Scenariusz zajęć muzycznych

Scenariusz zajęć muzycznych

Grupa: 6 latki

Data: 7.12.2011

Prowadząca: Dagmara Łukaszyk

Dominujące obszary edukacyjne:

8 –Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec.

Treści programowe:

- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce

- śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie

- słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań z płyt kompaktowych

Temat: „Jedzie Mikołaj” – nauka piosenki.

Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci z piosenką „Jedzie Mikołaj”

- kształtowanie poczucia rytmu dzieci podczas nauki piosenki

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia

Metody:

Czynne – zadań stawianych dziecku

Słowne – rozmowa, objaśnienia instrukcje

Formy:

Z całą grupą, w parach, indywidualna

Literatura:

„Nasze przedszkole” wyd. MAC W. Żaba – Żabińska, M. Kwaśniewska

„Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik

„Konspekty zajęć rytmiczno – muzycznych dla grupy 5 – 6 latków na cały rok szkolny” M. Stanek

Przebieg zajęcia:

Lp. Sytuacje edukacyjne Kierunki aktywności Środki dydaktyczne
1. Wprowadzenie dzieci do sali – prowadząca gra marsz na pianinie: „Marsz dzieci”. Dzieci maszerując jeden za drugim wchodzą do pomieszczenia. Muzyczna, ruchowa Pianino
2. Powitanie dzieci. Prowadząca śpiewa „dzień dobry dzieci” natomiast grupa odpowiada „dzień dobry pani”. Muzyczna, społeczna Pianino
3.

Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne:

Prowadząca gra na tamburynie naśladując padający śnieg. Dzieci maszerują po sali. Gdy tamburyn przestaje grać dzieci zatrzymują się i stojąc nieruchomo jak bałwanki czekają na następne uderzenie w instrument, po usłyszeniu sygnału zaczynają ponownie maszerować.

Muzyczna, ruchowa Tamburyn
4.

Prowadząca wprowadza dzieci w tematykę zajęć Quizem o św. Mikołaju.

Quiz: „Co wiecie o św. Mikołaju?”
· Gdzie mieszkam?
· Kiedy obchodzę imieniny?
· Jaki jest mój ulubiony kolor?
· Jakim pojazdem poruszam się po świecie?
· Jakie zwierzęta ciągną mój pojazd?
· W jaki sposób podrzucam dzieciom prezenty?
· Kto pomaga mi w przygotowaniu prezentów?
· Skąd wiem, jaki prezent pragnie otrzymać dziecko?
· Co dostają niegrzeczne dzieci?

Językowa Przygotowane pytania
5.

Zapoznanie dzieci z piosenką ”Jedzie Mikołaj”. Dzieci siedzą w kółeczku i uważnie słuchają treści śpiewanej przez prowadzącą piosenki.

  1. Jadą, jadą sanie

księżyc złoty świeci

hej jedzie w nich mikołaj

do wszyściutkich dzieci

  1. Cieszy się mikołaj

Widać to po minie.

Hej, zaraz wyląduje

Na jakimś kominie.

  1. Święty Mikołaju

nie wracaj do raju!

Hej, zostań tu na ziemi

Wszyscy Cię kochają.

Muzyczna Tekst piosenki
6.

Rozmowa n temat piosenki.

- czy piosenka się podobała?

- jaki jest charakter piosenki – czy jest wesoła czy smutna?

- o czym jest piosenka?

Językowa
7. Prowadząca ponownie śpiewa piosenkę prosząc przy tym dzieci o uważne wysłuchanie. Po zaprezentowaniu piosenki rozkłada na środku ilustracje. Zadaniem dzieci jest ułożenie ilustracji według kolejności wydarzeń. Muzyczna Ilustracje
8. Nauka piosenki. Dzieci powtarzają za prowadzącą kolejne wersy piosenki. Następnie prowadząca gra piosenkę na pianinie, a dzieci próbują zaśpiewać ją razem z nią. Muzyczna Pianino
9. „Wysoko – nisko” – zabawa ruchowa.
Dzieci stoją w rozsypce. Gdy prowadząca gra wysokie dźwięki dzieci poruszają się wspięte na palcach i wyciągają ręce jak najwyżej. Kiedy zaczyna grać dźwięki niskie dzieci przykucają i poruszają się jak najniżej przy podłodze.
Muzyczna, ruchowa Pianino
10. Zabawa rytmiczna przy piosence.
Dzieci śpiewają piosenkę wraz z prowadzącą wyklaskując rytm. Następnie dzieli dzieci na dwie grupy: chłopców i dziewczynki. Następnie puszcza piosenkę z nagrania i pierwszą zwrotkę śpiewają dziewczynki a chłopcy wyklaskują rytm, drugą zwrotkę śpiewają chłopcy a dziewczynki wyklaskują rytm, natomiast ostatnią zwrotkę wszyscy wspólnie śpiewają i wyklaskują jej rytm.
Muzyczna Nagranie CD
11. Zabawa bieżna przy piosence.
Dzieci dobierają się w pary, tworząc „zaprzęgi”. Nauczycielka włącza piosenkę, a dzieci swobodnie biegają w parach po sali. Na przerwę w muzyce dzieci przykucają, nadal trzymając się za ręce.
Muzyczna, ruchowa Nagranie CD, magnetofon
12. Wspólne zaśpiewanie piosenki. Muzyczna
13. Podziękowanie za wspólną zabawę oraz pożegnanie z dziećmi: prowadząca śpiewa „do widzenia dzieci”, a dzieci odpowiadają „do widzenia pani”. Muzyczna Pianino
14. Wyjście przedszkolaków z sali – prowadzą gra marsz na pianinie. Dzieci maszerując wychodzą z pomieszczenia. Muzyczna, społeczna Pianino

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W KLASIE I
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH DLA GRUPY 3 LATKÓW
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W PRZEDSZKOLU
3 scenariusze zajęć muzycznoi-ruchowych(1), scenariusze zajęć muzyczno - ruchowych
Scenariusz zajęć muzycznych, Pedagogika
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO
Scenariusz zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii, rytmika w przedszkolu
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W KLASIE
Scenariusz zajęć muzycznych
Scenariusz zajęć muzycznych Jan Sebastian Bach
usmiechnieta bajka scenariusz zajec muzycznych dla najstarszych przedszkolakow 166 bfe6
Scenariusz zajęć muzycznych monika suława
scenariusz zajęć muzycznych
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WG(1)
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WG
SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNYCH INTEGRACYJNYCH
PRAKTYKA03.12 ĆWICZ.GIMN, EDUKACJA POLONISTYCZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, EDUKACJA PLASTYCZNA, PEDA
Scenariusz zajęć z? muzycznej dla klas I III
Kolokwium z muzyki, EDUKACJA POLONISTYCZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, EDUKACJA PLASTYCZNA, PEDAGOGIKA

więcej podobnych podstron