Dojrzałość szkolna jest to taki poziom rozwoju dziecka, cośki


Dojrzałość szkolna jest to taki poziom rozwoju dziecka, który umożliwi mu podołanie różnym obowiązkom, jakie niesie ze sobą życie szkolne.Dojrzałość szkolna to nie tylko umiejętność czytania, pisania i liczenia, ale także:
- Umiejętność uważnego słuchania wypowiedzi i poleceń nauczyciela oraz wykonywanie tego ,o co prosi;
- Umiejętność stosowania właściwych norm współżycia w grupie rówieśniczej;
- Umiejętność współdziałania z nauczycielem i kolegami;
- Wytrwałość w pracy;
- Rozumienie zadań i próby wykonywania ich bez pomocy;
- Koncentracja uwagi;
- Pilność i wytrwałość;
- Umiejętność myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego.
Obok rozwoju intelektualnego i społecznego, dzieci muszą osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju biologicznego,
na który składa się:
- Stan zdrowia;
- Rozwój sił fizycznych;
- Sprawność motoryczna;
- Dobra koordynacja ruchów.
Siedmiolatek dojrzały pod względem fizycznym to dziecko, które jest ogólnie sprawne ruchowo.Posiada dobrą sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową.Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem zmysłów.Jest odporny na choroby i zmęczenie.
Dziecko dojrzałe pod względem emocjonalno-społecznym jest w znacznym stopniu samodzielne.
Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i rówieśnikami.Posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny.Jest obowiązkowe,wytrwałe i wrażliwe na opinię
nauczyciela.Cechuje je taki stan równowagi nerwowej, który umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych.
Pod względem dojrzałości umysłowej dziecko powinno być aktywne poznawczo oraz powinno chcieć się uczyć.Dziecko interesuje się czytaniem i pisaniem .Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku.Rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć.Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego,
co mówi nauczyciel.Rozumie i spełnia jego polecenia.Posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia ,wypowiadania się, opowiadania,wyrażania życzeń,pytań,własnych sądów, wniosków i ocen.
W zakresie dojrzałości do czytania i pisania dziecko umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie różnicowania kształtów,dźwięków,ich odpoznawania,porównywania i odtwarzania.
Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów.Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji odwzorowywanych form graficznych.
Ma pamięć ruchową,czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu.
Ponadto umie kontrolować wzrokiem własne ruchy,co pozwala dziecku świadomie nimi kierować.
Pod względem dojrzałości do matematyki dziecko siedmioletnie rozumie i potrafi określić stosunki przestrzenne,czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu.Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia,wielkości,kształtu i koloru.Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10.
* * * * *
Nie wystarczy być "super bystrzakiem",by dobrze sobie w szkole radzić.Oprócz inteligencji liczy się też rozwój emocjonalny,społeczny,a także fizyczny.
Co to oznacza?
* MALUCH GOTOWY DO SZKOLNEGO DEBIUTU:
- Umie nawiązać kontakty z rówieśnikami,chętnie uczestniczy w zajęciach grupowych,wypowiada się na różne tematy,rozumie zadawane pytania i potrafi na nie odpowiedzieć(nie tylko chodzi o wiedzę,ile o nawiązanie kontaktu z pytającym),wykazuje rozmaite zainteresowania,potrafi skupić się przez kilkanaście minut na jednym zadaniu,słucha poleceń,jest w stanie przez dłuższy czas wysiedzieć w jednym miejscu.
Ma sprawne rączki i paluszki(rysuje,odwzorowuje proste szlaczki).A także jest sprawny fizycznie: biegnie,potrafi łapać,rzucać i kopać piłkę,skakać.
* JAK TO SIĘ SPRAWDZA?
- Panie w przedszkolu obserwują dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej.Widzą jak każdy maluch radzi sobie w grupie,na zajęciach i mogą wychwycić problemy,których rodzice czasem nie zauważają.
W razie potrzeby pomagają dziecku pokonać trudności- aby było mu łatwiej,gdy pójdzie do szkoły.
* POMOC PSYCHOLOGA
- Niekiedy wśród sześciolatków,badania prowadzi psycholog - przedszkolny,lub zaproszony przez dyrekcję przedszkola z miejskiej poradni.Obserwuje ona przedszkolaki w trakcie zabawy i zajęć,prosi je czasem o wykonanie rysunków.Dzięki swemu wykształceniu i doświadczeniu w pracy z dziećmi jest wstanie wskazać rzeczy,nad którymi trzeba jeszcze z maluchem popracować lub na które trzeba zwrócić baczniejszą uwagę.

Jolanta Kalinowska
Przedszkole Samorządowe Nr 46
Białystok

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Skale jako metoda oceny poziomu rozwoju dziecka
Teoria polityki, Władza polityczna, Władza polityczna- jest to taki rodzaj władzy, który występuje w
Ruch postępowy bryły sztywnej jest to taki ruch, Fizyka
25 123805 Eurologistyka projekt , Eurologistyka jest to taki system połączonych ze sobą firm, w któr
druk dyik, Mimośrodowe rozciąganie lub ściskanie jest to taki przypadek obciążenia przyłożonego do ś
Nauczanie początkowe jest szczególnie ważnym etapem w rozwoju dziecka
Wiek przedszkolny jest niezmiennie ważnym okresem w rozwoju dziecka
Praca z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym jest niezwykle istotna z punktu widzenia jego?lszego roz
Grzesiak-metodyka, Dojrzałość i gotowość szkolna, Bardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka jes
Diagnoza dojrzałości szkolnej, Etapy rozwoju dziecka
Co to jest lęk, Psychologia rozwoju dziecka
Baśnioterapia , Baśnioterapia - jest to metoda wspomagająca ogólny rozwój dziecka jak również kompen
Dojrzalosc Szkolna Dziecka 6 letniego
NDN Rozwój dziecka 4 Środkowy wiek szkolny
Jaka jest rola rodzicĂłw, Rozwój dziecka
Wiek poniemowlęcy to drugi i trzeci rok życia, Psychologia rozwoju dziecka
Właściwości rozwojowe dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, PEDAGOGIKA SPOŁECZ
CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
Ruch jest nieodzownym elementem rozwoju dziecka

więcej podobnych podstron