Konspekt lekcji lekkiej atletyki, Lekkoatletyka


Konspekt lekcji lekkiej atletyki

1.Temat:Doskonalenie startu niskiego

2.Zadania szczegółowe w zakresie:

- umiejętności: uczeń potrafi samodzielnie ustawić sobie bloki startowe

- motoryczności: siła, szybkość, skoczność

- wiadomości: uczeń zna komendy i odpowiadające im elementy techniczne podczas startu z bloku

3. Działania wychowawcze: wdrażanie do pomocy współćwiczącym

4. Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne

5. Czas zajęć: 45 min

6. Klasa: I gimnazjum, chłopcy

7. Przybory/przyrządy: piłki lekarskie, taśma do mierzenia, stoper

Tok lekcji

Zadania szczegółowe lekcji

Czas/liczba powtórzeń

Uwagi metodyczne

Część I

1. Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe

2. Zabawa ożywiająca

3. Ćwiczenia kształtujące:

a)Ćw. ramion i nóg

c)Ćw. tułowia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i złożonej

d)Ćw. nóg

e)Ćw. mięśni brzucha

f) Podpory

g)Podskoki

1.Zbiórka

2.Powitanie grupy

3.Sprawdzenie obecności

4.Sprawdzenie gotowości do zajęć

„ Zaczarowany berek”

Uczniowie biegają w luźnej gromadce, jeden z uczniów (wyznaczony przez nauczyciela), łapie. Złapany uczeń staje w rozkroku jest „zaczarowany”, można go odczarować przechodząc pod jego nogami

Ćw.1 W truchcie po obwodzie koła obszerne krążenia ramion:

- równoczesne krążenia w przód

- równoczesne krążenia w tył

- naprzemianstronne krążenia w przód

- naprzemianstronne krążenia w tył

Ćw.2 Pozycja zasadnicza, rozkrok na szerokość bioder, ramiona proste w stawach łokciowych nad głową

Ruch: na1-skłon tułowia w przód

na2- wyprost

Ćw.3 Pozycja wyjściowa jak wyżej

Ruch: na1- skłon tułowia w prawo

na2- wyprost

na3- skłon tułowia w lewo

na4- wyprost

Ćw.4 Pozycja wyjściowa jak wyżej

Ruch: krążenia tułowia w prawą i lewą stronę

Ćw.5 Ustawienie w parach bokiem do partnera, prawe dłonie układamy na prawym ramieniu współćwiczącego

Ruch: wymachy lewą nogą w przód i do boku

Ćw.6 W parach w siadzie ugiętym, zaczepiamy stopy o stopy partnera, dłonie na karku

Ruch: brzuszki, z klaśnięciem w dłonie partnera

Ćw.7 W parach w ustawieniu naprzeciw siebie, podajemy sobie dłonie na wysokości barków

Ruch: wykonujemy ugięcie ramion przechodząc do podporu przodem stojąc

Ćw.8 W biegu po obwodzie koła wyznaczony uczeń wykonuje dowolne przeskoki, pozostali naśladują kolegę

2-3 min

1-2 min

3-4 x

3-4 x

3-4 x

3-4 x

10-12 x

3-5 x

1-2 min

Ustawienie w szeregu, nie ćwiczący ustawiają się na końcu szeregu

Biegamy tylko po wyznaczonym boisku

Po wykonaniu podanej liczby powtórzeń następuje zmiana nóg

Część II

1.Bieg

2.Rzut

3.Skok

Pierwszy zastęp:

- na bieżni powtórzenie startu niskiego( komendy wydaje wyznaczony uczeń)

- bieg na dystansie 50 m z pomiarem czasu

Drugi zastęp:

- z wyznaczonej linii uczniowie wykonują kolejno 2 próby rzutu piłką lekarską oburącz w przód znad głowy

- dwie kolejki rzutów w konkursie, pomiar odległości

Trzeci zastęp:

- demonstracja poprawnego skoku w dal z miejsca

- konkurs skoków z mierzeniem odległości

Podział na trzy zastępy. Każdy z zastępów po wykonaniu całego zadania przechodzi na kolejne stanowisko ćwiczeń

Część III

1. Ćwiczenia uspokajające

2. Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe

Wybrany uczeń demonstruje ćwiczenia rozluźniające kończyn górnych i dolnych

1.Zbiórka

2.Omówienie zajęć

3.Wyróżnienie najlepiej ćwiczących

4.Pożegnanie grupy

1-2 min

2-3 min

Ustawienie w szereguWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt lekcji z lekkiej atletyki, Lekkoatletyka
konspekt z lekcji lekkiej atletyki 1, lekka atlletyka
konspekt z lekcji lekkiej atletyki4, lekka atlletyka
konspekt z lekcji lekkiej atletyki3, lekka atlletyka
konspekt z lekcji lekkiej atletyki, lekka atlletyka
Konspekt lekcji z lekkiej atletyki-start niski, lekka atlletyka
konspekt z lekcji lekkiej atletyki 2, lekka atlletyka
konspekt z lekcji lekkiej atletyki 1, lekka atlletyka
KONSPEKT Z LEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI doc
Lekkoatletyka, Ćwiczenia oswajające z lądowaniem w skoku wzwyż, SCENARIUSZ LEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
Tok lekcji z lekkiej atletyki
KONSPEKT ZAJĘĆ Z LEKKIEJ ATLETYKI Biegi średnie
Tok lekcji z lekkiej atletyki
Lekkoatletyka, Skok wzwyż, KONSPEKT ZABAW I GIER RUCHOWYCH Z ELEMENTA-MI LEKKIEJ ATLETYKI
Biegi sztafetowe, KONSPEKT ZABAW I GIER RUCHOWYCH Z ELEMENTA-MI LEKKIEJ ATLETYKI
Gry i Zabawy, Nauka zabawy Wyścig w podskokach Doskonalenie zabawy Wyścig numerów , KONSPEKT LEKCJI:
Lekka atletyka, La-doskonalenie startu niskiego (II) 2002.09.11, Konspekt lekcji gimnastyki
Doskonalimy wytrzymałość - zabawy lekkoatletyczne, Konspekty lekcji wychowania fizycznego, LA

więcej podobnych podstron