d druku BIBLIOGRAFI1, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z arteterapią, cykl VI)


BIBLIOGRAFIA:

 1. M. Bogdanowicz, O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1994.

 2. B. Grochowska, Przyczyny niepowodzeń szkolnych, [w:] www.ppp.nidzica.w.interia.pl

 3. E. Grzegorzewska, „Uczeń z dysleksją w edukacji szkolnej” (prezentacja multimedialna inspirowana książką M. Bogdanowicz, Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.)

 4. W. Kawecki, O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach
  w czytaniu i pisaniu, [w:] www.ppp.nidzica.w.interia.pl

 5. E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i w praktyce, Kraków 2003.

 6. M. Stanko, P. Staroń, Jak działa arteterapia? - skuteczność, mechanizmy, narzędzia, [w:] „Terapia przez sztukę”, Lublin 2009, nr 1.

 7. K. Sztuka, Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym. Psychologia dla artystów II, Częstochowa 2003.

 8. Rozporządzenie MEN z 17. 11. 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach.

 9. www.edukacja.edux.pl

 10. www.estudento.org

 11. www.ptd.edu.pl

 12. www.wikipedia.pl

63Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
do druku ROZDZIAŁ III, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna
do druku moja strona tytułowa, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedag
Do druku Spis treści, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Scenariusz nr 1, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku ROZDZIAŁ II, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Scenariusz nr 3, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku Scenariusz nr 2, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku Załącznik 9, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Załącznik 5 i 6, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogicz
do druku Rozdział IV, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ROZDZIAŁ I, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ZAKOŃCZENIE, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku Załącznik 2, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z
do druku ROZDZIAŁ III, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna
praca dyplomowa skanowana, pedagogika, Pomoce dydaktyczne
Przykladowa bardzo dobra praca dyplomowa, cykl VII artererapia
Jak radzić sobie z agresywnymi uczniami, cykl VII artererapia

więcej podobnych podstron