunt, troski w kąt.
Zuchy robią wielki bunt.

Choć nas bieda przyciska, przyciska, przyciska,
Od nas zuchów śmiech tryska, śmiech tryska - wciąż.
Płacze tylko mazgaj, tchórz,
lecz my zuchy ani rusz.
I kto chce, i kto chce,
lecz my zuchy nigdy nie.

3. Gawęda

O tym, jak 9-letnia Melissa walczyła z zanieczyszczeniami środowiska - D.C. Weston, M.S. Weston, Co dzień mądrzejsze:

"DROGI Panie Prezydencie! Czy mógłby Pan zrobić coś, żeby powstrzymać zanieczyszczenie środowiska? Bardzo chciałabym dożyć stu lat". Melissa Poe miała zaledwie dziewięć lat, kiedy w 1989 r. napisała ten list adresowany do George'a Busha. Spodziewała się, że dostanie odpowiedź, ale jedyne co otrzymała, to list ostrzegający ją, by nie używała narkotyków. W tym momencie młodzieńczy optymizm dziewczynki został znacznie przytłumiony, lecz to, co mogło pozostać jedynie pierwszą lekcją na temat bezmyślności biurokracji, Melissa przekształciła w kampanię, mającą przyciągnąć uwagę prezydenta. Kiedy zorganizowała wyprzedaż garażową, aby zebrać pieniądze, list był już wydrukowany na wielkich tablicach reklamowych w jej rodzinnym mieście, Nashville. Gdy i to nie zwróciło uwagi prezydenta, wypożyczyła plansze reklamowe, które zostały umieszczone w całym kraju, od wschodniego do zachodniego wybrzeża (w tym także jeden na Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie, D.C.).

WYKORZYSTAŁA także "Today Show" i wtedy prezydent nareszcie odpisał. Ale Melissa na tym nie poprzestała. Założyła fundację Kids for a Clean Environment (Kids FACE - Dzieci Czystemu Środowisku), która rozrosła się do dwustu tysięcy członków i ma trzysta sześćdziesiąt tysięcy dolarów rocznego budżetu.

WYSIŁKI, które dziewczynka musiała podjąć, aby przyciągnąć uwagę prezydenta, zaowocowały przedsięwzięciem podejmującym dużo ważniejszy problem - zdrowie ziemskiego środowiska.

4. Zabawa tematyczna

"W prezydenckim pałacu"

ZAARANŻUJCIE z zuchami gabinet prezydencki z biurkiem, krzesłem, flagą, udekorujcie go. Teraz każdy z zuchów będzie mógł być prezydentem, który udziela odpowiedzi na konferencji prasowej. Zgłaszane problemy muszą być autentyczne, np. ochrona środowiska, nauka w szkole, praca gromady zuchów, opieka zdrowotna. Zanotujcie najlepsze odpowiedzi - rozwiązania. Możecie napisać o tej zabawie do Prezydenta naszego kraju i przekazać kilka wymyślonych przez siebie rozwiązań. Może skorzysta z waszej rady.

5. Krąg Rady

PODJĘCIE decyzji o założeniu kartoteki gotowych rozwiązań, które możecie uzupełniać, pod warunkiem że będą to wspaniałe pomysły.

Zbiórka 2

Jesteśmy kreatywni, rozwiązujemy problemy


- swoim myśleniem wychodzę poza standard
- rozwijam wyobraźnię
- poszukuję niekonwencjonalnych rozwiązań

ZBIÓRKĘ poprzedziło zadanie międzyzbiórkowe, w ramach którego zuchy powinny przynieść 2 lub 3 jabłka, stare gazety, klej.

1. Gry i ćwiczenia

STOS jabłek - kto zbuduje największą jabłkową wieżę w jak najkrótszym czasie.

TWÓRCZE pudełko - do pudła kartonowego włóżcie różne rzeczy używane w gospodarstwie domowym (kartony po jajkach, sznurki itd.). Dodajcie do tego trochę kolorowego papieru, klej, nożyczki. Wręczcie dzieciom pudła - niech stworzą to, na co mają ochotę.

2. Gawęda

O tym, jak 11-letni David spowodował przekazanie marnującego się jedzenia osobom potrzebującym, D.C. Weston, M.S. Weston, Co dzień mądrzejsze:

JEDENASTOLETNI David Levitt miał wyrzuty sumienia z powodu ilości marnującego się jedzenia w szkolnym bufecie. Jednak gdy zaproponował przekazanie go potrzebującym, dowiedział się, że przed nim wielu dorosłych próbowało przeprowadzić taką akcję, ale wszyscy poddali się, zniechęceni przeszkodami biurokratycznymi, jakie się z tym wiązały. David, bynajmniej nie zrażony, przedstawił swoją prośbę radzie szkoły. Komisja zgodziła się przekazać nie wykorzystane jedzenie ze wszystkich dziewięćdziesięciu dwóch szkół w Pinellas County na Florydzie na potrzeby biednych.

ALE chłopiec nie poprzestał na tym. Namówił właścicieli restauracji i gospodarzy innych prywatnych lokali, żeby oddali nie użyte produkty agencji żywnościowej. Przekonał drobnych przemysłowców, żeby ofiarowali kontenery do ich przechowywania i nawet zorganizował transport darowizn z lokalnych supermarketów do organizacji dobroczynnej.

Z okazji swojej bar micwy David zwrócił się do zaproszonych gości z prośbą, aby przynieśli jedzenie i w ten sposób wsparli jego akcję. Ofiarowano ponad pięćset funtów pożywienia.

3. Piosenki i pląsy

KAŻDY zuch

Każdy zuch to najlepszy druh,
Można zawsze ufać mu.
Każdy zuch uczy się za dwóch,
A sprawności ma za stu.

Ref. Tra, ra, ra, tra, ra, ra
Gdy na zbiórkę trąbka gra.
Tra, ra, ra, tra, ra, ra
Każdy do szeregu gna.

W kilka chwil milknie gwar i szum.
Każdy miejsce swoje zna.
Werbel ju? warczy: bum, bum, bum,
Do odmarszu daje znak. Ref.

4. Majsterka

KONSTRUKCJA z gazet - szóstki budują wskazany mebel przy użyciu wyłącznie gazetowych rur, kleju i taśmy klejącej. Zachęć zuchy, by przed przystąpieniem do pracy wykonały projekt. Dobry projekt to połowa sukcesu.

Zbiórka 3

Twórcy dziwnych historii


- jestem spontaniczny
- cieszę się, gdy jestem radosny
- potrafię plastycznie i ruchem przekazać swoją ekspresję
- potrafię dodać radości innym

1. Gawęda

opowiadanie o smutnym królu

W pewnym królestwie żył król, który nigdy się nie uśmiechał. W pałacu królewskim ściany były szare i puste, a wokół panowała cisza i ciemność. Król smucił się bardzo, że jest tak smutno i nudno. Wielu śmiałków przybywało do pałacu, aby rozweselić króla, ale nikomu się nie udało.

ZAPROPONUJ zuchom, by pomogły królowi. Na ścianie zawieś duże ilustracje: jedną przedstawiającą smutnego króla, drugą - wnętrze pałacu. Poproś zuchy, by narysowały, wycięły i przykleiły na ilustracjach różne elementy upiększające pałac oraz rozweselające dwór królewski i króla.

2. Majsterka

WYKONANIE radosnego wnętrza pałacu.

3. Gry i ćwiczenia

- "pomidor"
- "kącik wesołości i śmieszności"
- "wyliczanka"

4. Piosenki i pląsy

Aktor
Aktorem jestem, aktorem,
Wszystko przyjmuję z humorem,
Gdy tylko zechcę, pokaz dam,
to nic trudnego, mówię wam.
Gdy tylko zechcę, pokaz dam,
to nic trudnego, mówię wam.

Kto ma ochotę ze mną grać,
Niech daje zaraz o tym znać,
I zrobi, jaki zechce gest,
Że już aktorem także jest.
I zrobi, jaki zechce gest,
Że już aktorem także jest.

5. Teatr samorodny

- Błazeńskie przebieranki i sztuczki

Opis zabaw


Lista podobieństw - zuchy dobrane parami lub trójkami po przyjrzeniu się sobie mają określić, w czym są do siebie podobne. Uwzględnić powinny nie tylko cechy fizyczne, ale także to. co lubią i czym się interesują.

Lista różnic - ćwiczenie podobne. Zuchy tym razem wymieniają, czym się różnią.

Co w nim dziwnego - do sali wchodzi ktoś dziwnie ubrany. Zadaniem zuchów jest skorygować ubranie osoby.

Wyliczanka - zaproś zuchy do kręgu i przypnij im różne wesołe wizytówki. Następnie poproś, aby wymieniły zabawy, które wzbudzają w nich radość i śmiech. Pobawcie się w jedną z tych zabaw.

Kącik wesołości i śmieszności - Powiedz zuchom, że dzisiejsza zbiórka jest dniem wesołości i śmieszności, w związku z tym niektóre miejsca w sali są szczególne. Jest np.:
- kącik śmiesznych kroków, gdzie zuchy mogą tańczyć, np. Lambadę, Siała baba mak, albo wymyślać śmieszne kroki
- kącik śmiesznych figur, gdzie mogą tańczyć "taniec połamaniec"
- kącik min przy lustrze
- kącik śmiesznych głosów
- kącik śmiesznych palców, gdzie zuchy pokazują sztuki z układaniem palców.
Zachęć zuchy, by odwiedziły kąciki. Spytaj, który kącik najbardziej im się podobał i dlaczego.

hm. Teresa Wieczorek


Pobierz dokument
cykl.jestem.w.gromadzie.1.zhp.przydatne.doc
Rozmiar 77 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cykl Mały Książę 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Wodnik Szuwarek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Ambasador przyjaźni 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Piotruś Pan 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Zaczarowana paleta 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Szlachcic-Szlachcianka 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 5, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Przyjaciel Muminków 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Piotruś Pan 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Wodnik Szuwarek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Kubuś Puchatek 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Pan Kleks 2, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Słoneczko - Wilczek 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Przyjaciel bajek 1, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Ambasador przyjaźni 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle
cykl Człowiek zimy 3, ZHP - przydatne dokumenty, Cykle

więcej podobnych podstron