skazy krwotoczne, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria


Skazy krwotoczne

Składniki hemostazy

Fazy krzepnięcia

0x01 graphic

Skazy krwotoczne

 1. Naczyniowe

  1. wrodzone

   1. wrodzona naczyniakowatość krwotoczna - ch. Rendu-Olsena

   2. plamice we wrodzonych zaburzeniach tk. łącznych: z. Ehlersa-Danslosa i z. Marfana

  2. nabyte

   1. z. Schonleina- Henocha

   2. plamica zwykła

   3. plamica ortostatyczna i mechaniczna

   4. inne plamice

Z. Schonleina-Henocha

- postać skórno-krwotoczna i brzuszna

 1. Skazy płytkowe

  1. Małopłytkowość

   1. zależna od wytwarzania płytek

    1. wrodzona hipoplazja szpiku

    2. w przebiegu różyczki noworodków

    3. dziedziczna małopłytkowość (z. Wskota-Atricha)

    4. choroby rozrostowe szpiku (np. białaczki i chłoniaki → skazy to pierwszy objaw)

    5. nabyta aplazja szpiku (np. po promieniowaniu X, po środkach chemicznych)

    6. wybiórcza hipoplazja ukł. płytkowego

   2. spowodowana nadmiernym niszczeniem płytek

    1. objawowa (np. w zakażeniach)

    2. alloimunologiczna małopłytkowość noworodków

    3. autoalloimunologiczna małopłytkowość noworodków

    4. poprzeszczepieniowe/polekowe

    5. plamica ostra i przewlekła

    6. wrodzona w przebiegu samoistnej plamicy małopłytkowej matki

   3. z hipersplenizmu

   4. z utraty krwi

    1. krwotok

    2. krążenie pozaustrojowe

  2. Nadpłytkowość

   1. samoistna

   2. inne z. proliferacyjne

   3. w przebiegu infekcji → najczęściej

  3. Zaburzenia czynności płytek

   1. zaburzenia agregacji płytek

   2. zaburzenia adhezji (ch. Bernarda-Sauhera)

   3. zaburzenia w zakresie uwalniania sub. wewnątrzpłytkowych

   4. inne zaburzenia

Autoimmunologiczna skaza małopłytkowa (ASM)

 • patogeneza

  1. autoprzeciwciała IgG skierowane p/komponentom bł. płytkowej - glikoproteinom GP Iib/IIIa i GP16

  2. niszczenie płytek opłaszczonych p/ciałami w śledzionie i innych częściach ukł. siateczkowo-śródbłonkowego

  3. cechy kliniczne:

   1. występuje między 2-8 r.ż. najczęściej

   2. równie często u obojga płci

   3. czynniki predysponujące: szczepionki „żywe” p/odrze i ospie. zakażenia bakteryjne, różyczka/ospa/odra, infekcja w ostatnich 3 tyg, zakażenia wirusowe (50-80%)

   4. objawy:

    1. łatwość powstawania wylewów

    2. skazy powstają na dużym obszarze skóry

    3. wykwity czerwono/purpurowo/czerwone

    4. pośladki, kończyny dolne → ale cała skóra

    5. mogą być krwawienia ze śluzówek (nosa, p. pokarmowego, dr. moczowych); mogą stanowić zagrożenie życia

    6. u 1% dochodzi do wylewów do OUN

    7. wątroba/śledziona/WCH → nie są powiększone !!!!!

    8. badania:

     1. liczba PLT<100 tys.

     2. skrócony czas życia PLT

     3. rozmaz krwi dobry

     4. eozynofilia (25%)

     5. niedokrwistość - tylko przy ciężkim przebiegu

     6. wzrost liczby megakariocytów w szpiku

     7. przedłużony czas krwawienia !!!!!!!!!!

     8. leczenie: STERYDY!!!!!!

      1. wskazania: krwawienie z bł. śluzowych, sinaczenie (gł. głowa, szyja), postępująca plamica, rozległa plamica

      2. dawki: Enkorton 60 mg/dobę w dawkach podzielonych i redukujemy
       1-2 mg/kg m.c./dobę
       poprawa = odstawiamy
       brak poprawy = odstawiamy i po 1 miesiącu ponawiamy próbę
       w postaci ciężkiej podajemy sterydy i immunoglobuliny
       przetaczanie masy płytkowej → działanie doraźne

     • Alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków

     - patogeneza: spowodowana immunizacją matki; Antygeny płodu dziedziczą się po ojcu
     70% przypadków - przyczyną jest antygen HPA

     może występować już u pierwszego dziecka w okresie okołoporosowym

     • objawy:

      1. wybroczyny, sińce

      2. krwawienia z pępka, p. pokarmowego, płuc

      3. krwawienia po wkłuciach dożylnych

      4. duże zagrażające krwawienia do OUN

    9. rozpoznanie:

     1. niezgodność Ag PLT matki i dziecka

     2. obecność p/ciał p/PLT dziecka u matki

     3. spadek PLT dziecka <150 tys

     4. leczenie: podawanie immunoglobulin, hydrokortyzon, płukanie krwinek płytkowych pobieranych od matki pozbawiamy alloantygenów

     Autoimmunologiczna małopłytkowośćć noworodkowa (Auto-MN)

     • patogeneza: p/ciała chorej matki na ASM

     • rozpoznanie:

      1. spadek liczby PLT u matki

      2. w obrazie krwi matki duże PLT

      3. spadek PLT u płodu i noworodka

      4. w surowicy matki niespecyficzne p/ciała

    10. objawy i leczenie: j.w.

    1. Skazy osoczowe

     1. wrodzone

      1. hemofilie A i B

      2. choroba von Wilenbranda

      3. dotyczące fibrynogezy

      4. dysfibronogenia

      5. niedobór plazminy

     2. nabyte

      1. choroby wątroby

      2. choroba krwotoczne noworodków

      3. zaburzenia krzepnięcia zależna od niedoboru wit. K

      4. DIC

      5. obecność antykoagulantów

    Hemofilia A/B

    • choroba AR sprzężona z płcią

    • występowanie: A → 1:16000 B → 7x rzadziej
     patogeneza: A → mało czynnika VIII B → mało czynnika I

     1. objawy:
      krwawienia podskórne

     2. wydłużony APTT

     3. wylewy do mięśni i stawów

     4. krwawienia z bł. śluzowej jamy ustnej i nosa

     5. krwawienia do OUN

     6. krwawienia do gardła, pozaotrzewnowe

   5. postacie:

    1. ciężka: VIII i IX <2%

    2. umiarkowana >2<5%

    3. łagodna >5<25%

    4. utajona >25>50%

    5. leczenie: podawanie czynników VIII i IX

    Choroba krwotoczna noworodków (ch. czarna)

    • przyczyna: niedobór wit. K , kt jest niezbędna do syntezy aktywnych cz. II, VII, IX, X, C, S

    • zapotrzebowanie na wit. K

     1. półroczne 5μg/dobę

     2. półroczne 10 μg/dobę

   6. rozpoznanie:
    1. czas protrombinowy wydłużony

   1. PLT, fibrynogen w normie

   - leczenie:

    1. witamina K 2-3 mg

    2. świeżo mrożone osocze 10-20 ml/kg

    3. koncentrat z protrombiny

    4. przyczyny: późne rozpoczęcie karmienia , mała ilość mleka, mało wir. K w pokarmie

    5. zapobieganie: suplemetacja wit. K u noworodka

    3    Wyszukiwarka

    Podobne podstrony:
    4.Cukrzyca, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria
    zabiegi w klinice dzieciecej, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediat
    NERKI, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria
    pediatria-endokryny, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria, endo
    Endokrynologia - Pediatria, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatri
    Endokrynologia dziecieca test, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pedia
    4.Cukrzyca, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria
    zabiegi w klinice dzieciecej, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediat
    Krzywica, AM, rozne, pediatria
    Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, AM, rozne, pediatria
    cukrzyca + GH, AM, rozne, pediatria
    Pytania egzaminacyjne z pediatrii, AM, rozne, pediatria, Pediatria
    Posocznica, AM, rozne, pediatria
    noczynska egzamin pytania, AM, rozne, pediatria
    Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii, AM, rozne, pediatria
    Wady serca dzieci, AM, rozne, pediatria

    więcej podobnych podstron