projektMOS id 400412 Nieznany

background image

1Studia dzienne, rok akademicki 2010/2011, semestr II

Budownictwo

Mechanika ogólna - statyka

Zadanie projektowe nr I:

Ramy płaskie

- wyznaczanie reakcji podporowych

Zadanie projektowe nr II: Ramy płaskie - sporządzanie wykresów sił przekrojowych.


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

A

2 l

l

2 l

3 l

(N−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

A

2 l

l

2 l

3 l

(N−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


α = 45º

P

1

α

l

1

l

3

l

2

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

l

1

2 l

l

l

4

2

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

α

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

background image

2

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

A

2 l

l

2 l

3 l

(N−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

A

2 l

l

2 l

3 l

(N−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

B

3 l

2 l

2 l

5 l

(N+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:

α = 45º

l

1

l

3

l

1

l

2

2 l

l

l

4

α

3

P

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

4

α

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

α = 45º

P

1

α

l

1

l

3

l

2

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

l

1

2 l

l

l

4

background image

3

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

B

3 l

2 l

2 l

5 l

(N+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

B

3 l

2 l

2 l

5 l

(N+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

B

3 l

2 l

2 l

5 l

(N+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:

2

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

α

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

α = 45º

l

1

l

3

l

1

l

2

2 l

l

l

4

α

3

P

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

4

α

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

background image

4

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

C

2 l

3 l

3 l

5 l

(I+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

C

2 l

3 l

3 l

5 l

(I+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

C

2 l

3 l

3 l

5 l

(I+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:

α = 45º

P

1

α

l

1

l

3

l

2

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

l

1

2 l

l

l

4

2

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

α

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

α = 45º

l

1

l

3

l

1

l

2

2 l

l

l

4

α

3

P

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

background image

5

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

C

2 l

3 l

3 l

5 l

(I+1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

D

2 l

2 l

3 l

4 l

(I−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

D

2 l

2 l

3 l

4 l

(I−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


4

α

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

α = 45º

P

1

α

l

1

l

3

l

2

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

l

1

2 l

l

l

4

2

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

α

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º

background image

6

N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

D

2 l

2 l

3 l

4 l

(I−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:


N – parzyste

P

2

= 0

P

3

= (N−1) ql

N – nieparzyste

P

2

= N ql

P

3

= 0

I

– parzyste

M

1

= 0

M

2

= (I+1) ql

2

I

– nieparzyste

M

1

= I ql

2

M

2

= 0

I ≤ N

q

1

= 2q

I > N

q

1

= 4q

l

1

l

2

l

3

l

4

P

1

D

2 l

2 l

3 l

4 l

(I−1) ql

N − liczba liter w nazwisku
I

− liczba liter w imieniu

Termin wykonania arkusza projektowego nr I:

Termin wykonania arkusza projektowego nr II:

α = 45º

l

1

l

3

l

1

l

2

2 l

l

l

4

α

3

P

1

M

1

M

2

q

1

P

2

P

3

4

α

P

1

M

1

M

2

l

1

l

3

l

1

l

2

q

1

P

2

P

3

2 l

l

l

4

α = 45º


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekty 3 id 400866 Nieznany
kse projekt id 252149 Nieznany
projekt29 id 400291 Nieznany
projektowanie 2 id 400443 Nieznany
Projekt 7 A id 398367 Nieznany
projekt0002 id 400180 Nieznany
Projekt 6 id 397770 Nieznany
Omowienie projektu id 335352 Nieznany
PROJEKT 5 id 398124 Nieznany
GW PROJEKT F id 197909 Nieznany
projekt 4 i 5 id 398318 Nieznany
Mechana projekt2 id 290480 Nieznany
projekt 1 3 id 397964 Nieznany
Projekt3 id 400307 Nieznany
projekt 0 1 id 397933 Nieznany
projekt 3 id 398252 Nieznany
6 Zasady Projektowania id 43987 Nieznany (2)
Projekt X id 399818 Nieznany

więcej podobnych podstron