Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Prowadzący: Karolina Gaca

Data:24.03.2011

Klasa: II c

Krąg tematyczny: W marcu jak w garncu

Temat: Oznaki wiosny

Cele dydaktyczne:

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody: dyskusja, praca z książką, zajęcia praktyczne, burza mózgów

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt ćwiczeń do matematyki „Nowe już
w szkole 2, część III”, rozsypanka wyrazowa, karty pracy, farby, kredki, pędzle.

  1. Wprowadzenie do tematu zajęć

Ułożenie hasła z rozsypanki wyrazowej: „Święto wiosny w naszej klasie”. Sprawdzenie, odczytanie i wklejenie do zeszytu.

  1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Z. Staneckiej pt. „Oznaki wiosny”

Ustalenie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu:

-Jakie oznaki wiosny dzieci odkryły podczas spaceru?

-Za pomocą jakich zmysłów można odkrywać oznaki wiosny w przyrodzie?

-Dlaczego forsycje nazywa się „złotym deszczem”?