0310 21 10 2009, opracowanie nr 10 , Układ pokarmowy część III Paul Esz(1)

background image

0310; 21.10.2009, opracowanie nr 10., - Układ pokarmowy część III; Paul Esz

WĄTROBA

największy gruczoł

stanowi 5 % masy ciała

budowa

zrąb

podtrzymuje naczynie krwionośne, limfatyczne i nerwy

miąższ

kom. wątrobowe

4 niecałkowicie oddzielone płaty

niezbędna do życia; usunięcie → śmierć

funkcje

metabolizm i przechowywanie wielu substancji odżywczych

detoksykacja leków i sub. szkodliwych

synteza białek krwi i innych

wydzielanie wew. i zew.

wydzielanie żółci

glukogenogeneza

w wątrobie lipidy i aminokwasy są przetwarzane na glukozę

synteza białek i spichrzenie

albuminy

fibrynogen

protrąbina

magazyn związków

trójglicerydy

glikogen

witaminy: A, D, K, B12

wydalanie bilirubiny

wytwarzana w śledzionie z hemu

ulega sprzężeniu z kwasem glukuronowym i przechodzi do żółci, a następnie do kału

sprzęganie i chemiczny rozkład toksyn

procesy detoksykacyjne zachodzące w hepatocytach polegają głównie na zwiększaniu
rozpuszczalności ksenobiotyków w wodzie i przemienieniu ich na związki nieszkodliwe

wytwarzanie somatomedyn

hormony polipeptydowe o małej masie cząsteczkowej

synteza somatomedyn stymulowana jest przez somatotropinę, insulinę, dobra odżywianie, a
hamowana przez estrogeny, złe odżywianie

pobudzają rozmnażanie chondrocytów w chrząstkach nasadowych (wzrost organizmu) oraz
syntezę proteoglikanów

wytwarzanie angiotensynogenu

jest to glikoproteina wytwarzana rówżnież w mózgu

pod wpływem reniny (wytwarzanej przez nerkę) przekształca się w angiotensynę I
(nieaktywna) angiotensyna II silnie podnosi ciśnienie krwi

unieczynnianie hormonów steroidowych

hormony steroidowe (kortykoidy, estrogeny, androgeny) tylko w nieznacznej ilości mogą być
usuwane z moczem w niezmienionej postaci

większość wychwycona zostaje w wątrobie i podlega redukcji, utlenienie, hydroksylacji i
sprzężeniu z różnymi grupami anionowymi i wydzieleniu do żółci, a po wchłonięciu z jelita
następuje usunięcie wraz z moczem

żółć

odczyn zasadowy

woda

jony

fosfolipidy

barwniki żółciowe

cholesterol

immunoglobuliny

background image

enzymy lizosomalne

neutralizuje kwaśną miazgę pokarmową

niewydolność wątroby

występuje przy zakłóceniu niektórych jej funkcji

niewydolność czynności detoksykacyjnych

niewydolność czynności syntetycznych

obniżenie syntezy albumin powoduje obniżenie ciśnienia onkotyczneog krwi → obrzęki,
wodobrzusze

brak enzymów krzepnięcia

wnęka wątroby

tętnica wątrobowa

żyła wrotna

przewód wątrobowy wspólny

zaopatrywana

krwią odżywczą (bogata w tlen; z tętnicy wątrobowej)

krwią czynnościową (bogata w sub. odżywcze; z żyły wrotnej)

żyła śledzionowa

żyła krezkowa górna

żyła krezkowa dolna

żyła śledzionowa

krew

ze śledziony

z jamy brzusznej

niesie tlen i sub, odżywcze

ZRĄB WĄTROBY

torebka łącznotkankowa

komórki tuczne

zrośnięta z błona surowiczą

pokryta nabłonkiem surowiczym

wnętrze narządu

tkanka łączna właściwa i jej odnogi

podział na zrazy i zraziki (w wątrobie ludzkiej prawi niewidoczne)

w odnogach

naczynia krwionośne

naczynia limfatyczne

nerwy

przewody żółciowe

włókna kolagenowe

komórki tkanki łącznej właściwej'

między odnogami

tkanka łączna właściwa luźna

włókna siateczkowe

komórki tkanki łącznej

podtrzymywanie komórek wątrobowych i krwionośnych naczyń
włosowatych

UNACZYNIENIE WĄTROBY

dobrze unaczyniona

przepływa 25 % objętości wyrzutowej serca → 120 ml/min/100g wątroby

krew odżywcza – tętnica wątrobowa; krew czynnościowa – żyła wrotna

wniknięcie i podział

tętnice i żyły międzyzrazikowe

tworzenie triad →

przekrój poprzeczny to „przestrzeń bramnożółciowa”

w dongach tkanki łącznej właściwej

skład

międzyzrazikowy przewód żółciowy

tętnice międzyzrazikowe

background image

tętniczki

sieć naczyń włosowatych

krew do sinusoid

żyły międzyzrazikowe

żyły okołozrazikowe

sinusoidy wątroby

sinusoidy

niosą krew żylna i tętnicza

promieniście ku żyle środkowej

żyła środkowa

żyła podzrazikowe

żyła wątrobowa

(BRAK POŁĄCZENIA Z ŻYŁĄ WRTONĄ!)

tętnica wątrobowa + żyła wrotna → naczynia włosowate → sinusoidy żyły wątrobowe

MIĄŻSZ WĄTROBY I SINUSOIDY

komórki Browicza – Kupffera (żerne)

15 – 20 % komórek wątroby

leżą wewnątrz naczyń zatokowych

pochodzą z monocytów – należą do makrofagów jednojądrzastych

fagocytują bakterie, włókniki, komórki nowotworowe, zużyte erytrocyty

lipocyty / kom. ito

na 30 hepatocytów przypada 1 lipocyt

w chorej wątrobie liczba ich wzrasta , przekształcają się w fibrocyty

gromadzą krople tłuszczu w których jest rozpuszczona wit. A

80 % masy wątroby

czas życia → ok. 150 dni

hepatocyty / komórki wątrobowe

układają się w blaszki / płytki / beleczki (podobne do sznurów)

po bokach sznurów są sinusoidy (krwionośne naczynia włosowate typu zatokowego)

wielościenne

biegunowość

pow. wolne

mikrokosmki

skierowane ku sinusoidom

przestrzenie okołozatokowe Dissego

*

między mikrokosmkami, a śródbłonkiem sinusoidu

początek naczyń limfatycznych wątroby

lipocyty / kom. gromadzące tłuszcz / kom. gwiaździste

brak kontaktu z krwią

krople tłuszczu z wit. A (sposób jej przechowywania)

receptory

wymiana sub.; hematocyt ↔ krew

pow. szczytowe

kanaliki żółciowe

wolne przestrzenie

miejsce wydzielania żółci (bilis)

jądra okrągłe, poliploidalne (wiele kopii genów), podwójne

poliploidyzacja jąder

w 1. półroczu życia

związana z początkiem odżywiania per os

wzrost czynności hepatocytów

wzrost kopii genów

rybosomy

barwniki żółciowe

ziarna glikogenu

lizosomy (300)

peroksysomy (400)

background image

aparat Golgiego

siateczka śródplazmatyczna szorstka i gładka

cytoplazma kwasochłonna

mitochondria

często wymieniane; T

½

= 10 dni

połączenia

pow. boczne

typu adherens i neksus

sinusoidy

odmiana krwionośnych naczyń włosowatych

duża średnica

śródbłonek

płaskie komórki

pory

*

brak blaszki postawnej

*

wsparte

mikrokosmkami hepatocytu

siecią włókien siateczkowatych

komórki Borowicza – Kupffera

między kom. śródbłonka, a ścianą sinusoidu

makrofagi

nieregularna pow.

lizosomy

heterofagosomy

brak połączeń z kom. śródbłonka

funkcje

fagocytoza

bakterii → brak bakterii we krwi

kom. nowotworowych

kompleksów przeciwciało – antygen

zużytych erytrocytów

włóknika

**

kompleksów włóknika i tromboplastyny

**

** - zapobieganie wewnątrznaczyniowemu krzepnięciu krwi

* - łatwość przechodzenia cząstek na drodze krew ↔ przestrzeń Dissego

PRZEWODY ŻÓŁCIOWE

1. kanaliki żółciowe

ściana

błona komórkowa szczytowych powierzchni dwóch sąsiednich hepatocytów

2. kanaliki żółcionośne (Heringa)

ściana

komórki nabłonkowe wyściełające

błona hepatocytów

3. kanaliki międzyzrazikowe

ściana normalnych

nabłonek jednowarstwowy sześcienny

tkanka łączna właściwa

ściana kanalików większego kalibru

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

warstwa miocytów gładkich

4. przewód wątrobowy wspólny

łączy się z przewodem pęcherzykowym → przewód żółciowy wspólny

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

tkanka łączna właściwa luźna

włókna sprężyste

fibroblasty

background image

limfocyty

fałdy błony śluzowej

mięśnie gładkie

przewód wątrobowy

warstwa niepełna

przewód żółciowy wspólny

wyraźna warstwa

przebieg okrężny i skośny

zwieracze

przy ujściu do dwunastnicy

warstwy mięśni głądkich

ZRAZIKI WĄTROBY

zrazik wrotny (Molla)

kształt trójkątny

osią są naczynia i przewody przestrzeni bramnożółciowej

na obwodzie 3 żyły środkowe

rodzaje

anatomiczne

kryterium odróżniania

struktura skrawków wątroby

wielościenny

granice wytyczone przestrzeniami bramnożółciowymi (3-6 wokół 1 zrazika)

obecność żyły środkowej

wrotne

kryterium odróżniania

układ kanalików odprowadzających żółć

przestrzeń bramnożółciowa

granice – 3 sąsiednie żyły centralne

wątrobowe

kryterium odróżniania

odległość hepatocytów od źródeł krwi bogatej w tlen i skł. odżywcze (od żyłek
okołozrazikowych)

zgrupowanie hepatocytów

zrąb

naczynia krwionośne

kanaliki żółciowe

oś → żyłka okołozrazikowa

granice → 1 lub 2 przestrzenie bramnożółte i 2 żyły centralne

3 strefy (od żyły okołozrazikowej)

I – najbliższą

najlepiej ukrwione

najszybsza regeneracja

późna śmierć

II – środkową

krew mniej utleniona

mniej skł. odżywczych

większa wrażliwość na czynniki szkodliwe

III – najdalszą

krew mniej utleniona

mniej skł. odżywczych

większa wrażliwość na czynniki szkodliwe

Cecha

Zrazik anatomiczny

Zrazik wrotny

Gronko wątrobowe

Ksztalt

sześciokątny

żyła środkowa

trójkątny

naczynia i przewody
przestrzeni bramnożółtej

sześciokątny

żyła środkowa

background image

Struktury na obwodzie

Kierunek przepływu krwi

Kierunek przepływu żółci

3-6 przestrzeni
bramnożółciowych

od obwodu ku żyle
środkowej

od środka ku obwodowi

3 żyły środkowe

od środka ku żyłom
środkowym

od obwodu ku środkowi

3-6 przestrzeni
bramnożółciowych

od obwodu ku żyle
środkowej

od obwodu ku środkowi

NACZYNIA LIMFATYCZNE I NERWY

naczynia limfatyczne

bogata sieć w tkance okołozrazikowej i tkance łącznej podtorebkowej

limfa (zmodyfikowane osocze krwi) z przestrzeni Dissego (przestrzeń okołozatokowa) - wolna
przestrzeń pomiędzy mikrokosmkami hepatocytów a śródbłonkiem sinusoidu

nerwy

niezmielinizowane włókna współczulne (splot słoneczny)

niezmielinizowane włókna przywspółczulne (n. X)

do miocytów gładkich ścian naczyń

w zrazikach nie ma nerwów

REGENERACJA WĄTROBY

odnowa hepatocytów przez podwojenie

trwa ponad rok

mitozy 1/10 tys. hepatocytów

po usunięciu do 2/3 masy czas podwojenia skraca się po 2 tyg. → liczba podobna sprzed urazu

marskość wątroby

nadmiar włókien kolagenowych

zaburzenie podwajania hepatocytów w stosunku do innych kom. (np. fibroblastów)

przyczyna

trucizny

alkohol etylowy

choroby

CYTOFIZJOLOGIA HEPATOCYTÓW

pełnią najwięcej funkcji

ponad 700 enzymów

główne

udział w metabolizmie glukozy

synteza glikogenu za pomocą syntetazy glikogenu

glikogenoliza

glikoneogeneza

glukoza 6,66 mmol/l (120mg%)

udział w metabolizmie lipidów

współpraca z leukocytami

główne

cholesterol

triglicerydy

fosfolipidy

główni na eksport

wiązanie z białkiem (bo są nierozpuszczalne)

tworzenie lipoprotein

rodzaj liposomów

ściana z 1 warstwy fosfolipidów

wewnątrz cholesterol i triglicerydy

rodzaje

VLDL → mała gęstość

LDL → mała gęstość

HDL → duża gęstość

background image

IDL → pośrednia gęstość

wydzielenie do przestrzeni Dissego (przestrzeń okołozatokowa - wolna przestrzeń
pomiędzy mikrokosmkami hepatocytów a śródbłonkiem sinusoidu)
→ z limfa lub
krwią → rozprowadzenie do rożnych narządów

Lipidy mogą być transportowane także w chylomikronach wytarzanych przez komórki absorpcyjne nabłonka jelita i
rozkładane przez m.in. hepatocyty.

udział w metabolizmie białek

synteza i rozkład

albumina

60 % białek krwi

ciśnienie onkotyczne krwi

wiąże wiele sub. ; transport

bilirubina

testosteron

kortyzol

tyroksyna

miedź

cynk

nikiel

kadm

protrotrombina (proces krzepnięcia krwi)

fibrynogen (proces krzepnięcia krwi)

haptoglobina (transport hemoglobiny, hemu i żelaza)

hemopeksyna (transport hemoglobiny, hemu i żelaza)

transferryna (transport hemoglobiny, hemu i żelaza)

α – fetoproteina

krew płodów i kobiet ciężarnych

wiąże estrogeny

chłopięcy stereotyp zachowania

wydzielanie żółci

zasadowa

zielonkawożółty

zawiera

woda

kwasy żółciowe

bilirubina (po uprzednim związaniu z kwasem glukuronowym; z hemu; z zużytych
erytrocytów; wiąże się z albuminą)

cholesterol

fosfoflipidy

IgA

elektrolity

powoduje emulsyfikację tłuszczu

90 % kwasów tłuszczowych żółci odzyskiwana w jelicie (10% syn. W GSC hepatocytu))

udział w detoksykacji i nieuczynnianiu leków

detoksykacja metabolitów i ksenobiotyków oraz leków (sub. nie wyst. w org. i nie.
metaboliz.)

poprzez

dealkilację

dehalogenację

hydroksylację

utlenianie azotu

w peroksysomach hepatocytow

w gładkiej siateczce środplazmatycznej

za pomocą cytochromu P450

energia z NADPH (jest obok cytochromu)

zasada działania

background image

dodanie do -OH toksyn ujemnie naładowanych, hydrofilnych gr. siarczanowych

hydrofobowe → hydrofilne → do siateczki → poza komórkę

katalaza (peroksysomy)

wytworzenie mocznika

50 % etanolu usuwają hepatocyty

użycie H2O2

utlenienie

etanolu

fenolu

formaldehydu

kwasu mrówkowego

wydzielanie hormonów i magazynowanie witamin

wydzielanie

peptydów / somatomedynów / IGF I

pobudzanie mitozy

synteza

czynnik erytropoetyczny

konwersja do erytropoetyny

pobudzanie erytrocytopoezy

magazynowanie i wydzielanie witamin

A, D

3

, B

2

, B

4

, B

12

, K

hydroksylacja wit. D

3

w pozycji 25 (w pozycji 1 odbywa się w nerce)

PĘCHERZYK ZÓŁCIOWY

woreczek

pojemność 40 – 70 ml

dno, trzon, szyjka

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

komórki

kwasochłonna cytoplazma (mitochondria)

transportują jony Na i Cl

powierzchnie podstawno - boczne → fałdy

powierzchnie wolne → mikrokosmki

wydzielanie

szyjka → przewód pęcherzykowy → połączenie z przewodem wątrobowym wspólnym → przewód żółciowy
wspólny → do dwunastnicy

gruczoły cewkowo – pęcherzykowe

w okolicy szyjki

produkcja śluzu

ściana

błona śluzowa

wytwarza fałdy na pustym pęcherzyku (zanikają po wypełnieniu żółcią)

naczynia krwionośne i limfatyczne

błona mięśniowa

warstwa miocytów gładkich

przebieg skośny, podłużny, okrężny

błona surowicza (brak na pow. styku z wątrobą)

tkanka łączna właściwa zbita

nabłonek surowiczy (brak na pow. styku z wątrobą)

przewody Luschki

w ścianie pęcherzyka

w miejscu styku z wątrobą

podobne do przewodów gruczołowych

nie łączą się ze światłem pęcherzyka (mogą uchodzić do światła przewodów żółciowych)

wydzielanie

tłuszcze w dwunastnicy → kom. enteroendokrynowe → cholecystokinina → do krwi → do ściany
pęcherzyka → rytmiczne skurcze → wydzielenie żółci

background image

czynności pęcherzyka żółciowego

przechowuje i zagęszcza śluz

pompuje jony Na i Cl → między kom. nabł. → hipertonia → przepływ wody z żółci na zew.

TRZUSTKA

gruczoł zewnątrzwydzielniczy i wewnątrzwydzielniczy

część zewnątrzwydzielnicza – główna masa

część wewnątrzwydzielnicza

wyspy trzustkowe (Langerhansa)

zgrupowania komórek endokrynowych

rozrzucone w części zewnątrzwydzielniczej

wyspy trzustkowe Langerhansa

WYSPY TRZUSTKOWE LANGERHANSA

zgrupowanie komórek endokrynowych

w części zewnątrzwydzielniczej trzustki

od 500 tys. do 2 mln.

łączna masa → 1g

średnia 50 – 300 μm

pojedyncze komórki endokrynowe

najwięcej wysp na ogonie

komórki wysp należą do APUD

pochodzenie nerwowe

zrąb → tkanka łączna właściwa luźna

podtrzymywanie naczyń krwionośnych typu zatokowego

komórki endokrynowe

zakończenia włókien nerwowych współczulnych o przywspółczulnych

miąższ → komórki endokrynowe

występujące stale → A, B, D, PP

niestałe → komórki jasne układu APUD → P, EC, S, C

dominują kom. B

w wyspach grzbietowych jest sporo kom. A

rodzaje komórek

komórki A

większe niż B

rozwinięta siateczka śródplazmatyczna szorstka

aparat Golgiego

wiele pęcherzyków wydzielniczych

15 % komórek endokrynowych wysp

wytwarzają i wydzielają

glukagon

hormon peptydowy

29-aminokwasowy peptyd

zwiększa stężenie glukozy we krwi

przyspiesza glikogenolizę w wątrobie

pobudza wydzielanie

insuliny

somatostatyny

pobudzany do wydzielania przez

niskie stężenie glukozy we krwi

argininę adrenalinę

komórki B

główna masa wysp (ok. 70 %)

w całej objętości wysp, najmniej w części obwodowej

okrągłe, pęcherzykowate jądra

szorstka siateczka śródplazmatyczna (wydziela preproinsulinę (peptyd z białkiem sygnało.)

aparat Golgiego (segregacja insuliny; pakowanie do pęcherzyków)

pęcherzyki wydzielnicze

background image

insulina w postaci kompleksu z cynkiem

wydzielają

2 mg insuliny / dobę

insulinę

51-aminokwasowy polipeptyd

zmniejsza stężenie glukozy we krwi

działa na kom. wątrobowe → pobieranie glukozy i synteza glikogenu

powstawanie insuliny

proproinsulina → odcięcie białka sygnałowego → proinsulina → odcięcie peptydu
C przez proteazę
→ insulina

regulacja czynności komórek B

hamują wydzielanie

adrenalina → hamuje wydzielanie

pobudzaja wydzielanie

stężenie glukozy we krwi

arginina, leucyna

glikokortykoidy

somatotropina

hormony osi jelitowo-insulinowej

GLI (immunoreaktywność podobna do glukagonu)

wydzielany przez kom. endokrynowe L jelita krętego, okrężnicy i odbytnicy pod
wpływem pokarmowych triglicerydów i glukozy

GIP (zależny od glukozy, insulinotropowy polipeptyd)

wydzielany przez kom. endokrynowe K dwunastnicy, jelita czczego pod wpływem
glukozy i triglicerydów pokarmowych

komórki D

budowa podobna do kom. A i B

6 % kom. endokrynowych wysp

wytwarzają i wydzielają

somatostatynę

14-aminokwasowy peptyd

hamuje wydzielanie insuliny, glukagonu i somatotropiny

komórki PP

budowa podobna do innych kom. endokrynowych

ok 1 % kom. enokrynowych wysp

wytwarzają i wydzielają

polipeptyd trzustkowy

pobudza wytwarzanie HCL przez komórki okładzinowe gruczołów
żołądka

pobudza glikogenolizę

komórki P, EC, S, C

niewielka, zmienna liczba

należą do ukł. APUD

podobne do kom. endokrynowych przewodu pokarmowego i ukł. oddechowego

wydzielają

serotoninę

VIP

sekretynę

CZĘŚĆ ZEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI

tkanką łączna właściwa

pokrywa

tworzy szerokie pasma

dzieli na 3 płaty

brak wyraźnej torebki

płaty podzielone na płaciki

zrąb → tkanka łączna właściwa luźna

podtrzymuje naczynia krwionośne

miąższ → tkanka łączna właściwa luźna

background image

pęcherzyki wydzielnicze

przewody wyprowadzające

obraz podobny do ślinianki przyusznej

pęcherzyk wydzielniczy

komórki surowicze

duże

pryzmatyczne

zasadochłonna cytoplazma

okrągłe centralnie ułożone jądra

rozbudowana siateczka śródplazmatyczna szorstka (synteza proenzymów)

aparat Golgiego (modyfikacja, segregacja, otaczanie błoną proenzymów)

mitochondira

część wierzchołkowa

pęcherzyki wydzielnicze (ziarna zymogenu)

proenzymy (aktywacja po wydzieleniu i pH > 7)

komórki śródpęcherzykowe

nabłonkowe

początkowa część przewodu wyprowadzającego

wstawka / przewód wyprowadzający

tkanka łączna właściwa

gruczoły ślinowe

nabłonek jednowarstwowy sześcienny

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

w większych przewodach

kubki smakowe

komórki endokrynowe

wydzielina

pęcherzyk komórki surowiczej → światło pęcherzyka → wstawka → przewody międzypłacikowe →
przewody międzypłatowe → przewód trzustkowy (Wirsunga) → połączenie z przewodem żółciowym
wspólnym w ścianie dwunastnicy

przewód Santoriniego

dodatkowy

uchodzi

bezpośrednio do dwunastnicy

do przewodu trzustkowego

ZEWNĄTRZWYDZIELNICZA CZYNNOŚC TRZUSTKI

sok trzustkowy

zasadowy (jony węglanowe )

wydzielany przez pęcherzyki

woda

elektrolity

enzymy

trypsyna

chymotrypsyna

amylaza

lipaza

elastaza

fosfolipaza A

2

DNA-aza

RNA-aza

wydzielanie

pobudzane

nerw błędny (n. X)

hormony (komórek endokrynowych)

pankreozymina (idetnyczny z cholecystokininą)

sekretyna*

gastryna*

background image

VIP*

hamowane

somatostatyna

* - pobudzanie wydzielania jonów węglanowych → warunki optymalne do aktywacji enzymów


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0215 20 10 2009, wykład nr 15 , Układ pokarmowy, cześć III Paul Esz(1)
0214 13 10 2009, wykład nr 14 , Układ pokarmowy, cześć II Paul Esz(1)
0313 12 11 2009, opracowanie nr 13 , Układ dokrewny czesc II Paul Esz(1)
0309 14 10 2009, opracowanie nr 9 , Układ pokarmowy część II Paul Esz(1)
0213 06 10 2009, wykład nr 13 , Układ pokarmowy, cześć I Paul Esz(1)
0312 05 11 2009, opracowanie nr 12 , Układ dokrewny cześć I Paul Esz(1)
0317 10 11 2009, opracowanie nr 17 , Układ nerwowy centralny Paul Esz(1)
0311 29 10 2009, opracowanie nr 11 , Układ oddechowy Paul Esz(1)
0216 27 10 2009, wykład nr 16 , Układ dokrewny, cześć I Paul Esz(1)
0316 03 12 2009, opracowanie nr 16 , Układ rozrodczy zenski Paul Esz(1)
0314 19 11 2009, opracowanie nr 14 , Układ moczowy Paul Esz(1)
0320 21 01 2010, opracowanie nr 20 , Układ limfatyczny Paul Esz(1)
0304 opracowanie nr 4 , Szpik kostny i wytwarzanie komórek krwi Paul Esz(1)
0308 09 10 2009, opracowanie nr 8 , Układ pokarmowy część I Paul Esz(1)
0307 03 10 2009, opracowanie nr 7 , Skóra budowa i funkcje Paul Esz(1)
10 Uklad pokarmowyid 11141 ppt
Wykład 10-Układ pokarmowy, ratownictwo medyczne, ANATOMIA
10 Układ pokarmowy
10 Uklad pokarmowyid 11141 ppt

więcej podobnych podstron