Organizacja i metodyka szkoleń

background image

Organizacja

i metodyka szkolenia

w zakresie bhp

background image

Szkolenie w dziedzinie bhp

grupy osób

podlegających

szkoleniu

z bhp

terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów

szkolenia

szkolenie wstępne

szkolenie

okresowe

ogólne

(instruktaż ogólny)

na stanowisku

pracy

(instruktaż

stanowiskowy)

A.

pracownicy

zatrudnieni na

stanowiskach

robotniczych

przed rozpoczęciem

pracy u danego

praco-
dawcy

przed podjęciem

pracy na danym
stanowisku

co najmniej raz na 3

lata

na stanowiskach

pracy,

na których

występują

szczególnie duże

zagrożenia dla

zdrowia oraz

zagrożenia

wypadkowe – nie

rzadziej niż raz w

roku

w przypadku

zmiany warunków

technologiczno-

organizacyjnych

(zmiany procesu

technologicznego,

organizacji

stanowiska pracy,

zastosowania

nowych urządzeń

lub substancji o

działaniu

szkodliwym)

background image

Szkolenie w dziedzinie bhp

grupy osób

podlegającyc

h szkoleniu

z bhp

terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów

szkolenia

szkolenie wstępne

szkolenie

okresowe

ogólne

(instruktaż ogólny)

na stanowisku

pracy

(instruktaż

stanowiskowy)

B.

osoby będące

pracodawcam

i

do 6 miesięcy od

dnia rozpoczęcia

pracy na

stanowisku

pracodawcy,
następne co

najmniej raz na 5

lat

C.

Inne osoby

kierujące

pracownikami

(kierownicy

wydziałów,

mistrzowi,

brygadziści

przed

rozpoczęciem

pracy

u danego

pracodawcy

przed podjęciem

pracy na danym

stanowisku

do 6 miesięcy od

dnia rozpoczęcia

pracy na

stanowisku

kierowniczym

(w grupie C),
następne co

najmniej raz na 5

lat

background image

Szkolenie w dziedzinie bhp

grupy osób

podlegającyc

h szkoleniu

z bhp

terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów

szkolenia

szkolenie wstępne

szkolenie

okresowe

ogólne

(instruktaż ogólny)

na stanowisku

pracy

(instruktaż

stanowiskowy)

D.

projektanci

oraz

konstruktorzy

maszyn

i in. urządzeń

technicznych

przed

rozpoczęciem

pracy

u danego

pracodawcy

Nie dotyczy

do 12 miesięcy od

rozpoczęcia pracy

na stanowisku w

grupie D,
następne co

najmniej raz na 5

lat

E.

technolodzy,

organizatorzy

i in.

pracownicy

inżynieryjno-

techniczni

przed

rozpoczęciem

pracy

u danego

pracodawcy

Nie dotyczy

do 12 miesięcy od

rozpoczęcia pracy

na stanowisku w

grupie E,
następne co

najmniej raz na 5

lat

background image

Szkolenie w dziedzinie bhp

grupy osób

podlegających

szkoleniu

z bhp

terminy przeprowadzania poszczególnych rodzajów

szkolenia

szkolenie wstępne

szkolenie

okresowe

ogólne

(instruktaż ogólny)

na stanowisku

pracy

(instruktaż

stanowiskowy)

F.

pracownicy

służby bhp

przed

rozpoczęciem

pracy u danego

pracodawcy

Nie dotyczy

co najmniej raz

na 5 lat

G.

inni

pracownicy,

których charakter

pracy wiąże się

z narażeniem na

czynniki szkodliwe

dla zdrowia lub

niebezpieczne albo

z

odpowiedzialności

ą w zakresie bhp

(stanowiska te

określa

pracodawca)

przed

rozpoczęciem

pracy u danego

pracodawcy

przed podjęciem

pracy na danym

stanowisku

do 12 miesięcy

od rozpoczęcia

pracy na

stanowisku

w grupie G,

następne co

najmniej raz na 5

lat


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1 Organizacja i metodyka szkolen bhp (1)
organizacja i metodyka pracy sluzby bhp
Szkol Metodyka szkolenia Bhp
Lekcja wychowania fizycznego jako organizacyjno metodyczna forma lekcji ruchu
metodyka szkolenia kierowców1
10 2 metodyka szkolenia2id 10746 ppt
Psychologia społeczna Szkolenia Turek wykład 5 Metody szkoleniowe
METODY SZKOLENIOWE
10 1 metodyka szkolenia1id 10717 ppt
Metodyka szkolenia taktycznego
30 organizacja pomocy w szkole
Koncepcja organizacji procesu szkolenia
Procedura organizacyjna - zarządzania, szkolenia, WOPR, ratownictwo wodne,
Metodyka szkolenia taktycznego - podręcznik, Konspekty, SZKOLENIE TAKTYCZNE
Organizacja i metody pracy służby BHP, BHP

więcej podobnych podstron