Granice funkcji

Granice funkcji:


$$\operatorname{}{a^{x} = \left\{ \begin{matrix} + \infty\ dla\ a > 1 \\ 0\ dla\ a\epsilon(0,1) \\ \end{matrix} \right.\ }$$


$$\operatorname{}{a^{x} = \left\{ \begin{matrix} 0\ dla\ a > 1 \\ + \infty\ dla\ a\epsilon(0,1) \\ \end{matrix} \right.\ }$$


ex =   + ∞


ex =  0


lnx =   + ∞


lnx =   − ∞


$$\operatorname{}{arctgx = \ \frac{\pi}{2}}$$


$$\operatorname{}{arctgx = \ - \frac{\pi}{2}}$$


$$\operatorname{}{\frac{\sin{f(x)}}{f(x)} = 1}$$


$$\operatorname{}{\frac{\operatorname{tgx}{f(x)}}{f(x)} = 1}$$


$$\operatorname{}{\frac{\sin x}{x} = 1}$$


$$\operatorname{}{\frac{\operatorname{tg}x}{x} = 1}$$


$$\operatorname{}{{(1 + f(x)}^{\frac{1}{f(x)}} = e}$$

Logarytm naturalny:

ln x = e

Ale gdy masz równania typu: (gdzie a ϵR)

ln x =a ln x >a ln x <a

x= ea x> ea x< ea

Przykład:
ln x= -
$\frac{3}{4}$

x = $e^{- \frac{3}{4}}$


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
granica funkcji zadania 1 plus 2
Analiza matematyczna Wykłady, GRANICE FUNKCJI
Matematyka cw5 Granice funkcji Ciaglosc funkcji Asymptoty
Granica funkcji(1), Prywatne
Granice funkcji - pochodne, Prywatne, matna
granice funkcji ciaglosc funkcji (1)
Granica funkcji w punkcie
07 funkcje zmiennej rzeczywistej 3 2 granica funkcji
GRANICE FUNKCJI
8 Zadania do wykladu Granica funkcji Ciaglosc funkcji 1
Arkusz nr 3 (Granice funkcji)
2010 12 10(2) granica funkcji, ciągłość funkji, różniczkowalność, iloraz różnicowy
Analiza matematyczna. Wykłady GRANICE FUNKCJI
Granica funkcji, Granica funkcji
Kolokwium granice i funkcja
GRANICA FUNKCJI
Granice funkcji IMiR
(2354) podstawy m granice funkcji

więcej podobnych podstron