Katastrofy ekologiczne minionego wieku, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a zrównoważony rozwój


Katastrofy ekologiczne minionego wieku

Wiek XX wraz z rozwojem techniki i technologii przyniósł środowisku ogromne zagrożenie. Po katastrofach ekologicznych środowisko „dochodzi do siebie” nieraz setki lat, a zanieczyszczeń często nie da się odwrócić.

Ekolodzy wyróżniają cztery główne dziedziny aktywności człowieka najsilniej wpływające na środowisko naturalne: przemysł, motoryzację, agrotechnikę i zbrojenia wojenne. Katastrofy zdarzające się w tych sektorach niszczą zarówno glebę, wodę, jak i powietrze. Oto zestawienie większych katastrof ekologicznych XX wieku:

Wielkie katastrofy XX wieku

Rok

Rodzaj katastrofy

Miejsce

Liczba zgonów

1921

Wybuch w fabryce chemicznej

Oppau, Niemcy

561

1942

Wybuch pyłu węglowego

Kopalnia Honkeiko, Chiny

1572

1947

Wybuch nawozów sztucznych

Texas City, USA

562

1953-1967

Wody morskie zostają zatrute przez fabrykę plastików w Kiu-sziu, z której wyrzucano odpa-dy rtęciowe do morza. Ucierpiało 20 tys. ludzi.

Zatoka Minimata w Japonii

43 do 800

1956

Wybuch dynamitu

Cali, Kolumbia

1100

1957

Pożar reaktora

Windscale,

W. Brytania

0

1957

Eksplozja przegrzanego pojemnika ze zużytymi materiałami jądrowymi - skażono obszar 23 tys. km2. W ciągu 3 lat ponad 30 małych miejsco-wości znika z map. Ewakuowanych zostaje ok. 10-17 tys. ludzi. W ciągu kolejnych 30 lat zgony z powodu choroby popromiennej.

Kistym (Rosja)

ponad 8000

1959

Zniszczenie zapory rzecznej

Fréjus, Francja

421

1963

Przelanie się 108m3 wody przez zaporę

Vaiont, Włochy

2600

1967

Tankowiec amerykański Torrey Canyon osiada na mieliźnie. Wyciek ropy niszczy około 200 km brytyjskiej i francuskiej linii brzegowej.

Wybrzeża Kornwalii (Anglia)

1971

Wyciek tysięcy ton trujących ścieków z fabryki herbicydów. Wysiedleni mieszkańcy leżącego najbliżej miasteczka Times Beach do 1983 r.

Wybrzeża stanu Missouri (USA)

1975

Wybuch w kopalni

Chasnala, Indie

431

1976

Przeciek chemiczny

Seveso, Włochy

0

1979

Wypadek w zakładach broni biologiczno-chemicznej

Nowosybirsk, Rosja

300

1979

Stopienie reaktora jądrowego

Three Mile Island, USA

0

1979

Do wód morskich trafia 608 tys. ton ropy. Największy wyciek powoduje zderzenie tanko-wca Atlantic Empress ze statkiem Aegean Capi-tain. Do wody przedostaje się 287 tys. ton ropy.

Wybrzeża Tobago na Karaibach

1979

Wybucha i pęka na pół tankowiec Energy Determination, wiozący ponad 350 tys. ton ropy naftowej.

Cieśnina Ormuz, łącząca Zat. Perską z Zatoką Ormiańską

1984

Wybuch gazu naturalnego

Mexico City, Meksyk

452

1984

Wyciek trującego gazu z fabryki Union Carbide

Bhopal, Indie

6954

1986

Stopienie reaktora jądrowego - w wyniku awarii bloku 4 elektrowni w Czarnobylu. Skażono obszar 28 200 km2. Około 1,7 mln ludzi otrzymuje zwiększone dawki promieniowania

Czarnobyl, Ukraina

41

1989

Tankowiec Exxon Valdez wpływa na mieliznę - wyciek 30 tys. ton ropy. Zanieczyszczono wybrzeże o długości 2400 km. Wyginęło od 350 tys. do 2,4 mln ptaków morskich.

Cieśnina Prince William na Alasce

1990

Odkrycie 3 tys. ton odpadów. Największa góra toksycznych śmieci, zawierających związki Hg

Port morski Sihanoukville, Kambodża

1991

Saddam Hussajn wydaje rozkaz wypompowania około 816 tys. ton ropy naftowej z terminala na kuwejckiej wyspie w Zatoce oraz z 7 zbiorni-kowców. W czasie wojny siły irackie podpalają 600 szybów naftowych, powstają chmury czarnego dymu o wysokości ponad 2 km, który rozprzestrzenia się na odległość ponad 80 km od brzegu, a sadza opada aż na Himalaje.

Zatoka Perska, Irak

1992

Najbardziej radioaktywne miejsce na ziemi. W 1940 r. powstaje w mieście fabryka pocisków Majak - od tego czasu następują tam 3 katastrofy nuklearne, wskutek których pół miliona ludzi otrzymuje dawkę promieniowania radioaktywnego o sile zbliżonej do skażenia czarnobylskiego.

Czelabińsk

1997

Rozmyślnie rozniecony ogień (jako sposób trzebienia lasu) + susze = pożary lasów ogarniają pas szerokości 1600 km.

BrazyliaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI PO 1700 r, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cy
Choroby cywilizacyjne, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a
Wykorzystanie kopalin w Polsce, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywili
Obszary ekol zagroz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliza
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
ZANIECZYSZCZENIA I SKAŻENIA ŻYWNOŚCI ORAZ ZDROWIE CZŁOWIEKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona
EKOLOGIA LĄDOWA 2 POPRAWKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EKOLOGIA LĄDOWA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądow
Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
ekosystem, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
DRAPIEŻNICTWO, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądowa
ekologia-sciaga2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Magdy
77-90, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o
Ekosystem jeziora, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Znaczenie energii slonecznej, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Zbiorniki wodne jako ekosystemy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
49-74, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o

więcej podobnych podstron