neuropsychologia kliniczna dla studentów psychologii

1. Kozubski W. , Liberski P. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny,PZWL, Warszawa 2007 , wydanie I / z płytą CD/

2. Urszula Fiszer i Małgorzata Michałowska (red), Podstawy Neurologii z opisami przypadków klinicznych,

Wydawnictwo Termedia, 2011

3. Lehmann-Horn F. Ludolph A., Neurologia – diagnostyka i leczenie, Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd. 1

4. Kaciński Marek (red), Neuropediatria, PZWL Warszawa, 2007

5. Prusiński A. Neurologia praktyczna, PZWL, Warszawa 2005

6. Fuller G. Badanie Neurologiczne – to proste !, PZWL Warszawa 2005

7. Morrison J. Kiedy objawy psychiczne maskują choroby ciała,

GWP Gdańsk 2002

8. Tatoń J., Czech A. Diagnostyka internistyczna, PZWL Warszawa 2002

9. Woronowicz B.T. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu,

IPiN, Warszawa 2001

10. Brzeziński T. Historia medycyny, PZWL Warszawa 2000

11. David L. Felten, Rajf F. Józefowicz, Frank H. Netter, Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera, Urban & Partner,

Wrocław 2007, wyd. 1

12. Pasikowski T. Stres i zdrowie, Wyd. Fundacji Humaniora , 2000 Poznań

13. Zatouroff M. Objawy fizykalne. Rozpoznanie w kolorze PZWL 1997

14. Tischendorf F.W. Od objawu do rozpoznania, Medycyna Praktyczna, Warszawa 1999

15. Joanna Jędrzejczak, PADACZKA. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania, TerMedia 2008

16. Cummings J. L ., Mega M. S., Neuropsychiatria, Urban & Partner, Wrocław 2005

l. Neurologia, psychiatria, neuropsychiatria - psychologia - różnice i podobieństwa, rys historyczny.

2. Choroby naczyniowe mózgu / TIA – przemijające niedokrwienie mózgu, udary niedokrwienne i krwotoczne /. Czynniki ryzyka, profilaktyka pierwotna i wtórna, diagnostyka neurologiczna, neuroobrazowanie, oddział udarów mózgu.

3. Urazy układu nerwowego

Wczesne i późne konsekwencje otwartych i zamkniętych urazów czaszki – wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu,

rozerwanie mózgu, krwiaki śródczaszkowe/ nadoponowe, podoponowe/, krwotoki, tętniaki pourazowe, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, złamanie podstawy czaszki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, obrzęk mózgu, śmierć.

Cerebrastenia i encefalopatia pourazowa, encephalopathia pugilistica /bokserska/ - uszkodzenia układu piramidowego i

pozapiramidowego, zespoły neuropsychiatryczne padaczka pourazowa.

Urazy rdzenia kręgowego odcinka szyjnego, zagrożenie śmiercią, porażenia czterokończynowe, urazy innych odcinków rdzenia,

porażenia kk dolnych, zaburzenia zwieraczy, upośledzenie funkcji seksualnych. Rehabilitacja neurologiczna, psychologiczna .

4. Choroby układu pozpiramidowego – /Parkinsonizm, dyskinezy, pląsawica, choroba Wilsona, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg, mioklonie, tiki, zesół Gellesa de la Tourette, akatyzja, zab.chodu, Objawy, badanie, różnicowanie –

wykład, film

5. Padaczki oraz inne stany zaburzeń świadomości i utraty przytomności. Napady rzekomopadaczkowe, symulacje.

Różnicowanie, postępowanie, diagnozowanie, zasady podejmowania leczenia. Choroba w historii. Wykład i film wideo

6. Zespół uzależnienia od alkoholu – uwarunkowania genetyczne, psychiczne, społeczne, wywiad i badanie osób z problemem alkoholowym.Choroby somatyczne i zaburzenia psychiczne będące wynikiem uzależnienia.

7. Technika badania neurologicznego, zespoły neurologiczne – wykład i film video.

8. Zaburzenia snu – fazy snu, bezsenność, zaburzenia snu z bezdechem, parasomnie – sen REM, somnambulizm, moczenie nocne,. Narkolepsja, katapleksja, porażenie przysenne, omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne. Zaburzenia snu w zespołach lękowych i depresyjnech

9. Bóle głowy samoistne (napięciowe, migrena, klasterowe, neuralgia nerwu trójdzielnego), bóle głowy objawowe – różnicowanie i sposoby postępowania.Badania diagnostyczne.

10. Biologiczne podstawy stresu, strachu, lęku /oś układ limbiczny – podwzgórze - przysadka – nadnercza /.

Psychneuroimmunologia, placebo, nocebo .Zespoły lękowe i depresyjne w neurologii, psychoterapia wspierająca

Poczucie koherencji w modelu salutogenetycznym Aarona Antonovsky’ego.

11. Myelopatia szyjna, stwardnienie rozsiane – diagnostyka, różnicowanie, objawy neurologiczne, problemy psychologiczne,

zaburzenia psychiczne.

12. Jamistość rdzenia, stwardnienie boczne zanikowe / Motor neuron disease/– diagnostyka, różnicowanie, objawy neurologiczne, zaburzenia psychiczne

13. Relacje lekarz – pacjent , etyka lekarska, deontologia, tajemnica zawodowa. Przysięga Hipokratesa.
Relacje pacjenta z zespołem terapeutycznym.

Zespół wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia

14. Śmierć i umieranie / agonia, fazy umierania, śmierć kliniczna, śmierć mózgu, śmierć biologiczna, eutanazja, samobójstwo, przeszczepy/.

Śmierć społeczna, domy opieki, hospicja. Role i zadania personelu opieki medycznej i rodziny, interakcje z chorym terminalnie.

15. Zespoły otępienne o różnej etiologii / naczyniopochodne, pozapalne, toksyczne, pourazowe, pseudodemencje /.

Zaliczenie pisemne, 60 minut, 5 pytań otwartych

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jung - dla studentów, PSYCHOLOGIA, Osobowość
nowotwory dla studentów, psychologia, Genetyka
Rogers - dla studentów, psychologia osobowości
ćwiczenia 1-2 materialy dla studentów, psychologia, studia psychologia, semestr V, egzaminy semestr
(10) Realizacja zasady ostrożności interpretacyjnej wyników badań psychologicznych, PSYCHOLOGIA, Mat
(11) Mediacje w sprawach rozwodowych, PSYCHOLOGIA, Materiały dla studentów psychologii, Psychologia
ćwiczenia 3 materialy dla studentów, psychologia, studia psychologia, semestr V, egzaminy semestr 5,
Rogers - dla studentów, PSYCHOLOGIA, Osobowość
Eksperyment badający podatność na sugestię wzrokową u świadków małoletnich, PSYCHOLOGIA, Materiały d
kospekt-dla studentów2014, Psychologia I sem
(7) Problemy etyczne związane z opiniowaniem w sprawach transseksualizmu, PSYCHOLOGIA, Materiały dla
Problemy etyczno-zawodowe biegłego psychologa (opracowanie zagadnień), PSYCHOLOGIA, Materiały dla st
neuropsychologia kliniczna z logopedia pytania, Psychologia USWPS Warszawa, Rozwojowa neuropsycholog
psychologia kliniczna - samokontrola reakcji lękowych, Pomoce z Psychologii - Przydatne dla studentó
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, materiały STUDENTA
TEST Z PRZEPIS W BHP DLA STUDENT W ODBYWAJ CYCH WICZENIA W ZAK ADZIE BIOCHEMII, Biol UMCS, VIII seme

więcej podobnych podstron