Barcelonski, I rok Politologia, integracja europejska


14 marca 2008 podczas szczytu Rady Europejskiej zaakceptowany został przez przywódców państw UE wstępny projekt utworzenia Unii Śródziemnomorskiej. Przyjęta wersja projektu zakłada wejście w struktury Unii Śródziemnomorskiej wszystkich państw członkowskich UE, podczas gdy pierwotna wersja prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego mówiła o przystąpieniu do niej jedynie państw Unii położonych nad Morzem Śródziemnym. Rozszerzenie projektu na całą Unię Europejską nastąpiło po interwencji kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

W dniach 27-28 listopada 1995 roku odbyła się w Barcelonie konferencja ministrów spraw zagranicznych. Wzięło w niej udział 15 ówczesnych państw członkowskich UE oraz 12 Partnerów Euro-Śródziemnomorskich (Maroko, Algeria, Tunezja, Egipt, Izrael, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, Cypr i Malta). Uczestnicy Konferencji przyjęli Deklarację Barcelońską, w której wyrazili wolę ustanowienia partnerstwa w zakresie:

W myśl Deklaracji Barcelońskiej, współpraca śródziemnomorska opierać się powinna nie tylko na powiązaniach dwustronnych między UE a poszczególnymi krajami Morza Śródziemnego, lecz przede wszystkim na wielostronnej współpracy wszystkich partnerów. Deklaracja przewiduje utworzenie do 2010 r. euro-śródziemnomorskiej strefy partnerstwa ekonomicznego, finansowego, politycznego i kulturalno-społecznego. Ma to doprowadzić do powstania stabilnego pod względem ekonomicznym i politycznym regionu.

Więcej: http://europe.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htmWyszukiwarka

Podobne podstrony:
integracja europejska, I rok Politologia, integracja europejska
eie2, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
6 Procedury antydumpingowe, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
ZASDY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
16 marca 2010 r(1), Politologia, Integracja europejska
sciaga eie, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
15 Korzyści i szanse UW, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
sciaga eie2, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
eie sciaga egzamin-AGA, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
1 Kreacje handlu po wstąpieniu do unii celnej, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europej
Materiały na kolosa temat 2 Integracja Europejska Kolokwium, Stosunki Międzynarodowe Rok 1, Semestr
EIE zagadnienia egzamin-moje, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
Korzysci koszty przystapienia Polski do UE(1), Politologia, Integracja europejska
18 Debata budżetowa UE, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
7 Badania kosztów i korzyści rynku wewnętrznego (2), EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji
skydrive-2013-02-01(1), EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej
integracja egzamin, Politologia, Integracja europejska
10 Podatki pośrednie, EKONOMIA, Rok 2, Ekonomia Integracji europejskiej

więcej podobnych podstron