TECHNIKI KOMUNIKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE- wykład 13[1].10.2009


TECHNIKI KOMUNIKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE- wykład 13.10.2009

mgr inż. Józef Ober

„Informacja i komunikacja w przedsiębiorstwie”- Józef Ober

PSYCHOLOGIA- zajmuje się problemami jednostki

KOMUNIKACJA- stosunki międzyludzkie podczas, których następuje przepływ danych informacji i wiedzy. Będziemy rozpatrywać tą komunikację jako proces zachodzący w organizacji.

DANE- „suche liczby”, znaki, symbole uszeregowane w ciąg stworzą informacje.

WIEDZA- te informacje, które są dla nas zrozumiałe i możemy je wykorzystać.

INTELIGENCJA = WIEDZA + INTUICJA

do XVII wieku- społeczeństwo tradycyjne

XVIII - XIX wieku- społeczeństwo nowoczesne

od XX wieku- społeczeństwo informacyjne (ewolucja)

Siły technologiczne, gospodarcze, polityczne.

Społeczeństwo tradycyjne - społeczeństwo nowoczesne - I rewolucja przemysłowa (wykorzystanie maszyn),
II rewolucja przemysłowa (wykorzystanie nauk do produkcji), kształtowanie się rynku kapitalistycznego.

Siły polityczne- wojny

Społeczeństwo nowoczesne - społeczeństwo informacyjne - siły technologiczne (komputery, telefony); siły polityczne (unia europejska);

Globalizacja- siły gospodarcze (wymiany surowców)

KOMUNIKOWANIE- pozwala realizować następujące 3 rodzaje potrzeb:

  1. Przyłączenia- posiadanie poczucia realizacji społecznej (afiliacja)

  2. Posiadania kontroli nad otoczeniem- możliwość wywierania wpływu, podwładny- przełożony

  3. Przywiązania- pragnienie otoczenia opieką kogoś; przeświadczenie, że ktoś nami się opiekuje.

Funkcję komunikacji:

  1. Informacyjna

  2. Motywacyjna

  3. Kontrolna- zakres obowiązków będziemy przekazywać

  4. emotywnaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
TECHNIKI KOMUNIKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE wykład 27[1] 10 2009
Fizyka wykład 3 13 10 2009
Wykład 2 13.10.2009, Recepty, Wyklady TLP, Wykłady 2009-2010
prof. Wójcicka, Wyklady - Postepowanie karne, 13/10/2009
0214 13 10 2009, wykład nr 14 , Układ pokarmowy, cześć II Paul Esz(1)
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WYKŁAD 1(07 10 2012)
Ergonomia i?zpieczenstwo pracy wyklad 1 10 2009
Zarządzanie Projektami wykłady 13 10 05(1)
~$nanse przedsiębiorstw wykłady 13
8 Bankowość wykład 13.01.2009, STUDIA, Bankowość
WYKŁAD 2 (24.10.2009), semestr I, Prawo Pracu w UE
Wykłady 03.10.2009, porty i terminale
Wykłady, 2) 13.10
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKŁAD - 13.03.2009
BOTANIKA - wyklad 4 - 27.10.2009, OGRODNICTWO UP LUBLIN, BOTANIKA, wykłady
002 HISTORIA SZTUKI WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ I BIZANTYJSKIEJ WYKŁAD II' 10 2009
Informacja i komunikacja w zarządzaniu, wykład 12 10
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WYKŁAD 2 (21 10 2012)

więcej podobnych podstron