Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Wykład 1

Główne stanowiska w sprawie czynników

determinujących zachowanie człowieka

CO DECYDUJE O ZACHOWANIU:

OSOBA CZY SYTUACJA

 1. Każdy z nas posługuje się ”ukrytą teorią osobowości” .

 2. Przy opisywaniu ludzkiego zachowania zbytnio polegamy na języku cech.

 3. Kultura indywidualistyczna podkreśla rolę i znaczenie jednostki.

 4. Ignorujemy wpływ sytuacji, zwłaszcza gdy oddziałuje ona na innych, a nie na nas.

 5. Widzimy zwykle pewnych ludzi tylko w ograniczonej liczbie sytuacji i uogólniamy nasze obserwacje na inne, nie obserwowane sytuacje.

 6. Często inni będą zachowywać się w taki sposób, w jaki ich zdaniem chcielibyśmy aby się zachowywali- wskutek czego skłonni jesteśmy wyolbrzymiać przypisywaną im stałość.

 7. Przeważnie mamy możność wyboru sytuacji, w jakiej chcemy się znaleźć i wybieramy te sytuacje, w których jak przewidujemy- będziemy czuli się dobrze i z którymi potrafimy sobie poradzić .

 8. Nasze oceny dotyczące innych ludzi często opierają się nie na naszych własnych obserwacjach ich zachowania, lecz na tym, co oni nam sami mówią o swym postępowaniu.

 9. Nasze pierwsze wrażenia silnie nas ukierunkowują i późniejsze oceny reinterpretuje się tak, aby pasowały do pierwotnego , „prawdziwego” poglądu.

CZ POJĘCIE „ OSOBOWOŚĆ” DOTYCZY STAŁOŚCI ZACHOWANIA?

DWA ASPEKTY

SPÓJNOŚCI OSOBOWOŚCI

 1. Stabilność w czasie - przejawia się niezmiennością określonych cech mimo upływu czasu.

 1. Spójność międzysytuacyjna - polega na tym , że te

same cechy widoczne są w wielu różnych

sytuacjach.

RODZAJE ZMIAN W ROZWOJU OSOBOWOŚCI.

 1. Zmiany bezwzględne oraz względne

2) Zmiany ilościowe i jakościowe

3) Zmiany fenotypowe i genotypowe

 1. Zmiany ciągłe i nieciągłe

BADNIA PODŁUŻNE, KTÓRE DOWODZĄ STABILNOŚCI OSOBOWOŚCI W CZASIE

 1. Szwedzkie badanie Rozwoju Indywidualnego

Davida Magnussona (1988,1990, 1992)

 1. Badania podłużne Jacka i Jeanne Blocków (1980, 1993)

 1. Projekt badawczy Minnesota (Sroufe, Carlson, Shulman, 1993)

 1. Badanie podłużne Helson, Moane ( 1987, 1993, 1998)

 1. Badanie podłuzne Caspi, Elder, Bem (1987, 1988)

CO DETERMINUJE STABILNOŚĆ OSOBOWOŚCI

W CZASIE

BADANIA, KTÓRE PODWAŻAJĄ SPÓJNOŚĆ MIĘDZYSYTUACYJNĄ OSOBOWOŚCI

TRADYCYJNE STANOWISKA W KWESTII OSOBOWOŚCIOWYCH I SYTUACYJNYCH

DETERMINANT ZACHOWANIA

Sytuacjonizm -

Skinner :”To nie osoba oddziałuje na świat , ale świat na osobę”.

Zachowanie jest zdeterminowane przez sytuację i zmienia się wraz z jej zmianą.

Personologia

. Z.Freud: „Tak my jak i nasze zachowanie „znajduje się pod kontrolą nieznanych sił psychicznych”.

Zachowanie człowieka jest względnie stałe, bez względu na sytuacje.

SYTUACJONIZM CZY PERSONOLOGIA

CZY W STAŁÓŚCI ZACHOWANIA WYSTĘPUJĄ

RÓŻNICE INDYWIDUALNE

INTERAKCJONIZM

POGLĄD NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA REPREZENTOWANY PRZEZ POZNAWCZĄ PSYCHOLOGIĘ OSOBOWOŚCIWyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron