Nauka rzutu w wyskoku i doskonalenie podań i chwytów, Piłka ręczna


Anita Kubarek gr. VI A USM

KONSPEKT LEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ

Temat: Nauka rzutu w wyskoku i doskonalenie podań i chwytów.

CELE GŁÓWNE:

Klasa: V

Ilość uczniów: 12

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Czas: 45'

Przybory: piłki, pachołki

Tok lekcji

Zadania szczegółowe

Dozo-

wanie

Uwagi organizacyjno - metodyczne

CZĘŚĆ WSTĘPNA

 1. Zorganizo-

wanie grupy i

sprawdzenie

gotowości do

zajęć

2. Nastawienie

do aktywnego

udziału w

lekcji

3. Rozgrzewka

 1. Zbiórka

 2. Powitanie grupy

 3. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć

 1. Podanie tematu i celów lekcji

 2. Motywacja do aktywnego udziału w lekcji

 1. Berek samolot

 2. Trzy okrążenia dookoła hali z jednoczesnym kozłowaniem piłki

 3. Bieg dookoła sali krokiem skrzyżnym

 4. Bieg dookoła sali krokiem odstawno - dostawnym

 5. Podrzut piłki w górę - krążenie RR w przód - chwyt piłki

 6. W rozkroku piłka w rękach nad głową - skłony T w przód z pogłębianiem

 7. Ćw. jak wyżej tylko skłony T w P i L stronę

 8. W rozkroku piłka w RR - przetaczanie piłki wokół kostek, kolan i bioder, tzw. „ósemka”

 9. W siadzie skrzyżnym krążenie piłki dookoła ciała po ziemi

 1. W siadzie prostym krążenie piłki dookoła ciała po ziemi

 2. Leżenie tyłem, piłka między stopami. Wznos NN w górę- wytrzymanie

 3. Leżenie tyłem, piłka między stopami - leżenie przewrotne

 4. Leżenie przodem. Skłon T w tył i przetoczenie piłki pod klatką piersiową

 5. Podskoki nad piłką - w przód, w tył, w lewo i w prawo

2'

2'

12'

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

x10

 • zbiórka w półkolu

w siadzie

 • sprawdzenie strojów

 • każdy uczeń ma swoją piłkę

 • ćwiczenia oswajające z piłką

 • na zewnątrz i do wewnątrz koła

 • ustawienie na

obwodzie koła

 • ćwiczenie kształtujące

mięśnie brzucha

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

 1. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności

 1. Doskonalenie podań i chwytów

 • ustawienie w czwórkach, w kwadracie o boku 5-6 m. 2 piłki; jednoczesne 1-2 podania po przekątnej półgórne i kozłem, oraz 3 podanie półgórne

 • ustawienie jw.

  • podanie i zmiana miejsca za pdaniem

  • podanie i zmiana miejsca od podania

 • ustawienie w trójkącie; podania dwiema piłkami po dwóch trójkątach

 • podanie piłki w dwóch trójkątach w kole. Piłka goni piłkę. Na sygnał następuje zmiana kierunku podań.

 1. Pokaz motywacyjny nauczanego elementu

 1. Ćwiczenia nauczające rzut w wyskoku

 • w biegu (co parę kroków) odbicie z lewej nogi wzwyż i podciągnięcie kolana prawej nogi do góry

 • to samo, tylko przed odbiciem stopę lewą nogi należy ustawić ukośnie - zewnętrzną krawędzią stopy do kierunku biegu, a po odbiciu kolano nogi przeciwnej w górę w bok w prawą stronę

 • to samo, tylko dodatkowo wykonujemy skręt tułowia w prawo i zamach ręki w tył. Ćwiczenie wykonujemy bez piłki

 • to samo, tylko ćwiczący imituje rzut bez piłki, lądując na nogę odbijającą

 • ćwiczący ustawieni w dwóch szeregach naprzeciwko siebie. Ćwiczący posiadający piłkę wykonuje krok lewą nogą w przód w prawo skos, unosząc prawe kolano w górę i odwodząc je lekko do tyłu, z tej pozycji następuje podanie do partnera. Podający gwałtownie prostuje prawą nogę do tyłu, stojąc dalej na lewej nodze

 • to samo, tylko po wykonaniu dwóch kroków. Po wykonaniu podania powrót na swoje miejsce

 • to samo, tylko po wykonaniu trzech kroków

 • to samo, tylko po wykonaniu jednego, dwóch lub trzech kroków następuje wyskok w górę i podanie w wyskoku. Lądowanie odbywa się na nogę odbijającą

 • podanie piłki w biegu w dwójkach, w ustawieniu przodem do siebie. Ćwiczący poruszający się przodem podaje piłkę w wyskoku po wykonaniu jednego, dwóch lub trzech kroków

 • ustawienie w dwóch rzędach z piłkami. Po podaniu do współćwiczącego, przyjęcie piłki w ruchu i rzut w wyskoku do bramki w odpowiednie rogi bramki

 • ustawienie w rzędzie. Rzut w wyskoku poprzedzony kozłowaniem piłki między pachołkami

 • gra szkolna z zastosowaniem rzutów w wyskoku

4'

1'

1'

1'

1'

1'

1'

1'

1'

2'

2'

2'

2'

5'

 • zawodnicy leworęczni wykonują odbicie z prawej nogi

 • ćw. dodatkowe dla uczniów w rzędzie nie wykonujących w danym momencie rzutu - przysiady

 • N w każdej chwili może przerwać grę i korygować błędy uczniów

 • punkt zdobyty poprzez poprawne wykonanie rzutu w wyskoku liczony jest podwójnie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5.Uspokojenie organizmu

6.Czynności organizacyjne

7.Nastawienie do

samodzielnej

pracy

 1. Zabawa „Minutka”

 2. W marszu ćw. oddechowe

 1. Zebranie sprzętu

 2. Zbiórka

 3. Omówienie lekcji

 1. Pochwała uczniów czyniących postępy, zachęcenie do dalszej pracy

 2. Pożegnanie grupy

2'

1'

1'

 • w szeregu

 • N zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy przy wykonaniu rzutu w wyskoku

Technika:

Rzut w wyskoku można podzielić na trzy fazy:

Zawodnik chwytając piłkę wykonuje krok lewą nogą, następnie prawą, w trzecim kroku odbija się z lewej nogi (zawodnicy leworęczni wykonują na odwrót - odbijają się z prawej nogi. Odbicie jest zawsze z nogi przeciwnej do ręki wykonującej rzut). W tym momencie zawodnik przechodzi do drugiej fazy wykonania rzutu - odbicia od podłoża i fazy wznoszenia.

Piłkę po chwycie prowadzi się w pierwszej fazie oburącz w bok, a następnie przenosi się ją jedną ręką z równoczesnym skrętem tułowia, przy czym wysuwa się w przód bark przeciwny do ręki rzucającej.

Rzut następuje w momencie najwyższego punktu wzlotu ciała. W tym momencie następuje jak gdyby „kopnięcie” nogi ugiętej w kolanie w tył (równomiernej do ręki rzucającej), a nogi wykonują nożyce.

Lądowanie następuje na nogę odbijającą.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nauka rzutu z przeskokiem i doskonalenie zwodu pojedynczego, Piłka ręczna
konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z wyskoku, doskonalenie uwalniania się od przeciwnika, KONSPEK
Nauka rzutu piłki na bramkę z przeskoku, Piłka ręczna
Nauka kozłowania. Doskonalenie podań i chwytów w ruchu, Piłka ręczna
KONSPEKT NR 38 Piłka ręczna Nauka rzutu z wyskoku
Doskonalenie podań i chwytów w piłce ręcznej, Piłka ręczna
Doskonalenie podań i chwytów z różnych kierunków i odległości, Piłka ręczna
Nauka rzutu na bramkę Doskonalenie podań i chwytów w piłce ręcznej
konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z przeskoku, doskonalenie poruszania się w obronie (blok, krok
konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z wyskoku, KONSPEKT LEKCJI: 29
Nauka rzutu z wyskoku - piłka ręczna, awf
KONSPEKT NR 38 Piłka ręczna Nauka rzutu z wyskoku
piłka ręczna nauka rzutu w wyskoku
Piłka ręczna - doskonalenie podań półgórnych, Piłka nożna, Materiały szkoleniowe, KONSPEKTY
1 doskon podań i chwytów p ręczna 2 wzmacnianie obr ?rk

więcej podobnych podstron