Scenariusz lekcji dla klasy I lub II, klasa 1 sprawdziany, klasa 1


Temat: Poznajemy znaki drogowe

Cele:
Uczeń:

swobodnie wypowiada się na temat bezpieczeństwa na drodze,

poznaje rodzaje znaków drogowych,

rozpoznaje znaki według kształtu i koloru, nazywa je,

dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli w zakresie 30,

koloruje, wycina i mocuje na patyczku znaki drogowe.

Metody pracy:

słowna,

czynnościowa,

praca z komputerem.

Formy pracy:

grupowa,

indywidualna.

Środki dydaktyczne:

plansze ze znakami drogowymi,

prezentacja Power Point,

test wyboru (Delphi3),

program "Klik uczy zasad ruchu drogowego",

karty pracy,

kartoniki z tematem lekcji.

1. Powitanie i zajęcie miejsca w kręgu

2. Rachunek pamięciowy - wyniki ułożone w kolejności rosnącej, po odwróceniu karteczek uczniowie odczytują hasło: Znaki drogowe.

3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza pt. "Kolorowe znaki" (K. Wiśniewski)
Ich kształt i barwa oraz rysunek
namalowany na znaku tarczy
na wszystkich drogach całego świata
zawsze i wszędzie to samo znaczy.
Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym,
Z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze
Mówią: "Uważaj na mój rysunek!"
Bo to są ZNAKI OSTRZEGAWCZE.
Te duże koła z brzegiem czerwonym,
Które z daleka widać od razu,
"Nie wolno!" - krzyczą głosem donośnym,
bo to są właśnie ZNAKI ZAKAZU.
Mniejsze zaś koła z niebieską twarzą
I białą strzałką jak ptasi pazur,
mówią stanowczo: "Jedź, jak ci każę!"
Dlatego są to ZNAKI NAKAZU.
A prostokąty oraz kwadraty,
Te z tłem niebieskim, stojące z gracją,
INFORMACYJNE są to ZNAKI
Bo zawsze służą informacją.
Wiem już, dlaczego duzi i mali
Znaki drogowe widują co dzień?
Żeby bezpiecznie z dróg korzystali:
Każdy kierowca i każdy przechodzień.

4. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wiersza i informacji w nim zawartych, ukierunkowane pytaniami:
- O jakich znakach jest mowa w wierszu?
- Jak wyglądają znaki ostrzegawcze?
- Czym różnią się znaki zakazu od znaków nakazu?
- Jak rozpoznajemy znaki informacyjne?
Porównywanie znaków, ich kształtu, koloru i znaczenia.

5. Samodzielne poznanie znaków drogowych
Oglądanie na komputerze prezentacji pt. "Znaki drogowe" w grupach dwuosobowych.

6. Układanie zdań opisujących wygląd wybranych znaków drogowych.

7. Zaśpiewanie piosenki "Mój kolega komputer.

8. Podział na 4 grupy. Przydzielenie zadań.
Grupa I Test wyboru. Szukanie poprawnych odpowiedzi.
Grupa II Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
Grupa III Kolorowanie znaków drogowych w programie "Klik uczy zasad ruchu drogowego".
Grupa IV Wykonanie znaków drogowych z papieru.

9. Podsumowanie (w kręgu):
- wypowiedzi na temat pracy przy komputerze,
- odczytanie ułożonych zdań,
- prezentacja znaków z papieru.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz lekcji dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
Scenariusz lekcji dla klasy II 2
Scenariusze lekcji dla klasy 4 Był sobie człowiek, pomoce dla nauczycieli, dla nauczyciela historii
scenariusz lekcji dla V klasy SP Przepis na szczęście
Scenariusz lekcji dla klasy 2 szkoły podstawowej
17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
Konspekt lekcji dla I klasy gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
23.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Podziwiamy ogrody kwiatowe, Konspekty
konspekty, Konspekt-rany, PLAN - KONSPEKT LEKCJI dla klasy II
19.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Redagowanie i zapisywanie opisu jabłka, Konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II
17.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Dodawanie i odejmowanie do 20, Konspekty
Konspekt lekcji dla I klasy gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
23.09.08-Scenariusz zajęć dla klasy II-Podziwiamy ogrody kwiatowe, Konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II
GRY I ZABAWY Z MUZYKĄ – scenariusz zajęć dla klasy II
Konspekt lekcji dla klasy I (zabawy i gry orgaznizacyjne)
inne, Kształtowanie siły ogólnej - siłowy obwód stacyjny, Konspekt lekcji W-F dla klasy I LO - Kszta

więcej podobnych podstron