POMIARY LINIJNE, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin


POMIARY LINIJNE

Punkty topograficzne, ocena ruchomości kręgosłupa, ocena ruchomości klatki piersiowej

Celem pomiarów długości kończyn:

Metodyka pomiarów:

Metodyka pomiarów c.d.:

POMIARY DŁUGOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ

Punkty topograficzne:

Nazwa pomiaru:

Pomiary długości kończyny górnej

Długość względna:

Uwagi:

Pomiary długości kończyny górnej

Długość bezwzględna:

Uwagi:

Guzek większy można odnaleźć poprzez ruchy rotacyjne stawu ramiennego lub odwodzenia. Zaznaczamy na nim punkt wyczuwalny zawsze najbardziej dogłowowo.

Pomiary długości kończyny górnej

Długość absolutna - anatomiczna:

Uwagi:

W przypadku amputacji pomiaru dokonujemy do punktu znajdującego się najbardziej obwodowo

Pomiary długości kończyny górnej

Sposób orientacyjny pomiaru długości kończyny górnej:

złączenie fałdów zgięciowych nadgarstków, wzrokowa ocena ustawienia palców - ocena mało przydatna ze względu na znaczną przesuwalność tkanki skórnej,

Sposób orientacyjny pomiaru długości kończyny górnej:

Oparcie ramion na twardym podłożu, przedramiona zgięte pod kątem 90°, wzrokowa ocena ustawienia wyrostków rylcowatych

Sposób orientacyjny pomiaru długości kończyny górnej:

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

POMIARY DŁUGOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ:

Punkty topograficzne:

Pomiary długości kończyny dolnej

Długość względna:

Uwagi:

Pomiary długości kończyny dolnej

Długość bezwzględna:

Uwagi:

Pomiary długości kończyny dolnej

Długość absolutna - anatomiczna:

Uwagi:

Pomiary długości kończyny dolnej

Sposób orientacyjny pomiaru długości kończyny dolnej

Sposób orientacyjny pomiaru długości kończyny

Sposób orientacyjny pomiaru długości kończyny

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Pomiar czynnościowy

Nierówność kończyn dolnych

poważną wadą organiczną, zaburzającą funkcjonowanie całego narządu ruchu.

Nierówność kończyn dolnych c. d:

Nierówność kończyn dolnych może być:

Przyczyny rzeczywistej nierówności kończyn dolnych:

Nierówność kończyn dolnych c. d.:

Nierówność kończyn dolnych c. d.:

OBJAWY KLINICZNE

ROZPOZNANIE

NASTĘPSTWA

Pierwotnym następstwem jest :

Pierwotnym następstwem jest c. d. :

Pierwotnym następstwem jest c. d. :

Niekorzystne czynniki statyczne i dynamiczne oraz związane z nimi asymetryczne i niefizjologiczne działanie sił powodują:

LECZENIE

Wyrównanie długości kończyn można osiągnąć poprzez:

Leczenie nierówności kończyn poprzez wydłużenie krótszej kończyny jest korzystniejsze z następujących względów:

Leczenie nierówności kończyn poprzez wydłużenie krótszej kończyny jest korzystniejsze z następujących względów c. d.:

Operacyjne metody wydłużania kończyn możemy podzielić na trzy grupy:

Wydłużanie kończyn:

Wydłużanie kończyn:

Pomiary obwodów

Pomiary obwodów kończyn górnych

Pomiar ramienny pierwszy

Pomiar ramienny drugi

Pomiar łokciowy

Pomiar przedramienia pierwszy

Pomiar przedramienia drugi

Pomiary obwodów kończyn dolnych

Pomiar pośladkowy pierwszy

Pomiar udowy pierwszy

Pomiar udowy drugi

Pomiar kolanowy

Pomiar goleniowy pierwszy

Pomiar goleniowy drugi

Pomiary obwodów - amputacje

Przy amputacjach jednostronnych pomiarów dokonujemy:

Pomiary obwodów - amputacje

Przy amputacjach obustronnych:

Pomiary ruchomości klatki piersiowej:

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek szyjny

Odcinek szyjny:

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek szyjny

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek szyjny

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek szyjny

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek szyjny

Pavelka

najniższy punkt bródki i szczyt wyrostka kolczystego C7, pozycja siad na krześle z oparciem dla pleców, chwyt rękami za brzeg krzesła - stabilizacja obręczy barkowej

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek piersiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek piersiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek lędźwiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek lędźwiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek lędźwiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek piersiowo - lędźwiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek piersiowo - lędźwiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek piersiowo - lędźwiowy

Pomiar ruchomości kręgosłupa - odcinek lędźwiowy

Całkowity skłon kręgosłupa w przód

POMIARY ORIENTACYJNE W BADANIU RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA

POMIARY ORIENTACYJNE W BADANIU RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA

POMIARY ORIENTACYJNE W BADANIU RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA

POMIARY ORIENTACYJNE W BADANIU RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA

Punkty topograficzne:

Punkty topograficzne:

TEST MENARDA

TEST MENARDA

TEST PALCE-PODŁOGA
(objaw Thomayera)

TEST PALCE-PODŁOGA
(objaw Thomayera)

TEST PALCE-PODŁOGA
(objaw Thomayera)

TEST PALCE-PODŁOGA
(objaw Thomayera)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pomiary kątowe zakresu ruchu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Ocena siły mięśniowej, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Zaopatrzenie ortopedyczne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
RECHABILITACJA CHORYCH ZE SCHORZENIAMI, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizykoterapia, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Anamneza, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
OCENA WYSKLEPIENIA STOPY, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Amputacje, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Metody oceny postawy ciała, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Ratownictwo,
Postępowanie rehabilitacyjne w onkologii, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Pomiary linijne długości kończyny dolnej
Pomiary linijne(1), fizjoterapia
Pomiary linijne obwodów kończyny dolnej

więcej podobnych podstron