projekt0002 id 400180 Nieznany

background image

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Przedmiot

Zarządzanie jakością

Prowadząca

mgr inż. Kamila Tomczak - Horyń

Rok akademicki
Rok studiów
Tryb studiów
Grupa

2013/2014
III
STACJONARNE
L1

TEMAT
SPRAWOZDANIA


Postrzeganie i ocena jakości

Autorzy

Robert Czaja
Marzena Figarska
Damian Bańkosz
Alicja Adamczuk


03.11.2013r

background image

1.Wstęp

Celem niniejszego sprawozdania było ukazanie subiektywności z jaką jest związana ocena
jakości, która została przeprowadzona na dwóch smartfonach firmy Samsung, a mianowicie
Galaxy S III oraz Galaxy S IV.


Ocenianie odbyło się w trzech etapach:

1) Wybór charakterystyk i cech ocenianych smartfonów

2) Ustalenie wag wybranych charakterystyk (suma wag =1)

3) Ocenianie poszczególnych cech przez 4 osoby według skali ocen przedstawionej w

tabeli poniżej:

Ocena

Słowny opis

5

Jakość bardzo wysoka

4

Jakość wysoka

3

Jakość zadowalająca

2

Jakość niska

1

Jakość bardzo niska


W poniższych tabelach można także zauważyć takie pozycje jak:

Średnia, czyli średnia arytmetyczna uzyskanych ocen

Mediana, czyli średnia arytmetyczna środkowych ocen

Rozstęp, czyli różnica między oceną najwyższą oraz najniższą


Oraz:

Ocena charakterystyki, będąca iloczynem wagi oraz średniej ocenbackground image

2. Przedstawienie tabeli z ocenami:


Tabela z ocenami Samsunga Galaxy S III


L.p.

Charakterystyki Cechy

Waga

Stan cechy

Ocena

charakterystyki

Oceniający

Średnia

Mediana

Rozstęp

1 2 3 4

1

Fizyczne

Masa

0.3

4 3 3 4

3.68

3

1

1.10

2

Wymiary

4 4 3 4

3.5

1

3

material

3 3 4 3

3.5

1

4

pamięć RAM

4 5 4 3

4.5

2

5

pojemność baterii

3 3 3 3

3

0

6

system operacyjny

4 4 4 5

4

1

7

typ

3 4 5 4

4.5

2

8

przekątna ekranu

3 4 4 3

4

1

9

Zegar procesora

4 4 4 3

4

1

10

kształt

4 4 4 3

4

1

11

Ergonomiczne

wygoda pisania

0.3

3 5 4 4

4.07

4.5

2

1.22

12

obudowa

3 4 4 5

4

2

13

wyświetlacz

5 5 4 3

7

2

14

rozmiar

4 3 3 5

3

2

15

wygląd

5 4 5 4

4.5

1

16

waga

5 4 4 3

4

2

17

wygoda noszenia

4 4 3 5

3.5

2

18

funkcjonalność

zakres GSM/UMTS

0.2

5 3 3 4

3.62

3

2

0.72

19

maks. czas rozmowy

4 2 5 5

3.5

3

20

maks. czas czuwania

2 5 4 5

4.5

3

21

gniazdo na kartę pamięci

5 5 5 5

5

0

22

akumulator

3 3 3 3

3

0

23

połączenia oczekiwane

3 4 4 3

4

1

24

połączenia konferencyjne

1 5 2 1

3.5

4

25

przekierowania

3 4 2 5

3

2

26

tryb pracy w samoloci

5 4 3 2

3.5

3

27

tryb cichej pracy

5 3 2 3

2.5

3

28

książka adresowa

3 4 5 2

4.5

3

29

kalendarz

1 4 3 5

3.5

4

30

przelicznik walut

3 5 3 4

4

2

31

Wi-Fi

1 2 1 3

1.5

2

32

tryb głośno-mówiący

3 5 4 2

4.5

3

33

radiom Fm

3 2 4 2

3

2

34

odtwarzacz mp3

5 3 4 3

3.5

2

35

bluetooth

4 3 4 4

3.5

1

36

usb

5 3 4 5

3.5

2

37

budzik

5 4 3 2

3.5

3

38

stoper

2 4 5 5

4.5

3

39

organizer

4 5 3 4

4

2

40

videotelefonowanie

4 5 3 4

4

2

41

dyktafon

3 3 3 3

3

0

42

klient e-mail

5 3 4 3

3.5

2

43

wideo rozmowa

5 3 2 3

2.5

3

44

alarm wibracyjny

5 2 4 2

3

3

45

wybieranie głosowe

4 1 3 4

2

3

46

Estetyczne

estetyka wykonania

0.1

4 4 3 5

2.88

3.5

2

0.2875

47

kolor obudowy

4 4 4 4

4

0

48

Inne

prestiż

0.1

4 4 4 3

4.00

4

1

0.4

49

marka

4 4 4 5

4

1

Suma

3.74


background image


Tabela z ocenami Samsunga Galaxy S IV

L.p.

Charakterystyki Cechy

Waga

Stan cechy

Ocena

charakterystyki

Oceniający

Średnia

Mediana

Rozstęp

1 2 3 4

1

Fizyczne

masa

0.3

4 4 3 4

3.70

3.5

1

1.11

2

wymiary

4 2 3 4

2.5

2

3

material

3 3 5 3

4

2

pamięć RAM

4 5 4 4

4.5

1

pojemność baterii

3 2 3 3

2.5

1

4

system operacyjny

4 3 4 5

3.5

2

5

typ

3 4 5 4

4.5

2

6

przekątna ekranu

3 5 4 3

4.5

2

7

Zegar procesora

4 5 4 3

4.5

2

8

kształt

4 4 4 3

4

1

9

Ergonomiczne

wygoda pisania

0.3

3 5 4 4

4.07

6

2

1.22

10

obudowa

3 4 4 5

5.5

2

11

wyświetlacz

5 5 4 3

7

2

12

rozmiar

4 3 3 5

5

2

13

wygląd

5 4 5 4

7

1

14

waga

5 4 4 3

6.5

2

15

wygoda noszenia

4 4 3 5

5.5

2

16

Funkcjonalne

zakres GSM/UMTS

0.2

2 5 3 5

3.31

4

3

0.66

17

maks. czas rozmowy

2 5 3 5

4

3

18

maks. czas czuwania

1 2 3 5

2.5

4

19

gniazdo na kartę pamięci

3 3 3 1

3

2

20

akumulator

4 3 3 2

3

2

21

połączenia oczekiwane

2 3 3 2

3

1

22

połączenia konferencyjne

1 4 3 2

3.5

3

23

przekierowania

4 4 3 4

3.5

1

24

tryb pracy w samoloci

2 3 3 2

3

1

25

tryb cichej pracy

3 2 3 4

2.5

2

26

książka adresowa

4 5 4 3

4.5

2

27

kalendarz

5 4 4 2

4

3

28

przelicznik walut

3 3 5 1

4

2

29

Wi-Fi

2 1 2 2

1.5

1

30

tryb głośno-mówiący

5 2 3 3

2.5

2

31

radiom Fm

4 5 4 2

4.5

3

32

odtwarzacz mp3

4 3 1 4

2

3

33

bluetooth

3 2 2 2

2

1

34

usb

3 5 3 4

4

2

35

budzik

2 5 2 3

3.5

3

36

stoper

1 5 3 5

4

4

37

organizer

2 5 5 4

5

2

38

videotelefonowanie

5 5 4 1

4.5

4

39

dyktafon

4 3 5 4

4

2

40

klient e-mail

3 5 3 2

4

3

41

wideo rozmowa

3 4 1 4

2.5

3

42

alarm wibracyjny

4 3 3 3

3

1

43

wybieranie głosowe

2 2 4 5

3

3

46

Estetyczne

estetyka wykonania

0.1

4 4 3 4

3.88

3.5

1

0.39

47

kolor obudowy

4 4 4 4

4

0

48

Inne

prestiż

0.1

4 5 5 5

4.50

5

1

0.45

49

marka

4 4 5 4

4.5

1

Suma

3.83

background image

3. Przedstawienie na histogramie porównania ocen charakterystyki4. Wnioski


Obecnie na rynku usług komunikacyjnych mamy do wyboru szeroki wachlarz produktów
aparatów telefonicznych. Różnią się one markami, kolorami, kształtami, itp. Poddaliśmy
ocenie jakości dwa modele smartfonów jednego producenta. Pierwszy z nich to Samsung
Galaxy S III, który został wprowadzony na rynek w II kwartale 2012 roku. Jego cena wynosi
1239 zł. Drugim modelem jaki wybraliśmy do porównania jest Samsung Galaxy S IV, został
wprowadzony na rynek w II kwartale 2013 roku. Cena wynosi 1850 zł. Oba smartfony zostały
wprowadzone w odstępie jednego roku, dlatego postanowiliśmy wybrać akurat te dwa
modele telefonu.
Przedstawiona metoda jakości jest bardzo dobrym narzędziem oceny jakości różnych
wyrobów, w naszym przypadku telefonów komórkowych. Pozwala ona na ujednolicenie
miar różnych kryteriów wartości jakie przyjęliśmy:

1- jakość bardzo niska

2- jakość niska

3- jakość zadowalająca

4- jakość wysoka

5- jakość bardzo wysoka

Każdy z grupy wyznaczył wartość każdej cechy według przyjętej skali. Dla każdej cechy
wyznaczyliśmy stan średni, medianę oraz rozstęp. Na końcu uzyskaliśmy ocenę
charakterystyki oraz ostateczną ocenę jakości która jest sumą poszczególnych
charakterystyk.
Z zaprezentowanych wyników oba modele uzyskały w przyjętej skali ocenę wyższą od
zadowalającej, zbliżającej się do wysokiej. W skali punktowej jednakże lepiej został oceniony
Samsung Galaxy S IV . Przyznane stany poszczególnych cech są zróżnicowane co wykazane

background image

mamy w „funkcjonalne”, gdzie pokrywa się cała skala, jest to miarą subiektywności oceny. W
wielu kwestiach oceny cechy opinie były podobne bądź nieznacznie się różniące (między 4 a
5). Najważniejszymi które braliśmy od uwagę nadając im wagę 0,3 były cechy: fizyczne i
ergonomiczne. W zaprezentowanych wynikach oceny jakości wynika że cecha
„ergonomiczne” w obu smartfonach jest na takim samym poziomie, natomiast nieznacznie
bo tylko o 0,01 wyższą ma Samsung Galaxy S IV. Z naszych badań oceny jakości lepszy okazał
się Samsung Galaxy S IV.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekty 3 id 400866 Nieznany
kse projekt id 252149 Nieznany
projekt29 id 400291 Nieznany
projektMOS id 400412 Nieznany
projektowanie 2 id 400443 Nieznany
Projekt 7 A id 398367 Nieznany
Projekt 6 id 397770 Nieznany
Omowienie projektu id 335352 Nieznany
PROJEKT 5 id 398124 Nieznany
GW PROJEKT F id 197909 Nieznany
projekt 4 i 5 id 398318 Nieznany
Mechana projekt2 id 290480 Nieznany
Projekt3 id 400307 Nieznany
projekt 0 1 id 397933 Nieznany
projekt 3 id 398252 Nieznany
6 Zasady Projektowania id 43987 Nieznany (2)
Projekt X id 399818 Nieznany
pkm projekt 3 id 359898 Nieznany

więcej podobnych podstron