GRANICA FUNKCJI

GRANICA FUNKCJI


$$\operatorname{}{\sqrt[n]{n} = 1}$$


$$\operatorname{}\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n} = e,\ e = 2,718$$


$$\operatorname{}\sqrt[k]{1 + a_{n} = 1}\text{\ gdy\ kϵN\ i\ lim}a_{n} = 0$$


$$\operatorname{}{\sqrt[n]{a} = 1\ gdy\ a > 0}$$


$$\operatorname{}a^{n} = \left\{ \begin{matrix} 0\ gdy\ \left| a \right| < 1 \\ 1\ gdy\ a = 1 \\ + \infty\ gdy\ a > 1(nie\ istnieje\ a \leq - 1) \\ \end{matrix} \right.\ $$


$$\operatorname{}{\left( 1 + a_{n} \right)^{\frac{1}{a_{n}\ }} = e,\ gdy\ \operatorname{}{a_{n} = 0}\text{\ \ \ \ }}$$


$$\operatorname{}{\left( 1 + b_{n} \right)^{\frac{1}{b_{n}}} = e,\ gdy\ \operatorname{}{b_{n} = 0}\text{\ \ \ \ }}\operatorname{}{a_{n} = 0}\text{\ \ \ }a_{n} > 0\ \ a_{n} < 0$$

$\lim\frac{1}{a_{n}} = \ $ +∞

- ∞


|an| = +∞

$$\operatorname{}{\frac{1}{a_{n}} = 0}$$

$$\left| a_{n} \right| < M\ \frac{\lim b_{n} = 0}{\lim\left| b_{n} \right| = \infty}$$

$$\frac{\lim\left( a_{n}\ \bullet \ b_{n} \right) = 0}{\lim\frac{a_{n}}{b_{n}} = 0}$$


an =   + ∞      b > 0


i limbn = b      b < 0


lim (anbn) =                        + ∞

-

lim|an| = ∞    i    lim bn = 0
lim(anbn)=


liman = limbn =   + ∞

Albo


liman = limbn =   − ∞


lim(an •bn) =   + ∞


lim(an− bn)=


$$\lim\frac{a_{n}}{b_{n}} =$$


liman = limbn = 0

$$\lim\frac{a_{n}}{b_{n}} =$$

POCHODNE FUNKCJI


[f(x)∓g(x)] = f′(x) ∓ g′(x)


[f(x)•g(x)] = f(x) • g(x) + g(x) • f(x)


$$\left\lbrack \frac{\text{f\ }\left( x \right)}{\text{g\ }\left( x \right)} \right\rbrack^{'} = \ \frac{f^{'}\left( x \right)g\left( x \right) - f(x)g'(x)}{g^{2}(x)}$$

[c f(x)]’ = c f’(x) c ϵ R i f(x) jest różniczkowalna

f(x) f’(x)
f(x)=c f’(x) = 0

f(x) = x2

f(x) =  α  • xα − 1

$$f\left( x \right) = \ \sqrt[n]{x}$$

$$f'\left( x \right) = \ \frac{1}{\text{n\ }\sqrt[n]{x^{n - 1}}}$$

f(x) =  ax

f(x) =  axlna

f(x) =  ex

f(x) = ex
f(x) = sinx f’(x) = cosx
f(x) = cosx f’(x) = sinx

f(x) =  x

$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{1}{x\ln_{a}}$$
f(x) = lnx $f^{'}\left( x \right) = \ \frac{1}{x}$
f(x) = arcsinx
$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{1}{\sqrt{1 - x^{2}}}$$
f(x) = arccosx
$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{- 1}{\sqrt{1 - x^{2}}}$$
f(x) = arctgx
$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{1}{x^{2} + 1}$$
f(x) = arcctgx
$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{- 1}{x^{2} + 1}$$

$$f\left( x \right) = \sqrt{g(x)}$$

$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$$
f(x) = ln(g(x))
$$f^{'}\left( x \right) = \ \frac{g'(x)}{g(x)}$$

f(x) =  eg(x)

f(x) =  eg(x) • g′(x)

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
granica funkcji zadania 1 plus 2
Analiza matematyczna Wykłady, GRANICE FUNKCJI
Matematyka cw5 Granice funkcji Ciaglosc funkcji Asymptoty
Granica funkcji(1), Prywatne
Granice funkcji - pochodne, Prywatne, matna
Granice funkcji
granice funkcji ciaglosc funkcji (1)
Granica funkcji w punkcie
07 funkcje zmiennej rzeczywistej 3 2 granica funkcji
GRANICE FUNKCJI
8 Zadania do wykladu Granica funkcji Ciaglosc funkcji 1
Arkusz nr 3 (Granice funkcji)
2010 12 10(2) granica funkcji, ciągłość funkji, różniczkowalność, iloraz różnicowy
Analiza matematyczna. Wykłady GRANICE FUNKCJI
Granica funkcji, Granica funkcji
Kolokwium granice i funkcja
Granice funkcji IMiR
(2354) podstawy m granice funkcji

więcej podobnych podstron