KONSTR BETONOWE PROJ, Konstrukcje betonowe - projekt


1.0 Założenia.

Wszystkie założenia są w jednostkach [kN , m , kPa].

1.1 Siły , wymiary.

Ng = 2500 kN b = 0,3 m

Np = 1250 kN h = 0,45 m

Nd = 1800 kN a = ai = 0,04 m

lo = 5 m ho = 0,41 m

ha = 0,37 m

Beton , stal.

Beton B20 : Rb = 11500 kPa

Eb = 27000000 kPa

Stal A-III : Ra = 350000 kPa

Ea = 2,1⋅108 kPa

Przekrój prostokątny.

2.0 Wyliczenie smukłości słupa.

en = 0,015 m

eo = en

jest to wynik większy od 10 dlatego obliczam η

N = 3750 kN

Obliczenia.

Wzory.

ea = mimośród siły podłużnej

Wyniki

Ponieważ wynik β jest mniejszy od dopuszczalnego to należy wziąć do dalszych obliczeń 0,15.

Przyjmuję symetryczne zbrojenie.

Wzory

Wyniki

Odczytuję ξgr z normy : ξgr = 0,6

Ponieważ x jest większe od xgr dlatego mam mały mimośród.

I ponieważ ea ≥ ha to obliczam xo

Gdy nie jest te warunek spełniony to oblicza się inaczej pole zbrojenia.

6.0 Pole zbrojenia.

Fa = Fac = 0,003966 m2 = 39,66 cm2

6.0 Przyjęcie pola przekroju poprzecznego zbrojenia.

Stal zbrojeniowa A III

Przekrój φ 32 w liczbie 5 prętów daje Fa = Fac = 40,21 cm2

1.Dane:

Ng = 600 kN Np = 900 kN Nd = 1000 kN Mg = 160 kNm Mp = 170 kNm Md = 180 kNm

lo = 5,6 m.

Przekrój: 3

2.0 Zakładamy:

a) Beton klasy B 20 i odczytujemy z normy:

Rb = 11,5 MPa Eb = 27 ⋅103 MPa

b) Również b , h , a , a' , ho , ha

h = 0,50 m b = 0,40 m ho = 3 m a = a' = 0,04 m ha = 0,37 m

c) Stal klasy A - III 34GS i odczytujemy z normy;

Ra = 350 MPa Ea = 210000 MPa

3.0 Wyznaczanie mimośrodu:

N = Ng + Np = 800 + 900 = 1700 kN

= Mg + Mp = 750 + 900 = 1650 kNm

Sztywność słupa:

Ponieważ stosunek ten jest większy od 10 to należy uwzględnić wpływ smukłości.

4.1 Wzory

Wyniki

5.0 Obliczenie siły krytycznej:

6.0 Zakładam mały mimośród:

Pole przekroju zbrojenia ściskanego:

Ponieważ Fac jest większe od 0 to x = xgr i χa=1

Pole przekroju zbrojenia rozciąganego:

Sprawdzenie dobrego dobrania μzał:

Przyjęcie Pola przekroju poprzecznego zbrojenia.

Pole pow. przekroju rozciąganego 3 φ 25 Fa = 14,73 cm2

Pole pow. przekroju ściskanego 7 φ 22 Fac = 26,61 cm21.0 Dane:

Ng = 1000 kN Np = 1150 kN Nd = 1300 kN

lo = 4,9 m

Przekrój: 2

Założenia:

Przyjmuję beton B 15 i odczytuję z normy Rb = 7100 kPa

3.0 Wyznaczenie przekroju słupa o pow. kwadratowej.

Przyjmuję wsp. wypoczenia ϕ = 0,9

N = 2150 kN

F ≥ 0,3365 m2

Pierwiastek wynosi 0,580055 m.

b = 0,6 m.

h = 0,6 m.

Sprawdzenie nośności.

Współczynnik wypoczenia powinien być mniejszy od 0,94.

lp - obliczeniowa długość obliczeniowa

warunki do wyznaczenia ϕ

ϕp = 2,0

Kd = 1,605

lp = 6,207 m

Wyznaczenie współczynnika ϕ.

ϕ odczytuję z tabel i wynosi 0,91.

Sprawdzenie nośności.

2150 kN ≤ 2325,96 kN

Pole zapasu nośności.

Zapas nośności 8,184 %.

Rysunek w skali 1:101.0 Dane.

Ng = 2400 kN Np = 3600 kN Nd = 2550 kN lo = 5,5 m

Przekrój kołowy.

Założenia.

Przyjąłem beton B 20 i odczytałem z normy Rb = 11,5 MPa

stal A III i odczytałem z normy Ra = 350 MPa

Przyjąłem także μp = 1,0 % = 0,01

μu = 1,4 % = 0,012

a = 0,02 m

Obliczenia.

4.0 Ponieważ d = 0,5 m ; dj = 0,46 nie spełniało warunku na odpadanie otuliny to założyłem inne wymiary.

5.0 Przyjmuję jako średnicę d = 0,6 m ; a= 0,03 ; dj = d - 2a = 0,5 - 0,06 = 0,54 m

5.0 Przyjmuję zbrojenie podłużne 8 φ 20 gdzie Fac = 25,13 cm2.

Przyjąłem pręt uzwojenia φ 8 gdzie fu = 0,5 cm2.

Sprawdzenie warunków konstrukcyjnych.

i nie może być większe niż 8 cm

Warunki konstrukcyjne są spełnione.

7.0 Sprawdzenie nośności.

8.0 Sprawdzenie zapasu nośności.

9.0 Sprawdzenie warunku na odpadanie otuliny.

Rysunek w skali 1: 5

1.0 Dane.

p = 10 kN/m2 l1 = 2,5 m l2 = 7,3 m l3 = 2,5 m l4 = 2,6 m

Rodzaje obciążeń.

Obciążenie

lp.

Rodzaj

Obciążenie

wsp.

γf

Obciążenie

oblicz.

Obciążenia

Charakterystyczne

max

min

max

min

1

Gładź cem.

21 ⋅ 2,6 ⋅0,015

1,3

0,8

1,065

0,655

Sałe

2

Płyt żelbet.

24 ⋅ 2,6 ⋅0,08

1,1

0,9

5,491

4,493

3

Wyk. gum.

0,08 ⋅2,6

1,2

0,9

0,25

0,187

4

Ciężar wł.

0,3 ⋅0,5 ⋅24

1,1

0,9

3,96

3,24

Suma

suma

10,766

8,575

Zmienne

4

10 kN/m2 ⋅2,6 m

1,4

36,4

qmin = 8,575 kN/m

qmax = 10,766 kN/m

qzm = 36,4 kN/m

Schematy obciążeń.

Moment maksymalny w przęśle i na podporze.

Mmax pod. = 162,5 kNm

Mmax = 317,93 kNm

M.(1,313) = 40,625 kNm

Maksymalna siła tnąca na podporach.

Tl = Ql = 123,81 kN

Tp= Q2 = 178,05 kN

Dobranie przekroju belki , betonu i stali.

Przyjmuję beton B20 Rb = 11500 kPa

Przyjmuję stal A III Ra = 350000 kPa , Ras= 0,8 ⋅Ra

Przekrój belki.

b = 0,3 m

h = 0,55 m

a = 0,03 m

ho = 0,52 m

t' = 0,08 m

bd' = 0,8 m

bp' = 0,25 m

Sprawdzenie przekroju.

Ponieważ Mp jest większe od M jest to przekrój pozornie teowy.

Przekrój pozornie teowy.

Obliczenia przyjmujemy dla b = bd' = 0,8 m i h = ho = 0,52 m

Obliczenie przekroju zbrojenia belki.

Przyjąłem 6 prętów o φ 20 i polu przekroju Fa = 18,85 cm2.

Nośność w przekrojach ukośnych.

Maksymalna siła poprzeczna Ql = 123,81 kN

Qp = 178,05 kN

Policzenie Qgr

Całkowita długość odcinka na którym Qp > Qmin

Całkowita długość odcinka na którym Ql > Qmin

Siły rozwarstwiające.

Na odcinku cop

Na odcinku col

Przyjmuję strzemiona φ 6 ze stali żebrowanej o polu przekroju Fs = 0,56 cm2

Przyjąłem dopuszczalną szerokość rozwarcia adop = 0,3 mm

Wartość zastępczych naprężeń granicznych dla prętów żebrowanych σp = 345 MPa.

Zastępcze naprężenia maksymalne.

9.1

Zastępcze naprężenia graniczne dla prętów odgiętych φ 20.

10.0 Zbrojenie strzemionami i prętami odgiętymi.

Przyjąłem rozstaw strzemion s =10 dla col

przyjąłem 5 strzemion co 10 cm

Przyjąłem rozstaw strzemion s =12 dla cop

przyjąłem 14 strzemion co 12 cm

Siła przenoszona przez strzemiona.

153,556 kN > 0,3 ⋅ Ti = 30,953 kN

429,957 kN > 0,3 ⋅ Tp = 175,767 kN

Siła przenoszona przez pręty odgięte.

Ponieważ Tol < 0 to cała siła rozwarstwiająca jest przenoszona przez strzemiona.

Potrzebny przekrój prętów odgiętych.

Muszą być co najmniej 3 pręty odgięte to przyjąłem 3 φ 20 odgięte pod kątem 45o z prętów zbrojenia podłużnego.

Obliczenie zbrojenia górnego na wspornikach bocznych.

14.1 Moment maksymalny na podporze Mmax = 162,5 kNm

Odczytuję ζ = 0,904

Przyjąłem 3 φ 20 i 2 φ 10 o łącznym polu przekroju Fa = 11 cm2

14.2 Moment w połowie wspornika M(1,313) = 40,625 kNm

Odczytuję ζ = 0,977

Przyjąłem jeden pręt o φ 20 oraz 2 φ 10 i o polu dla obu rodzaji prętów Fa = 4,71 cm2.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obliczenia, STUDIA, Polibuda - semestr IV, Konstrukcje Betonowe, Projekt, PŁYTA, sem v
projekt moj, Budownictwo, konstrukcje betonowe, konstrukcje betonowe, projekty, inne, PROJEKT BETONY
Projekt z żelbetu poprawiony, Budownictwo, konstrukcje betonowe, konstrukcje betonowe, projekty, inn
żelbet2, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwiczenia Wykłady, Konstrukcje Betonowe,
7sem zagadnienia bogucka tob mbp, Budownictwo, konstrukcje betonowe, konstrukcje betonowe, projekty,
Konstrukcje betonowe projekt nr 1
żelbet-Płyta zginana dwukierunkowo, budownictwo, semestr VI, konstrukcje betonowe, projekt
Żelbet - Obliczenia, Budownictwo S1, Semestr IV, Konstrukcje betonowe, Projekty
Słup12, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwiczenia Wykłady, Konstrukcje Betonowe, Ż
Konstrukcje betonowe projekt, STUDIA, Polibuda - semestr IV, Konstrukcje Betonowe, Projekt, PŁYTA
PLYTA, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwiczenia Wykłady, Konstrukcje Betonowe, Że
Konstrukcje betonowe projekt
beton poprawiony, Budownictwo, konstrukcje betonowe, konstrukcje betonowe, projekty, inne, konstrukc
Opis techniczny z konstrukcji betonowych, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwiczeni
7sem konstr betonowe bogucka, Budownictwo, konstrukcje betonowe, konstrukcje betonowe, projekty, inn
projekt stropu plytowo zebrowego - obliczenia, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwi
II STAN GRANICZNYzbiru, studia, Budownctwo, Konstrukcje betonowe Projekty Ćwiczenia Wykłady, Konstru

więcej podobnych podstron