0309 14 10 2009, opracowanie nr 9 , Układ pokarmowy część II Paul Esz(1)

background image

0309; 14.10.2009, opracowanie nr 9., - Układ pokarmowy część II; Paul Esz

ŻOŁĄDEK

workowaty

części

trzon

dno

część wpustowa

część odźwiernikowa

ściana

błona śluzowa

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

tworzy pólka żołądkowe

dołki żołądkowe

ujścia gruczołów (ok. 15 mln)

gruczoły

w blaszce właściwej błony śluzowej

otoczone tkanką właściwą luźną

fibroblasty

włókna siateczkowe

włókna kolagenowe

nerwy

naczynia krwionośne

pojedyncze miocyty gładkie

limfocyty

trzy typy gruczołów

gruczoły żołądkowe właściwe

gruczoły żołądkowe wpustowe

gruczoły odźwiernikowe

błona podśluzowa

błona mięśniowa

błona surowicza

GRUCZOŁY ŻOŁĄDKOWE WŁAŚCIWE (ŻOŁĄDEK)

w błonie śluzowej trzonu i dna żołądka

długie

cewkowate

skład gruczołu

części

dno (przy blaszce mięśniowej błony śluzowej)

szyjka

ujście

komórki

główne

w szyjce i dnie

najliczniejsze

owalne jądra

zasadochłonna cytoplazma

ziarna zymogenu – pęcherzyki w wierzchołkowych częściach cytoplazmy

wydzielają białka (enzymy)

pepsynogen

niskie pH światła żołądka

pepsyna

(enzym proteolityczny)

wydzielanie pobudzane przez gastrynę i histaminę

(kom. endokrynowe

odźwiernika i dwunastnicy)

lipaza

podpuszczka (chymozyna) → u niemowląt; ścina mleko

okładzinowe

w szyjce

duże

background image

piramidowe

kwaśna cytoplazma (dużo mitochondriów)

kom. pompujące jony

głębokie wpuklenia na wolnej pow. kom. z wypustkami cytoplaz.

wgłobienia na pow. podstawnej

CO

2

, H

2

O →dehydrataza węglanowa → H

2

CO

3

→ H

+

+ HCO

3

-

HCO

3

-

usuwany do naczyń włosowatych → krew → wzdłuż nabłonka → do
nabłonka żołądka → na pow. glikokaliksu → neutralizacja HCL

H

+

→ (ATP-aza) → do światła gruczołu

jony Cl

-

pompowane do światła gruczołu → HCL

synteza KCl

synteza wewnętrznego czynnika Castle'a

tworzenie kompleksów wit. B

12

wchłanianie wit B

12

erytrocytopoeza

→ zanik kom. / bł. śluz. → niedokrwistość złośliwa

wytwarzanie HCL

pobudzane → nerwy cholinergiczne (n. X), gastryna, histamina

hamowanie → urogastron

(hormon kom. enteroendokrynowych g. Brunnera 12-tnicy)

śluzowe ujścia

śluz obojętny → nabłonek żołądka

w grupach przy pow. błony śluzowej

ochrona przed HCL

śluzowe szyjki

śluz kwaśny (bogaty w glikozaminoglikany)

w grupach między kom. gruczołów

endokrynowe

PATRZ → KOMÓRKI ENDOKRYNOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

niezróżnicowane (macierzyste)

pluripotencjalne

w ujściach gruczołów

zdolność różnicowania w

komórki gruczołowe

komórki nabłonka żołądka

CZYNNOŚĆ I OCHRONA NABŁONKA ŻOŁĄDKA

sok żołądkowy

enzymy

pH ok. 1

możliwość uszkodzeń i owrzodzeń

gruba warstwa glikokaliksu (na kom. nabłon.)

połączenia typu occludeus kom. nabł.

ścisłe przyleganie

sok nie przedostaje się między kom.

obecność śluzu (bariera)

wysycenie jonami węglanowymi → neutralizacja soku w glikokaliksie

(...)

Komórki macierzyste ze względu na wszechstronność w wytwarzaniu różnorodnych komórek potomnych dzieli się na totipotencjalne,
pluripotencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne. Totipotencjaną komórką jest zawsze zygota. Pluripotencjalne komórki mogą się różnicować w
komórki pochodzące z różnych listków zarodkowych. Multipotencjalne komórki mogą dać początek komórkom pochodzącym z jednego listka
zarodkowego i mają mniejszy zakres różnicowania się (na przykład z ektodermy powstają neurony, nabłonki, komórki gruczołowe, a z mezodermy -
komórki mięśniowe). Komórki unipotencjalne to takie, które mogą wytworzyć tylko jeden typ komórek. Wiedza o nich ciągle się rozwija. Zdobywana
jest poprzez obserwację komórek macierzystych w ludzkim ustroju, czyli in vivo, jak też w różnorodnie prowadzonych hodowlach in vitro.

(...)

GRUCZOŁY WPUSTOWE (ŻOŁĄDEK)

cewkowate

przebieg kręty, niekiedy rozgałęziony

background image

komórki

śluzowe (główne)

endokrynowe

okładzinowe

wydzielina

śluz

lizozym (enzym; rozkłada składniki ścian komórkowych bakterii)

GRUCZOŁY ODŹWIERNIKOWE (ŻOŁĄDEK)

cewkowe

rozgałęzione

między powierzchnią żołądka, a blaszką mięśniową błony śluzowej

komórki

śluzowe (wydzielanie śluzu zasadowego)

endokrynowe G i D (wydzielają hormony polipeptydowe

gastryna (pobudzanie wydzielania soku żołądkowego i HCl)

somatostatyna (hamowanie wydzielania soku żołądkowego i Hcl)

wydzielanie lizozymu

BLASZKA MIĘŚNIOWA BŁONY ŚLUZOWEJ (ŻOŁĄDEK)

pod gruczołami błony śluzowej

dwie warstwy miocytów gładkich

wewnętrzna (przebieg okrężny)

zewnętrzna (przebieg podłużny)

skurcze

zmiana ukształtowania powierzchni żołądka

wyciskanie wydzieliny gruczołów ku powierzchni

BŁONA PODŚLUZOWA (ŻOŁĄDEK)

tkanka łączna właściwa zbita

liczne włókna kolagenowe

limfocyty

granulocyty kwasochłonne

komórki tuczne

tętniczki (doprowadzają krew do naczyń włosowatych błony śluzowej)

sploty żylne

sieć naczyń limfatycznych

BŁONA MIĘŚNIOWA (ŻOŁĄDEK)

trzy grube warstwy miocytów gładkich (granice zatarte)

skośna (wew.)

wpust

krzywizna większa żołądka

odźwiernik → mięsień zwieracz odźwiernika

duża aktywność mięśniowa

ruchy perystaltyczne (przesuwają pokarm do dwunastnicy)

okrężna (środ.)

cała ściana żołądka

podłużna (zew.)

wpust

trzon (część dolna)

duża aktywność mięśniowa

ruchy perystaltyczne (przesuwają pokarm do dwunastnicy)

trzon (część górna)

niewielka aktywność mięśniowa

udział w rozluźnianiu ściany w czasie wypełniania żołądka

dno

niewielka aktywność mięśniowa

background image

udział w rozluźnianiu ściany w czasie wypełniania żołądka

rola

pozwala na wypełnienie żołądka pokarmem

usprawnia trawienie → mieszanie z sokiem żołądkowym

przesuwa trawioną treść pokarmową do dwunastnicy

pobudzanie

hormony komórek endokrynowych przewodu pokarmowego

odgałęzienia nerwu czaszkowego X (nerw błędny)

BŁONA SUROWICZA (ŻOŁĄDEK)

pokrywa mięśnie gładki żołądka

tkanka łączna właściwa luźna

nabłonek surowiczy od zew.

przechodzi w sieć mniejszą i większą

KOMÓRKI ENDOKRYNOWE /

JASNE /

SREBROFILNE / CHROMOFILNE / ARGENTOFILNE

PRZEWODU POKARMOWEGO

12 typów (kryterium – wielkość pęcherzyków – różna w różnych typach komórek)

pojedyncze

rozproszone wśród kom. nabłonka

dwubiegunowe

receptory na pow. wolnej (od światła przew.)

pęcherzyki w cz. podst. cytopla.

pow. „do światła”

mikrokosmki

zakryta sąsiednimi kom.

pęcherzyki

różna wielkość

hormony

występowanie

gruczoły (trzustka)

przewód pokarmowy

w rożnych częściach przewody (→ różne hormony)

na rożnych poziomach błony

przewód oddechowy

nazwy

komórki enteroendokrynowe → w jelicie

komórki gastroendokrynowe → w żołądku

wywodzą z grzebienia nerwowego

należą do układu APUD (wbudowywanie prekursorów amin i ich dekarboksylacja)

pobierają (prekursory amin; aminokwasy; histydyna, tryptofan)

tlenowa dekarboksylacja

tworzenie amin (histamina, 5-hydroksytryptamina (serotonina))

synteza i wydzielanie hormonów

redukują sole srebra i chromu

fizjologia

związanie ligandu (hormonu, skł. pokarm.) w receptorze

sygnał do wydzielenia zawartości pęcherzyka

wydzielenie do płynu tkankowego

parakrynia → do sąsiednich komórek

hemokrynia → do krwi

podobieństwo hormonów ośrodkowego układu nerwowego

CCK3 (kom. endokrynowe I) i CCK8 (neuromediator)

czynności

background image

Typ komorki

Hormon

Wpływ hormonu

G

S

I

K, L

X, ECL

D

D

1

EC

1

EC

2

gastryna

sekretyna

cholecystokinina (CCK) -
pankreozymina

hormony osi jelito-insulina,
GLI i GIP

bombezyna

somatostatyna

jelitowy polipeptyd czynny
naczyniowo, VIP

substancja P

motylina

Wydzielanie HCL (W), soku trzustkowego (W), ruchy jelita (W)

*

wydzielanie soku trzustkowego (W), insuliny (W), CO

2

(W), żółci

(W); skurcze pęcherzyka żółciowe (W), opróżnianie żołądka (S)

b

wydzielanie soku trzustkowego (W), insuliny (W), CO

2

(W), żółci

(W); skurcze pęcherzyka żółciowe (W), opróżnianie żołądka (S)

wydzielanie insuliny (W)

wydzielanie gastryny (W), soku trzustkowego (W), insuliny (W),
skurcze pęcherzyka żółciowego, oskrzeli (W)

wydzielanie gastryny (S), insuliny (S), HCL (S), pepsyny (S)S, soku
trzustkowego (S), STH (S), TSH (S)

wydzielanie soku trzustkowego (W), insuliny (W)W; glikogenoliza
(W); ruchy jelita (W), napięcie naczyń (S)

wydzielanie śliny (W), napięcie naczyń (S)

ruchy jelita (W)

GLI – immunoreaktywność podobna do glukagonu
GIP – insulinotropowy polipeptyd zależny od glukozy

a b

W – zwiększenie

S - zmniejszenie

JELITO

przewód

długość ok. 5,5 m

między odźwiernikiem, a odbytem

podział

jelito cienkie (ok. 4 m)

jelito grube (ok. 1,5 m)

JELITO CIENKIE

między odźwiernikiem, a kątnicą

trzy odcinki (granice zatarte)

dwunastnica

jelito czcze

jelit kręte

funkcje

trawienie pokarmu

wchłanianie strawionych składników pokarmowych

wydzielanie miejscowych hormonów usprawniających trawienie i wchłanianie pokarmu

ściana

błona śluzowa

obecność fałdów Kerkringa

okrężne uwypuklenia

2x zwiększenie powierzchni chłonnej

błona podśluzowa

obecność fałdów Kerkringa

okrężne uwypuklenia

2x zwiększenie powierzchni chłonnej

błona mięśniowa

błona surowicza (wyjątek stanowi dwunastnica leżąca poza otrzewną, okryta błoną dodatkową)

background image

BŁONA ŚLUZOWA (JELITO CIENKIE)

kosmki jelitowe / uwypuklenia błony śluzowej

kształt palczasty lub liściasty

uwypuklenie tworzone przez całą błonę

blaszka właściwa błony śluzowej

blaszka mięśniowa błony śluzowej

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

zwiększają 8x pow. chłonną

ok. 90 mln

wysokość (spada) – jelito czcze → dwunastnica → jelito kręte

nabłonek

na błonie podstawnej

komórki

absorpcyjne / enterocyty (najliczniejsze)

wysokie

biegunowość budowy

jądra u podstawy

mikrokosmki

przy pow. wolnej

rąbek szczoteczkowy

20x pow. chłonna

1000 na kom.

otoczone glikokaliksem ze śluzem

mikrofilamenty aktynowe

miozyna I i kalmodulina

niewielkie ruchy

usprawnienie procesu trawienia i wchlaniania

enzymy (kończą proces trawienia)

enteropeptydaza

maltaza

izomaltaza

laktaza

sacharaza

siateczka graniczna

pod mikrokosmkami

zakończenia pęczków mikrofilamentów

filamenty pośrednie

mitochondria

aparat Golgiego

gładka szorstka siateczka śródplazmatyczna (enzymy; synteza
triglicerydów z monoglicerydów i kwasów tłuszczowych)

pęcherzyki endocytarne (zawierają tłuszcze)

obwódki zamykające, obwódki przylegania , desmosomy

pow. boczne

części wierzchołkowe

uszczelnienie miejsca styku → jednolita błona

transport jelito ↔ krew przez cytoplazmę enterocytów

części podstawne

wolne przestrzenie

wydzielanie transportowanych jonów, tłuszczy i innych sub.

kubkowe / śluzowe

synteza i wydzielanie śluzu wiążącego wodę (proteoglikany)

synteza

białka → w szorstkiej siateczce środplazmatycznej

wielocukru → aparat Golgiego → łączenie obu skł.

śluz otoczony błoną

wydzielenie w części wierzchołkowej

background image

enteroendokrynowe / argentofilne / chromofilne / chromochłonne

w nabłonku

w rożnych częściach jelita

wydzielają hormony peptydowe

regulacja procesów wchłaniania i trawienia

synteza

amin (serotoniny)

limfocyty śródnabłonkowe

między kom. nabł. kosmków

limfocyty T

limfocyty NK

ziarna metachromatyczne

rdzeń kosmka

blaszka właściwa błony śluzowej

odnoga blaszki mięśniowej błony śluzowej

tkanka łączna właściwa luźna

miocyty gładkie

miofibroblasty

zdolność ruchów wahadłowych i zginania

limfatyczne i krwionośne naczynia włosowate

wymieniacz przeciwprądowy

naczynia krwionośne tworzą pętle

przeciwny kierunek przepływu krwi

zaleganie skł. w częściach wierzchołkowych

stopniowe przenikanie

u podstawy wyższe ciśnienie parcjalne tlenu

trzon kosmka

tkanka łączna

komórki plazmatyczne

IgA

komórki tuczne

makrofagi

krypty jelitowe / gruczoły Lieberkuhna / wgłobienia nabłonka

do blaszki właściwej błony śluzowej (sięgają do mięśniowej)

tkanka łączna właściwa luźna

włókna siateczkowe

włókna kolagenowe

naczynia krwionośne i nerwy

komórki

tuczne

makrofagi

plazmatyczne

fibroblasty → tworzą otoczkę dookoła krypt → nabłonek kosmków

cewkowate

krypty/ kosmki → 4/1

miejsce intensywnych podziałów mitotycznych nabłonka

w dnie → kom. pluripotencjalne → 2 (kom. macierzysta i różnicująca się)

czas migracji i życia → 2 – 3 dni

wytwarzanie i odnowa komórek nabłonkowych

komórki

komórki absorpcyjne

komórki kubkowe

komórki enteroendokrynowe

komórki Panetha

ziarniste

w pobliżu dna krypt (jelito cienkie; w grubym sporadycznie)

kształt piramidy

cytoplazma zasadochłonna

background image

rozbudowana siateczka śródplazmatyczna szorstka

pęcherzyki kwasochłonne

lizozym

antybiotyki

defenzyny (wbudowując się w błony i tworzą kanały dla sodu → niszczą
bakterie i grzyby)

zdolność do fagocytozy

blaszka mięśniowa błony śluzowej

2 warstwy miocytów gładkich

okrężna

podłużna

skurcz

modulacja stopnia pofałdowania

wyciskanie wydzielin komórek

BŁONA PODŚLUZOWA (JELITO CIENKIE)

tkanka łączna właściwa luźna

włókna kolagenowe

włókna sprężyste

naczynia krwionośne

naczynia limfatyczne

sploty nerwowe błony podśluzowej (Meissnera)

komórki nerwowe czuciowe

komórki nerwowe ruchowe

komórki glejowe

włókna nerwowe

gruczoły dwunastnicze (Brunnera)

dwunastnica

cewkowate

rozgałęzione

część wydzielnicza

komórki śluzowe

komórki surowicze

komórki enteroendokrynowe

urogastron

hamuje wydzielanie HCL przez komórki okładzinowe

uchodzą do krypt jelitowych dwunastnicy

wydzielają obojętny śluz

wydzielina zasadowe (pH ok. 9)

utrzymanie środowiska zasadowego

aktywacja enzymów trzustki

ochrona przed kwasem z żołądka

GALT

występowanie

jelito czcze

jelito kręte

jelito grube

błona śluzowa i podśluzowa

zawiera

limfocyty

grudki limfatyczne

zespoły grudek limfatycznych / chłonnych (kępki Peyera)

BŁONA MIĘŚNIOWA (JELITO CIENKIE)

2 warstwy miocytów gładkich

wewnętrzna – okrężna

zewnętrzna - podłużna

warstwy dobrze wykształcone

background image

komórki śródmiąższowe Cajala

wśród miocytów gładkich

pokryte warstwą podstawną

rodzaj miocytów owalnych lub gwiaździstych

rozruszniki mięśni gładkich

automatyzm impulsów

oscylacyjny przepływ jonów wapnia (po osiągnięciu krytycznego stężenia jonów wapnia)

z siateczki sarkoplazmatycznej

przez białka kanałowe (receptory rianodynowe)

do cytosolu

pomiędzy warstwami sploty nerwowe błony mięśniowej (Auerbacha) (w tk. łącznej właściwej luźnej)

komórki nerwowe

komórki glejowe

włókna nerwowe

BŁONA SUROWICZA I PRZYDANKA (JELITO CIENKIE)

tkanka łączna właściwa luźna

błona surowicza

pozostałe części jelita cienkiego

częścią otrzewnej

wolna powierzchnia pokryta nabłonkiem surowiczym

liczne komórki

makrofagi

komórki tuczne

komórki plazmatyczne

komórki tłuszczowe

fibroblasty

przydanka

najbardziej zew. ściana dwunastnicy

UDZIAŁ KOMÓREK NABŁONKA W TRAWIENIU, WCHŁANIANIU I WYDZIELANIA

udział w

trawieniu

wchłanianiu

wydzielaniu hormonów ułatwiających i regulujących trawienie

początkowe trawienie

białek, węglowodanów, tłuszczy

w świetle przewodu

przy udziale enzymów

błony śluzowej żołądka

trzustki

ślinianek

żółci (emulguje tłuszcz, ułatwiając działanie lipazy)

enzymy

amylaza ślinowa

amylaza trzustkowa

pepsyna trypsyna

lipaza

zawartość treści jelita po wstępnym trawieniu

dwucukry

peptydy

kwasy tłuszczowe

monoglicerydy

glicerol

dalsze trawienie

udział enzymów mikrokosmków enterocytów

zawartość treści jelita po dalszym trawieniu

glukoza, galaktoza, fruktoza, aminokwasy

background image

mechanizm dyfuzji ułatwionej

przez kanały sodowe wraz z sodem

przez błony komórek absorpcyjnych do/z ich cytoplazmy

kwasy tłuszczowe, monoglicerydy, glicerol

zgodnie z gradientem stężeń

przenikają swobodnie przez błonę mikrokosmków

zbierane w zbiornikach gładkiej siateczki śródplazmatycznej

resynteza → triglicerydy

powstanie lipoprotein (otoczenie błoną i związanie z białkiem)

postać pęcherzyków

transport do boczno – podstawnych powerzchni komorek

wydzielenie na zewnątrz

postać chylomikronów

pęcherzyki o średnicy → 0,1 – 0,5

podwójna warstwa fosfolipidów

zawartość

tłuszcze

triglicerydy

cholesterol

przejście do limfatycznych naczyń włosowatych kosmka

transport z limfą do krwi

jony sodu

w całości resorbowany w dalszych częściach

IgA

syntetyzowane przez komórki plazmatyczne jelita

transportowane przez komórki nabłonka do światła jelita

powstanie IgA wydzielniczych (dimery)

powstają przy przejściu monomerów przez cytoplazmę enterocytów

z żółcią z wątroby

hormony

regulacja procesów trawienia

wydzielane przez komórki enteroendokrynowe

JELITO GRUBE

części

okrężnica

odbytnica

odbyt (nabłonek wielowarstwowy płaski)

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

ściana

błona śluzowa

błona podśluzowa

błona mięśniowa

błona surowicza

nie występuje w częściach położonych zewnątrzotrzewnowo (część wstępująca i zstępująca
okrężnicy oraz dalsza część odbytnicy)

brak fałdów okrężnych

brak kosmków

OKRĘŻNICA

migracja komórek nabłonkowych z krypt na pow. jelita i złuszczanie się

obecność krypt

w błonie śluzowej

dłuższe niż w jelicie cienkim

ściana krypty

wolniejsza prędkość podziału komórek niż w jelicie cienkim

komórki walcowate (absorpcyjne)

komórki kubkowe

background image

komórki macierzyste

komórki enteroendokrynowe

komórki Panetha (w dnie krypty, produkujące substancje antybakteryjne i antypasożytnicze)

obecność GALT

w błonie śluzowej i podśluzowej

grudki limfatyczne

pojedyncze limfocyty śródbłonkowe

limfocyty tkanki łącznej

błona podśluzowa – budowa podobna jak w jelicie cienkim

błona mięśniowa

warstwa wewnętrzna – okrężna

dobrze rozwinięta

warstwa zewnętrzna – podłużna

uformowana w postaci taśm okrężnicy

pasma miocytów gładkich

napięcie → wypuklenia okrężnicy i fałdy półksiężycowate

WYROSTEK ROBACZKOWY

uchyłek kątnicy

obfita GALT w bł. śluzowej i podśluzowej

obecność krypt

liczne limfocyty

grudki limfatyczne (układ podobny do migdałka)

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

ściana

błona śluzowa

błona podśluzowa

błona mięśniowa

błona surowicza

ODBYTNICA

odbytnica właściwa

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

budowa podobna do okrężnicy

więcej komórek kubkowych na kryptach

dłuższe krypty jelitowe

fałdy podłużne błony śluzowej

pasma mięśni gładkich

tętnice

żyły

obecność zastawek odbytu

fałdy poprzeczne błony śluzowej

poniżej zastawek

nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący

zanik krypt jelitowych

kanał odbytu

długość ok 3 cm

sploty naczyń w błonie podśluzowej (możliwość powstawania żylaków)

obecność nerwów

obecność ciałek Vatera – Paciniego

błona mięśniowa

mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu (warstwa okrężna miocytów gładkich)

mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu

ujście odbytu

nabłonek → naskórek

błona śluzowa → skóra właściwa

włosy

gruczoły potowe

background image

gruczoły łojowe

CZYNNŚCI JELITA GRUBEGO

absorpcja NaCl

absorpcja wody

zagęszczenie treści pokarmowej i nadanie jej konsystencji

wydzielanie śluzu

formowanie kału

obecność flory bakteryjnej

wytwarzanie witaminy B12 (erytrocytopoeza) oraz K (prawidłowe krzepnięcie krwi i
kościotworzenie)

ochrona (obecność GALT – limfoidalnej tkanki jelita)

przed antygenami

OTRZEWNA

błona surowicza

tkanka łączna właściwa luźna

nabłonek surowiczy (jednowarstwowy płaski / niski sześcienny)

otrzewna ścienna → wyścieła jamę brzuszna

otrzewna trzewna → otacza narządy jamy brzusznej

ruchoma lub ścisłe przylega (WĄTROBA)

gdy ruchoma → gruba → błona podsurowicza

krezka

błona surowicza

łączy otrzewną ścienną z otrzewną trzewna

ustala położenie narządów jamy brzusznej i dostarcza im naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy

pokryta nabłonkiem surowiczym

obecność plamek mlecznych

limfocyty

makrofagi

komórki M (prezentujące antygeny)

komórki plazmatyczne

komórki tuczne

wytwarzanie sieci

w okolicy żołądka

włókna kolagenowe

włókna sprężyste

tkanka tłuszczowa żółta

płyn otrzewnowy (wytwarzany przez wymienione struktury)

przesącz osocza krwi

woda

sole mineralne

białko

limfocyty

makrofagi

komórki tuczne

KINETYKA KOMÓREK NABŁONKA JELITA

żywa kinetyka

mitoza

migracja

złuszczanie komórek

liczba komórek ok. 10

12

równowaga pomiędzy liczbą złuszczanych a nowopowstających

złuszczanie na szczytach kosmków w jelicie cienkim i na pow. jelita grubego

podziały komórek macierzystych i potomnych w kryptach jelitowych

wędrówka ku ujściom krypt

czas migracji → 2 – 4 dni

background image

czas wymiany wszystkich kom. → 6 – 7 dni

powód → wielka praca wykonywana przez komórki absorpcyjne (wchłanianie)

znaczenie praktyczne

utrata dzienna białka (poprzez złuszczanie; część odzyskana przez wchłanianie)

zabiegi, leki hamujące cykl mitozy → zahamowanie odnowy → kosmki nagie bez nabłonka →
ucieczka wody → biegunka → odwodnienie → śmierć

UNACZYNIENIE I UNERWIENIE ŻOŁĄDKA I JELITA

unaczynienie żołądka i jelit

z fałdów otrzewnej

z narządów leżących w pobliżu

większe naczynia w błonie podśluzowej

mniejsze tętniczki → do błony śluzowej → naczynia włosowate

naczynia włosowate w kryptach i kosmkach

żyły towarzyszą tętnicą

krew zbierana w żyle wrotnej

włosowate naczynia limfatyczne

początek w kosmkach → naczynia błony śluzowej i podśluzowej → krezka

unerwienie żołądka i jelit

wewnętrzne (miejscowe)

sploty nerwowe błony podśluzowej (Meissnera)

sploty nerwowe błony mięśniowej (Auerbacha)

regulują skurcze jelit i żołądka

regulują wydzielanie hormonów (przez komórki enteroendokrynowe)

regulują czynność ściany jelita i żołądka autonomicznie

dośrodkowe i odśrodkowe włókna układu współczulnego i przywspółczulnego

komórki zwojowe współczulne w zwojach słonecznym i dolnym krezkowym →
włókna zazwojowe → ściany przewodu

przedzwojowe włókna przywspółczulne nerwu czaszkowego X (n. błędnego) i
nerwami krzyżowymi → komórki zwojowe przywspółczulne (w splotach
nerwowych ściany jelita)

zawierają

neurony czuciowe

purynergiczne (ATP, VIP, somatostatyna)

impulsy

z chemoreceptorów nabłonka (o składzie treści jelitowej)

mechanoreceptorów błony mięśniowej (o stopniu rozciągnięcia ściany
jelita)

neurony ruchowe

cholinergiczne (acetylocholina)

aksony zazwojowe

impulsy do

komórki mięśni gładkich blaszki mięśniowej błony sluzowej

błony mięśniowej

komórek śródmiąższowych (Cajala) (rozruszniki; wytwarzają
impulsy wzbudzające ruchy perystaltyczne)

komórek enteroendokrynowych

włókna nerwowe

komórki glejowe

zewnętrzne

połączenia między unerwieniem zew. i wew. (w warunkach normalnych)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0308 09 10 2009, opracowanie nr 8 , Układ pokarmowy część I Paul Esz(1)
0214 13 10 2009, wykład nr 14 , Układ pokarmowy, cześć II Paul Esz(1)
0310 21 10 2009, opracowanie nr 10 , Układ pokarmowy część III Paul Esz(1)
0215 20 10 2009, wykład nr 15 , Układ pokarmowy, cześć III Paul Esz(1)
0313 12 11 2009, opracowanie nr 13 , Układ dokrewny czesc II Paul Esz(1)
0311 29 10 2009, opracowanie nr 11 , Układ oddechowy Paul Esz(1)
0307 03 10 2009, opracowanie nr 7 , Skóra budowa i funkcje Paul Esz(1)
Histologia Układ pokarmowy część II mój skrypt
0211 13 05 2009, wykład nr 11 , Tkanka łączna oporowa Paul Esz(1)
0317 10 11 2009, opracowanie nr 17 , Układ nerwowy centralny Paul Esz(1)
0314 19 11 2009, opracowanie nr 14 , Układ moczowy Paul Esz(1)
0213 06 10 2009, wykład nr 13 , Układ pokarmowy, cześć I Paul Esz(1)
0316 03 12 2009, opracowanie nr 16 , Układ rozrodczy zenski Paul Esz(1)
0216 27 10 2009, wykład nr 16 , Układ dokrewny, cześć I Paul Esz(1)
0312 05 11 2009, opracowanie nr 12 , Układ dokrewny cześć I Paul Esz(1)
0319 14 01 2010, opracowanie nr 19 , Układ krwionośny Paul Esz(1)
zajęcia 14.10.2009, agroturystyka - notatki
skladniki surowcow kosmetycznych 14 10 2009
Układ pokarmowy cz II

więcej podobnych podstron