Przykład karty rehabilitacji pacjenta po złamaniu piszczeli

Małgorzata Ziółkowska

Fizjoterapia I rok mgr zaoczne grupa VI

KARTA PACJENTA

WYWIAD:

1.Nazwisko i imię

2.Wiek:

3. Płeć: mężczyzna

4.Rodzaj urazu:

- skośno – spiralne złamanie trzonu kości piszczelowej prawej

5. Data wystąpienia urazu 31.01.2009

6. Okoliczności wystąpienia urazu: przewrócenie się podczas tańca na dyskotece

7. Leczenie przedoperacyjne: W dniu przyjęcia 31.01.2009 założenie wyciągu za piętę z ciężarkiem 6kg. Wyciąg utrzymywany był do dnia 05.02.2009

8. Leczenie operacyjne

05.02.2009 – zamknięta repozycja i stabilizacja złamania śródszpikowym gwoździem ryglowanym ChM

11.05.2009 – usunięcie dwóch rygli górnych

9. Przebyte leczenie usprawniające

Pacjent nie miał unieruchamianej kończyny w opatrunku gipsowym. Na początku wykonywane były ćwiczenia izometryczne po ustąpieniu bólu czynne ruchy zgięcia i wyprostu w stawach kolanowym i skokowym co zapobiegło znacznemu ograniczeniu ruchu w tych stawach i ich sztywności jak to ma miejsce po unieruchomieniu w opatrunku gipsowym. Ćwiczenia kontralateralne i ipsilateralne Chodzenie o kulach z częściowym obciążeniem kończyny.

10. Choroby współistniejące: Brak

11. Rodzaj wykonywanej pracy:

12. Wytępujące problemy z zakresu życia codziennego związane z urazem:

Pacjent od czasu wystąpienia urazu przebywa na zwolnieniu ponieważ stan funkcjonalny kończyny dolnej prawej a także konieczność lokomocji o kulach uniemożliwia powrót do pracy. W wyniku urazu (lokomocji o kulach tylko z częściowym obciążeniem) zostały osłabione mięśnie kończyny dolnej prawej

13. Badanie pacjenta

- widoczny lekki obrzęk okolicy stawu skokowego

-widoczny zanik mm czworogłowego uda i grupy mięśni łydki

A. Pomiar zakresu ruchu w stawach

Staw Rodzaj ruchu

Zakres ruchu przed usprawnianiem

20.05.2009

3 miesiące i 15 dni od urazu

Zakres ruchu po usprawnianiu 20.06.2009

4 miesiące i 15 dni od urazu

Kolanowy Zgięcie 115 130
Wyprost -20 -10
Skokowy Zgięcie podeszwowe 30 40
Zgięcie grzbietowe 10 20
Supinacja 25 30
Pronacja 10 15

B. Pomiary obwodów

Pomiar 20.05.2009 Kończyna prawa -uraz Kończyna lewa Różnica
½ miednicy na wysokości krętarza większego 48 cm 51 cm 3 cm
Udo 20cm nad rzepką 53 cm 57 cm 4 cm
Udo 5cm nad rzepką 45 cm 46 cm 1 cm
Przez staw kolanowy 44 cm 42,5 cm 1.5 cm
Podudzie w największym obwodzie 38 cm 42 cm 4 cm
Nadkostkowo 26 cm 24,5 cm 1,5 cm
Staw skokowy 31 cm 28 cm 3 cm
Pomiar 20.06.2009 Kończyna prawa -uraz Kończyna lewa Różnica
½ miednicy na wysokości krętarza większego 49 cm 51cm 2 cm
Udo 20cm nad rzepką 54,5 cm 57 cm 2,5 cm
Udo 5cm nad rzepką 45,5 cm 46 cm 0,5 cm
Przez staw kolanowy 43 cm 42,5 cm 0.5 cm
Podudzie w największym obwodzie 39.5 cm 42 cm 2,5 cm
Nadkostkowo 25,5 cm 24,5cm 1 cm
Staw skokowy 30 cm 28 cm 2 cm

C. Ocena siły mięśniowej

- Siła mięśni odpowiedzialnych za zgięcie podeszwowe stopy w stawie skokowo - goleniowym wg skali Lovetta na 2

- Siła mięśni odpowiedzialnych za zgięcie grzbietowe stopy w stawie skokowo – goleniowym na 2,5

- Siła mięśni odpowiedzialna za wyprost w stawie kolanowym na 2,5

- Siła mięśni odpowiedzialnych za zgięcie w stawie kolanowym na 3

- Pozostałe mięśnie nie wykazują znacznych cech osłabienia w skali Lovetta 4,5

D. OCENA CHODU

PLAN USPRAWNIANIA

Cel prowadzonego usprawniania:

Plan usprawniania

Zalecenia


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Funkcjonalna Rehabilitacja pacjentów po urazie rdzenia kręgowego, Ortopedia
2007 04 Nowoczesna metoda oceny rehabilitacji u pacjentow po endoprototezoplastyce st biodrowego
Rehabilitacja u pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca
REHABILITACJA PACJENTÓW PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
WYKŁAD REHABILITACJA PACJENTÓW PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH 97 2003
standarty postepowania1, STANDARDY POSTĘPOWANIA REHABILITACYJNEGO U PACJENTÓW PO ORTOTOPOWYM PRZESZC
Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu
WYKŁAD REHABILITACJA PACJENTÓW PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH 2
Monika Błaszczyszyn Wyniki wczesnej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu – doniesienie wstępne
rehabilitacja po zlamaniu
ZASTOSOWANIE ĆWICZEŃ W WODZIE W REHABILITACJI PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI I PO ENDOPROTEZ
Metoda z wyboru usprawniania pacjentów po udarach mózgu
Opieka nad pacjentem po znieczuleniu i operacji
ortop- Rutynowe badania krwi pacjentów ze złamaniem biodra, ortop, Ortopedia
Przygotowanie do operacji ginekologicznej i pielegnowanie pacjentki po operacji, ginekologia zalicze
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego, Pielęgniarstwo
OPIEKA POOPERACYJNA NAD PACJENTEM PO TX JEDNOCZESNYM NERKI I TRZUSTKI

więcej podobnych podstron