cz4Tydzie2, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1


Tydzień II

Blok

tematyczny

Temat dnia

Aktywności uczniów

Przewidywane

osiągnięcia

Wymagania programowe

Uwagi

SYMBOLE NARODOWE

„Mazurek Dąbrowskiego” - hymn Polski

1. Okoliczności, w których można usłyszeć „Mazurek Dąbrowskiego”.

2. Wprowadzenie liter H, h na podstawie wyrazu hymn. Nauka pisania liter H, h. Wprowadzenie pojęcia hymn. Analiza i synteza głoskowa wyrazów. Poznanie tekstu „Hymn”. Wypowiedzi uczniów na temat tekstu i ilustracji. Czytanie tekstu z podziałem na role. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego.

3. Słuchanie „Mazurka Dąbrowskiego.” Nauka i śpiewanie hymnu narodowego.

4. Praca techniczna - wyklejanie liter H, h skorupkami od jajek.

Uczeń:

- poprawnie rysuje po śladzie,

- rozpoznaje kształt drukowanych i pisanych liter H, h,

- pisze litery H, h,

- dzieli wyrazy na sylaby i głoski oraz dokonuje syntezy,

- wypowiada się na temat tekstu i ilustracji,

- rozumie pojęcie hymn,

- czyta tekst z podziałem na role,

- odnosi się z szacunkiem do hymnu narodowego,

- przyjmuje prawidłową postawę w trakcie słuchania lub śpiewania hymnu,

- śpiewa hymn narodowy,

- współpracuje z innymi w zabawie,

- rozwija umiejętności techniczne.

P (4.1)

P (1.2.b)

P (1.2.c)

P (1.2.d)

P (1.1.b)

P (5.8)

Pp

P (5.8)

P (3.6)

P (5.8)

P (5.2)

P (9.1.c)

Symbole narodowe

1. Symbole narodowe Polski - hymn, flaga, godło.

2. Utrwalanie znajomości liter H, h. Analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa wyrazów. Wdrażanie do swobodnych wypowiedzi na zadany temat.

3. Dopełnianie do 10 - ćwiczenia.

4. Utrwalenie znajomości polskiego hymnu narodowego. Śpiewanie hymnu.

5. Usprawnianie motoryki małej - rysowanie godła po śladzie i kolorowanie go.

6. Doskonalenie chwytów i podań kółka ringo.

Uczeń:

- rozumie pojęcie symbole narodowe,

- zna symbole narodowe Polski,

- zna litery H, h,

- dzieli wyrazy na sylaby i głoski oraz dokonuje ich syntezy,

- umie dopełniać do 10,

- zna i śpiewa hymn narodowy,

- poprawnie rysuje po śladzie,

- podaje i chwyta prawidłowo kółko ringo,

- doskonali siłę i koordynację ruchową,

- współpracuje w grupie.

P (5.8)

P (1.2.b)

P (1.2.b)

P (7.2.a)

P (5.8)

P (4.1)

P (10.1)

P (5.2)

Kto ty jesteś? Polak mały

1. Kształtowanie poczucia przynależności do narodu polskiego.

2. Utrwalanie znajomości liter H, h. Nauka pisania liter H, h w połączeniu z innymi literami. Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Omówienie wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Nauka wiersza na pamięć. Deklamowanie wiersza z podziałem na role. Układanie wyrazów z wyciętych sylab.

3. Dopełnianie do 10 - ćwiczenia.

4. Utrwalenie znajomości polskiego hymnu narodowego. Śpiewanie hymnu.

5. Usprawnianie motoryki małej - praca plastyczna „Ilustrujemy wiersz”. Cięcie papieru wzdłuż linii prostej.

Uczeń:

- zna litery H, h,

- pisze litery H, h w połączeniu z innymi literami (sylaby i wyrazy),

- dzieli wyrazy na sylaby i głoski oraz dokonuje ich syntezy,

- zna treść omawianego wiersza,

- zna wiersz na pamięć,

- zna i śpiewa hymn narodowy,

- wie, że jest Polakiem,

- umie dopełniać do 10,

- potrafi ciąć papier wzdłuż linii prostej.

P (1.2.b)

P (1.2.c)

P (1.2.d)

P (1.2.e)

P (1.3.c)

P (5.8)

P (7.2.a)

P (9.1.c)

Hałaśliwe słowa

1. Utrwalanie pisowni sylab i wyrazów z literami H, h. Analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa wyrazów. Poznanie i omówienie wiersza „Kto robi harmider?”. Czytanie wiersza z właściwą intonacją oraz z podziałem na role. Dobieranie wyrazów do ilustracji.

2. Dopełnianie do 10 - ćwiczenia.

3. Usprawnianie motoryki małej - praca plastyczna „Wyrazy z h”.

4. Doskonalenie umiejętności ustawiania się w rzędzie, w szeregu i w kręgu podczas zabawy „Zbiórka według kolorów”.

Uczeń:

- zna litery H, h,

- pisze litery H, h w połączeniu z innymi literami (wyrazy i zdania),

- dzieli wyrazy na sylaby i głoski oraz dokonuje ich syntezy,

- zna treść wiersza „Kto robi harmider?”,

- wypowiada się na temat wiersza,

- czyta wiersz z podziałem na role, z właściwą intonacją,

- umie dopełniać do 10,

- odgrywa zadaną rolę,

- ustawia się w rzędzie, w szeregu i w kole,

- kształci szybkość i skoczność,

- współpracuje w grupie.

P (1.2.b)

P (1.2.c)

P (1.2.d)

P (1.2.e)

P (1.1.b)

Pp

P (7.2.a)

P (1.3.a)

P (10.1)

P (5.2)

Ha, ha, ha - wygram ja!

1. Przestrzeganie zasad w grze planszowej.

2. „W parach raźniej” - czytanie wiersza z podziałem na role. Konkurs na najlepszego recytatora. Gra planszowa utrwalająca znajomość liter H, h.

3. „Hałaśliwy matematyk” - ćwiczenia w przeliczaniu w zakresie 10. Doskonalenie umiejętności orientowania się na płaszczyźnie kartki papieru.

4. Utrwalenie znajomości hymnu - konkurs na najlepszego śpiewaka. Realizacja prostego schematu rytmicznego. Zabawa muzyczno-ruchowa.

Uczeń:

- recytuje wiersz,

- zna litery H, h,

- czyta wiersz z podziałem na role,

- umie dopełniać do 10,

- orientuje się na płaszczyźnie kartki papieru,

- zna i śpiewa hymn narodowy,

- nazywa emocje związane z wygrywaniem i przegrywaniem,

- realizuje prosty schemat rytmiczny ruchem całego ciała,

- współpracuje z innymi w zabawie.

P (1.3.c)

P (1.2.b)

Pp

P (7.2.a)

P (7.1.d)

P (5.8)

P (7.1.d)

P (3.3)

P (5.2)

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cz4Tydzie1, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz4Tydzie5, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz4Tydzie3, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz4Tydzie6, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz4Tydzie4, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz4Tydzie1, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz3Tydzie5, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz2Tydzie5, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz5Tydzie3 wiosna, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz6Tydzie1, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz2Tydzie2, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz2Tydzie1, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz3Tydzie4, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz5Tydzie6, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz3tydzie6, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz6Tydzie3, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
Edukacja+wczesnoszkolna+1, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1
cz1Tydzie4, Szkoła, Rozkład, scenariusze, karty pracy, Kolorowa klasa, Operon KL 1

więcej podobnych podstron