Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Wykład 6

Modele integracji wiedzy z zakresu

psychologii osobowości

Model D.P.McAdamsa (1995)

R.R. Costy i P.T.McCrae (1995)

T.Mądrzyckiego (1996)

Co to znaczy zrozumieć osobę, poznać jej osobowość?

(Mcadams, 1995)

Jak interpretować informacje o osobie w ramach różnych teorii

Osoba o wysokim poziomie ekstrawersji jest:

 1. Bardziej ekstrawersywna niż większość ludzi

 2. Ujawnia tendencje ekstrawertywne w różnych okolicznościach

Wnioski (Mcadams, 1995):

W jakiej sytuacji zaleta staje się wadą (ograniczeniem)?

Kiedy z jakichś powodów zależy nam na dokładniejszym poznaniu osoby, poszukujemy informacji, które:

 1. Opisują niepowtarzalną jednostkę (niekoniecznie dając podstawy do porównań)

 2. Dotyczą określonych okoliczności (kontekstu )

Jakie informacje sprawiają, że nieznajomy staje się naszym bliższym znajomym?

Które z orientacji teoretycznych koncentrują się na funkcjonowaniu osobowości?

Jakie informacje pozwalają nam zrozumieć osobę?

Co to jest tożsamość narracyjna?

Czemu służą autonarracje:

 1. Potrzeby interpersonalne

 2. Potrzeby związane z nadawaniem sensu doświadczeniom

Tożsamość narracyjna -„ to zinternalizowana i rozwinięta historia życia lub mit osobisty, który spaja zrekonstruowana przeszłość, spostrzegana przyszłość w konfigurację narracyjną, tak, aby nadać życiu poczucie spójności, ciągłości i celu.”

( Oleś, 2004)

Poziomy osobowości według D.P.Mcadamsa (1995)

 1. Poziom pierwszy - cechy jako dyspozycje (podejście nomotetyczne)

 2. Poziom drugi - charakterystyczne przystosowania (podejście nomotetyczne i idiograficzne)

 3. Poziom trzeci - historie życia (podejście idiograficzne)

Gdzie miejsce na psychoanalizę?

Charakterystyczne właściwości modelu D.P.Mcadamsa

Co pozwala poznać osobę?

Model integracji według R.R.Costy i P.T.McCrae (1995)

Jaką rolę w rozwoju i funkcjonowaniu odgrywają cechy

Zmienne , które powinna badać psychologia osobowości:

 1. Podstawy biologiczne i podstawowe tendencje

 2. Wpływy zewnętrzne

 3. Charakterystyczne przystosowania

 4. Obiektywna biografia

 5. Koncepcja siebie

Jaki model osobowości proponują Costa i McCrae

 1. Podstawowe tendencje

 2. Charakterystyczne przystosowania

 3. Koncepcja siebie

Charakterystyczne właściwości modelu integracji według costy i McCrae

Integracja wiedzy z zakresu psychologii osobowości

wg T. Mądrzyckiego (1996)

Zachowanie reaktywne (S-R) a działanie (O-R)

Poznanie osobowości wymaga poznania działania - można badać osobowość , badając działanie.

Jakie zmienne są niezbędne w opisie działania:

Składniki osobowości:

-Składnik kierunkowy

-składnik instrumentalny

-składnik stylistyczny

Poziomy osobowości według T.Mądrzyckiego

(jak badać działanie?)

Wymienione składniki występują na trzech poziomach osobowości:

 1. Poziom wrodzonych predyspozycji: popędowo - emocjonalnych, temperamentalnych i instrumentalnych

 2. Poziom nawyków: treściowych i formalnych

 3. Poziom świadomej i intencjonalnej aktywności

Charakterystyczne właściwości modelu T.MadrzyckiegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron