NORMA JĘZYKOWA


NORMA JĘZYKOWA - KODYFIKACJA I ZWYCZAJ JĘZYKOWY

Proszę uzupełnić zdania poprawną formą wyrazów podanych w nawiasach

 1. Na gusty klientów silnie dziś ..................................................... reklama. (oddziaływać)

 2. Jej argumenty były ciekawe i ................................................... . (przekonywać)

 3. Ostatnie zdanie autor przytoczył w ........................................... . (cudzysłów)

 4. Nie wystarczy przestrzegać ............................................. . trzeba je aprobować. (przepisy)

 5. Nikt nie zwrócił ............................... na to zjawisko. (uwaga)

 6. Od tygodnia poszukuje się ...................................... tej zbrodni. (sprawca)

 7. Już wiosna, drzewa pokryły się ......................... . (liście)

 8. Daj im trochę swobody, bo zaczną cię .................................... (nienawidzieć// nienawidzić)

 9. Wyjrzało słońce, zaczęło się (wypagadzać//wypogadzać).

 10. On mi ciągle ................................., że nie mam racji. (udowadniać)

 11. Daj mi trochę czasu, muszę się .......................... (namyślić //namyśleć)

 12. Jego przeczucia sprawdziły się w szeregu ............................ (wypadek)

 13. W wielu ....................................... niestety mieli rację. (wypadek // przypadek)

 14. Decyzję należało podjąć ..................................... (do dnia dzisiejszego // do dzisiaj // na dzień dzisiejszy // na dzisiaj )

 15. Decyzję podjęto ......................................... (na podstawie opinii // opierając się na opinii // opierając się o opinię // w oparciu o opinię)

 16. Opowiadał tak zabawnie, że wszyscy ............................ . (śmiać się)

 17. Poproszę pół kilo kaszy ................................... . (manna)

 18. Na obiad zjadła ..............................., a na deser ......................... . (kotlet, banan)

 19. Wysłał w tej sprawie .......................... , a następnie .............................. (SMS, e-mail )

 20. W nowej pracy ................................. liczne przeszkody. (napotykał // napotykał na; natrafiał // natrafiał na)

 21. Przed ................................................. minęła północ. (półtorej godziną // półtorej godziny)

 22. Sprawy te należało załatwić przed ................................... . (półtora rokiem // półtora roku)

 23. Spór ten trwał od wielu ........................................ lat. (dziesiątek // dziesiątków)

 24. Czy państwo .............................. w tej uroczystości ? (wziąć udział)

 25. Jutro wujostwo ............................... do nas w odwiedziny. (przyjść)

 26. W czasie gotowania budyń staje się coraz .................................... . (gęsty)

 27. Nikt nie wie, (jak dalece/na ile) można mu ufać.

 28. Poproszę pięć pączków i pięć .............................. (beza).

B. Proszę ocenić poprawność każdego zdania, stawiając plus + (aprobuję), minus - (potępiam) lub zero 0 (może być).

1. Szkoły społeczne stały się alternatywą dla szkół państwowych.

2. Skończyć szkołę to jedno, wyjechać za granicę to drugie, czy mam trzecią alternatywę.

3. Stoimy przed alternatywa: albo zwiększyć wydajność, albo zbankrutować.

4. Mamy olbrzymie potencjalne możliwości, ale brak nam pieniędzy na inwestycje.

5. Praca ta stworzyła mu realne możliwości awansu.

6. Zawsze starał się iść po linii najmniejszego oporu.

7. Robisz to, nie przykładając się do pracy - po najmniejszej linii oporu.

8. Przed i za domem parkowały samochody.

9. Odpowiednia plansza pojawia się przed i po reklamach.

10. Premier powołał specjalną komisję dla zbadania skarg na urzędników podatkowych.

11. Kasjerka zaczęła wypłacać premie dla pracowników.

12. Czy wypłacono już dywidendy dla akcjonariuszy?

13. Tak duża ilość osób nie zmieści się w tej sali.

14. Stan zdrowia pacjenta od wczoraj nie uległ poprawie.

15. Mały oddział uległ przewadze nieprzyjaciela.

16. Jak zareaguje szef, kiedy się dowie, żeśmy nie podpisali tego kontraktu.

17. Od razu żeście wrócili do domu czy dopiero po dyskotece?.

18. Podano międzyczasy zawodników.

19. Nakryj do stołu, a ja w międzyczasie zrobię kawę.

20. Rano byłam w pracy, po południu u znajomych, a w międzyczasie zajrzałam do galerii.

21. Przez trzy lata pracował na uniwersytecie.

22. Oprócz portiera nikogo nie było na budynku.

23. Zostaw klucze na portierni.

24. Dyrektora nie było dzisiaj na komisji.

25. Na posiedzeniu komisji ustalono zasady funkcjonowania urzędu.

dr Romualda Piętkowa POPRAWNIE - JASNO - UPRZEJMIE.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
norma jezykowa
NORMA JĘZYKOWA, inne, studia, edytorstwo, kultura języka
Kultura języka, NORMA JĘZYKOWA
NORMA JĘZYKOWA, Uczelnia, Filologia polska, II rok, semestr I, Kultura języka polskiego
NORMA JEZYKOWA
Norma językowa
retoryka, a[1].dzien.NORMA 2.fonetyka, Językowe wykładniki perswazji
retoryka, a[1].dzien.NORMA 1, W polskiej tradycji językoznawczej normę ( i normowanie) zaliczano do
Wykład 9 2 Norma 2
norma i patologia
Norma ISO 9001 2008 ZUT sem 3 2014
norma
norma cz 1
Grzegorczykowa R , Językowy obraz świata i sposoby jego rekonstrukcji
Gotowość dzieci przedszkolnych do czytania a ich dojrzałość językowa
Polska Norma PN 82B 02011 obciazenie budowli Obciążenie Wiatrem
Jezykoznawstwo ogolne pytanie i Nieznany

więcej podobnych podstron