Badanie charakterystyki licznika Geigera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


LABORATORIUM FIZYKI II

Ćwiczenie nr 1

Badanie charakterystyki licznika Geigera - Mullera i statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego.

Nazwisko i imię

Karabin Maciej

Grupa/zespół

Grupa 2.2 Wydział Inżynierii Materiałowej / zespół 2

Data

20.10.2008

Badanie charakterystyki licznika Geigera - Mullera i statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego.

 1. Wstęp.

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową oraz zasadą działania licznika Geigera - Mullera oraz wyznaczenie charakterystyk dla urządzenia użytego w doświadczeniu. Zadaniem zespołu było także zidentyfikowanie próbki materiału promieniotwórczego oraz wykazanie, że proces rozpadu promieniotwórczego ma charakter statystyczny,który da się opisać rozkładami Gaussa i Poissona.

 1. Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy składał się z licznika Geigera-Mullera zamontowanego na pojemniku z preparatem promieniotwórczym. Układ połączony był z zasilaczem (niezbędnym do działania radiometru) oraz z komputerem zliczającym liczebność impulsów.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

 1. 0x08 graphic
  Przebieg ćwiczenia.

 1. Zidentyfikowanie próbki (określenie rodzaju promieniowania).

 2. Pomiar charakterystyki licznika Geigera - Mullera.

 3. Badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego.

 1. Wykonanie ćwiczenia.

 1. Identyfikacja próbki:

Pomiar wykonano przy pomocy licznika Geigera - Mullera wykorzystując cienkie i grube okno radiometru. Uzyskano wyniki 125 [μGy/h] dla okna cienkiego oraz 5 [μGy/h] dla okna grubego. Otrzymane wyniki mogą sugerować, że badacz ma do czynienia z emisją strumienia elektronów (rozpad β-). Wartość dawki dla cząstki gamma byłaby z pewnością większa, gdyż cząstka ta jest bardziej przenikliwa oraz powoduje powstawanie elektronów wtórnych na obudowie licznika co zwiększyłoby wskazania. Dodatkowym spostrzeżeniem był fakt iż osłony urządzeń wykonane są ze szkła, które pochłania promieniowanie beta a nie pochłania promieniowania alfa.

Okazało się, że badana próbka faktycznie emitowała strumień elektronów (promieniowanie β):

0x01 graphic

 1. Pomiar charakterystyki licznika Geigera - Mullera.

Dla różnych wartości napięcia wykonano następującą charakterystykę:

U[V]

I [imp/10s]

U[V]

I [imp/10s]

720

2479

560

2161

715

2509

555

2165

711

2440

547

2197

706

2453

539

2062

702

2515

528

2155

697

2461

522

2081

693

2506

517

2077

689

2466

513

2094

684

2439

509

2193

678

2391

505

2104

675

2312

503

2095

670

2452

498

2068

665

2363

494

1992

659

2382

489

2031

655

2438

484

2108

651

2335

481

2029

646

2401

475

1949

642

2390

472

1970

637

2337

467

1967

633

2374

465

1930

628

2259

460

1902

623

2420

455

1906

616

2478

452

1886

610

2361

447

1907

603

2320

444

1835

593

2287

440

1769

587

2335

436

1427

581

2334

431

604

572

2294

429

103

566

2240

428

8

Na podstawie pomiarów sporządzony został wykres:

0x01 graphic

Z wykresu odczytana została orientacyjna wartość napięcia progowego oraz wartości napięć początku plateau i końca plateau charakterystyki:

0x01 graphic

Na podstawie tych danych policzone zostało napięcie pracy licznika:

0x01 graphic

Policzono także długość plateau:

0x01 graphic

oraz nachylenie plateau αplateau:

0x01 graphic

0x01 graphic

Rachunek błędu:

Wyznaczenie błędu systematycznego pomiaru napięcia:

Błąd wyznaczamy w sposób następujący:

δU1=0,3% mierzonej wielkości + 1/2 ostatniej cyfry = 440×0,003 + 0 = 1,32 [V]

δU2=0,3% mierzonej wielkości + 1/2 ostatniej cyfry = 710×0,003 + 0 = 2,13 [V]

Ostateczny wynik pomiaru to:

0x01 graphic

Obliczono błąd systematyczny zliczeń liczby impulsów I1 i I2 zgodnie ze wzorem:

0x01 graphic

0x01 graphic

Ostateczny wynik to:

0x01 graphic

Błąd systematyczny wyznaczenia nachylenia 0x01 graphic
obliczony został metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Ostateczny wynik:

0x01 graphic

 1. Badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego:

Obserwację rozpadu promieniotwórczego jako funkcji statystycznej dokonano za pomocą licznika Geigera - Mullera umieszczonego nad próbką oraz programu zliczającego ilość impulsów w czasie.

Wyniki pomiaru (k oraz n(k))zostały zapisane w pliku tekstowym MK2 a następnie na ich podstawie policzono prawdopodobieństwa doświadczalne oraz prawdopodobieństwa wynikające z rozkładu Gaussa i rozkładu Poissona.

k

n(k)

P(k)

k(p)k

k^2p(k)

Pp(k)

Np(k)

Xp(k)

x

pg(x)

Pg(k)

Xg

Xg(k)

6

1

0,00

0,01

0,0

0,00

0

0,61

-2,8

0,01

0,00

2

0,3

7

2

0,00

0,01

0,1

0,00

1

0,46

-2,6

0,01

0,00

3

0,4

8

3

0,00

0,02

0,2

0,00

3

0,00

-2,4

0,02

0,01

6

1,1

9

7

0,01

0,06

0,6

0,01

6

0,16

-2,1

0,04

0,01

9

0,5

10

20

0,02

0,20

2,0

0,01

11

6,92

-1,9

0,06

0,01

14

2,4

11

24

0,02

0,26

2,9

0,02

19

1,33

-1,7

0,10

0,02

21

0,4

12

34

0,03

0,41

4,9

0,03

29

0,69

-1,5

0,14

0,03

30

0,5

13

43

0,04

0,56

7,3

0,04

42

0,01

-1,2

0,18

0,04

40

0,2

14

46

0,05

0,64

9,0

0,06

56

1,88

-1,0

0,24

0,05

52

0,7

15

61

0,06

0,92

13,7

0,07

70

1,14

-0,8

0,29

0,06

64

0,1

16

71

0,07

1,14

18,2

0,08

81

1,35

-0,6

0,34

0,07

74

0,2

17

91

0,09

1,55

26,3

0,09

89

0,03

-0,4

0,37

0,08

83

0,8

18

91

0,09

1,64

29,5

0,09

93

0,03

-0,1

0,39

0,09

87

0,1

19

97

0,10

1,84

35,0

0,09

91

0,42

0,1

0,40

0,09

88

0,9

20

80

0,08

1,60

32,0

0,08

85

0,26

0,3

0,38

0,08

84

0,2

21

71

0,07

1,49

31,3

0,08

75

0,23

0,5

0,35

0,08

77

0,5

22

67

0,07

1,47

32,4

0,06

64

0,17

0,7

0,30

0,07

67

0,0

23

52

0,05

1,20

27,5

0,05

52

0,00

1,0

0,25

0,06

55

0,2

24

41

0,04

0,98

23,6

0,04

40

0,02

1,2

0,20

0,04

44

0,2

25

32

0,03

0,80

20,0

0,03

30

0,15

1,4

0,15

0,03

33

0,0

26

25

0,03

0,65

16,9

0,02

21

0,59

1,6

0,11

0,02

23

0,1

27

12

0,01

0,32

8,7

0,01

15

0,53

1,9

0,07

0,02

16

1,0

28

12

0,01

0,34

9,4

0,01

10

0,47

2,1

0,05

0,01

10

0,3

29

3

0,00

0,09

2,5

0,01

6

1,75

2,3

0,03

0,01

6

1,8

30

7

0,01

0,21

6,3

0,00

4

2,39

2,5

0,02

0,00

4

2,8

31

2

0,00

0,06

1,9

0,00

2

0,06

2,7

0,01

0,00

2

0,0

32

3

0,00

0,10

3,1

0,00

1

1,91

3,0

0,01

0,00

1

3,2

33

0

0,00

0,00

0,0

0,00

1

0,78

3,2

0,00

0,00

1

0,6

34

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,43

3,4

0,00

0,00

0

0,3

35

1

0,00

0,04

1,2

0,00

0

2,62

3,6

0,00

0,00

0

6,1

36

1

0,00

0,04

1,3

0,00

0

6,61

3,8

0,00

0,00

0

16,2

Σ

1000

0x01 graphic
=19

Σ=368

σ=4,52

Σ=34

Σ=42

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, które zostały przeliczone na potrzeby rozkładów Gaussa i Poissona sporządzony został wykres:0x01 graphic

Dla wyznaczonych punktów wartości prawdopodobieństwa wynoszą odpowiednio:

Dla k=17:

0x01 graphic

Dla k=23:

0x01 graphic

 1. Wnioski

W ćwiczeniu została wyznaczona charakterystyka licznika Geigera - Mullera. Niestety na wykreślonym wykresie nie jest widoczna górna granica plateau charakterystyki. Mogło to być spowodowane niedokładnością pomiaru w punktach przegięcia wykresu. Dlatego też wartość górnej granicy plateau została wyznaczona dosyć orientacyjnie.

W doświadczeniu udało się także udowodnić, że rozpad promieniotwórczy ma charakter statystyczny. Oznacza to, że możliwe jest tylko wyznaczenie prawdopodobieństwa, z jakim zajdzie dana przemiana.. Na wykresie widać doskonale jak zbliżone są rozkład Gaussa i Poissona do rozkładu uzyskanego drogą eksperymentalną. Także prawdopodobieństwa wyliczone na trzy sposoby nie różnią się od siebie znacznie.

Zasilacz

Radiometr

Geigera - Mullera

Licznik impulsów

Osłona ochronna licznika

Preparat promieniotwórczyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ĆWICZENIE 501, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Ćwiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i b
LABORATORIUM FIZYKI cw1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera
ĆWICZENIE 501LAST, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
fiza2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie
Poprawa sprawozdania kwant gamma cw 15, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka l
Ćwiczenie 1 2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Sprawko - Licznik Geigera-Mullera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka liczni
LAB 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie
LF 2 lab 4 +wiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-
1-licznik geigera-mullera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geige
Geigeiron, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i bad
+wiczenie1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i ba
Spraw1fizlab, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Lab.Fiz II-1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
sprawoad[1].betti, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Rozkład doświadczalny 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera

więcej podobnych podstron