Z3 09, SPRAWOZDANIA czyjeś


WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Seminarium semestr zimowy 2000/2001

Prowadzący: dr inż. Wojciech Krzysztofik

Michał Zubrzycki (95466)

Zadanie Z3/9

  1. Treść zadania

Sygnał 0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
, po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy i przesuwnik fazy jest grupą falową, która moduluje częstotliwościowo falę nośną 0x01 graphic
. Stała modulatora k=180π. Obliczyć amplitudę i moc prążka o częstotliwości fali nośnej sygnału zmodulowanego.

0x08 graphic

Jn(β)

n β

0,255

0,4

0,8

0,9

1,8

3,6

7,2

0

0,99

0,96

0,85

0,81

0,34

-0,39

0,29

1

0,11

0,20

0,37

0,41

0,58

0,09

-0,05

2. Wstęp teoretyczny

Przy modulacji grupą falową (sumą M drgań harmonicznych o dowolnych pulsacjach i amplitudach) faza funkcjonału modulacji ma postać:

0x01 graphic
,

gdzie 0x01 graphic
- cząstkowy wskaźnik modulacji.

Sygnał zmodulowany wyraża się wzorem:

0x01 graphic

Można to przekształcić do postaci:

0x01 graphic

W widmie sygnału zmodulowanego zawarta jest fala nośna, której amplituda wyznaczona jest przez iloczyn funkcji Bessela zerowego rzędu od wszystkich cząstkowych wskaźników modulacji:

0x01 graphic

Amplituda fali nośnej jest podwojoną wartością zerowego współczynnika szeregu Fouriera:

0x01 graphic

A z twierdzenia Parsevala moc fali nośnej wynosi:

0x01 graphic

3. Rozwiązanie

Sygnał v(t) można przestawić w postaci trygonometrycznego szeregu Fouriera:

0x01 graphic

współczynniki szeregu:

a0=F0=0

an=Fn+F-n

bn=j(Fn-F-n)

wzór ogólny na współczynniki:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

stąd otrzymujemy:

0x01 graphic

Po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy o transmitancji H1(ω) pozostaną tylko składowe sygnału o pulsacji mniejszej od 380:

0x01 graphic

Po przejściu przez przesuwnik fazy o transmitancji H2(ω):

0x01 graphic

czyli korzystając z zależności trygonometrycznych otrzymujemy równanie grupy falowej:

0x01 graphic

Grupa falowa po przejściu przez modulator FM ma postać:

0x01 graphic

0x01 graphic

Amplituda fali nośnej jest wyznaczona przez iloczyn funkcji Bessela zerowego rzędu od wszystkich cząstkowych wskaźników modulacji.

0x01 graphic

Cząstkowy wskaźnik modulacji:

0x01 graphic

Czyli dla k=180π:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Wartości funkcje Bessela zerowego rzędu dla cząstkowych wskaźników modulacji odczytane z tabeli:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Stąd amplituda zmodulowanej fali nośnej (A0=1):

0x01 graphic

Moc zmodulowanej fali nośnej:

0x01 graphic

4

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

FDP

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Modulator

FM

v(t)

z(t)

f(t)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 05a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron