DAMA I GENTELMAN PRZY STOLE, Studia, Przedmioty, Edukacja zdrowotna

Pobierz dokument
dama.i.gentelman.przy.stole.studia.przedmioty.doc
Rozmiar 38 KB

,, DAMA I GENTELMAN PRZY STOLE”

KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH  -  PROGRAM EDUKACYJNY
 

                   WSTĘP

       Jednym z głównych czynników warunkujących stan zdrowia człowieka - jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej.
Zdrowie jest największym skarbem człowieka i należy o nie dbać przez całe swoje życie.
       Pielęgnowanie i kształtowanie u dzieci - nawyków higienicznych już od najmłodszych lat jest istotnym elementem zdrowego stylu życia. Ważne jest wychowanie dzieci w tym duchu.
       Wiadomo, że każda sytuacja może sprzyjać kształtowaniu nawyków prozdrowotnych.
Nauczyciel świetlicy ma wiele okazji do obserwowania zachowań dzieci w  tym zakresie oraz wzmacniania wiedzy, umiejętności i pozytywnych postaw.
       Zasadniczą sprawą z punktu widzenia higieny i kultury osobistej jest zjadanie posiłków. Obserwując zachowania dzieci na stołówce szkolnej uznałam, iż w tym zakresie jest wiele do poprawienia.
       Dzieci bardzo często zapominają o nawyku mycia rąk, korzystania z serwetek, przyjmują niechlujną  postawę przy jedzeniu, nie potrafią poprawnie posługiwać się sztućcami. Na tej podstawie uznałam, że konieczne jest opracowanie szczególnego cyklu zajęć podnoszących kulturę spożywania posiłków.
     W tym celu opracowałam niniejszy program.
W programie największy nacisk położyłam na przekazanie praktycznych wskazówek , a także na wyrobienie u wychowanków prawidłowych nawyków  higienicznych  jako czegoś naturalnego.                
      Tematyka programu dostosowana jest do potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym.


                           CELE PROGRAMU:

Treści zawarte w programie zostały podzielone na dwa bloki tematyczne.
 

1.       HIGIENA OSOBISTA I KULTURA BYCIA.

2.       ESTETYKA I HIGIENA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA POSIŁKÓW.

Blok  I - Higiena osobista i kultura bycia.

  
ZADANIA PROGRAMU

         
FORMY I METODY REALIZACJI               


1
- UKAZANIE KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA  ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ

2 - WYROBIENIE  NAWYKÓW HIGIENICZNYCH (np. mycie rąk przed posiłkiem)

3 - POZNANIE  PODSTAWOWYCH SPOSOBÓW  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OSOBISTEJ ( higieny ciała, ubrania, obuwia) 

4 - UKAZANIE  PRAWIDŁOWEGO POSŁUGIWANIA SIĘ  SZTUĆCAMI

5 - UWRAŻLIWIENIE  NA  POSTAWĘ CIAŁA W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

6 - PRZYPOMNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z SANITARIATÓW


1
- POGADANKA,  DYSKUSJA, BURZA MÓZGÓW

 
2.- ZAJĘCIA Z PIELĘGNIARKĄ - POGADANKA, POKAZ ( ilustracje)

3.- POGADANKA, ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W KĄCIKU CZYSTOŚCI - ZAJĘCIA Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ

4 - POKAZ, POGADANKA SCENKI DRAMOWE, KONKURS PLASTYCZNY

5 - POGADANKA, PANTOMIMA, DRAMA, FILM EDUKACYJNY

6 - REDAGOWANIE HASEŁ, ZAGADKI, KRZYŻÓWKI,
 


Blok II- Estetyka i higiena przygotowania i podawania posiłków.

    
ZADANIA PROGRAMU

         
FORMY I METODY REALIZACJI         


1
- POZNANIE ZASAD HIGIENICZNEGO PRZYRZĄDZANIA POSIŁKÓW

 
2 - ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI DEKORACJI POTRAW I ESTETYCZNEGO NAKRYCIA STOŁU
 

3 - KSZTAŁCENIE NAWYKÓW  KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW 

4-ZROZUMIENIE POTRZEBY I WYROBIENIE NAWYKU MYCIA OWOCÓW I RĄK PRZED JEDZENIEM


1
- ĆWICZENIA PRAKTYCZNE, PRZYGOTOWANIE OWOCÓW I WARZYW DO SURÓWKI

2 - DZIAŁANA PRAKTYCZNE, PRZYGOTOWANIE POCZĘSTUNKU, NAKRYWANIE DO STOŁU

3 - POGADANKA, ĆWICZENIA

 
4- DZIAŁANIA PRAKTYCZNE, PRACA Z KSIĄŻKĄ- ,,Savoir-vivre dla nastolatków” JANA KAMYCZKA, DEGUSTACJA
 

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:

      Zakłada się, iż zadania ujęte w treści programu będą konsultowane i przekazywane do realizacji także rodzicom, aby wyniesiona wiedza i umiejętności zdobyte w szkole stosowane były także w domu dziecka.
      Działania nauczyciela wzmacniane będą w formie przekazu wiedzy na specjalnej tablicy dla rodziców redagowanej wspólnie z dziećmi.

 SPODZIEWANE EFEKTY PROGRAMU:

W wyniku realizacji programu :

Uczeń-


Pobierz dokument
dama.i.gentelman.przy.stole.studia.przedmioty.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KULTURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW, Studia, Przedmioty, Edukacja zdrowotna
Prezentacja grupy IV, Studia, Przedmioty, Edukacja zdrowotna
Chrz. Ped. Nadziei. L. Giuss. 18 list.2008, studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Ryn
Skreczko A., studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Rynio
Woroniecki Szczecin, studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Rynio
S+éowacja 20 listopada 2012, studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Rynio
Olsztyn 16-17 X 2008, studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Rynio
LGiussani, studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Rynio
Rusiecki M, studia mgr, edukacja zdrowotna, chrześcijańska... A. Rynio
Edukacja zdrowotna - 11.10.09, Studia, Przedmioty, biomedyczne podstawy rozwoju
Edukacja Zdrowotna, Studia - resocjalizacja - Tarnów, I,II,III semestr
Szkolna edukacja zdrowotna, Studia
PYTANIA PROMOCJA ZDROWIA, Studia, WSIZ, IV semestr, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna -ćwiczenia, studia
Przy stole. Intuicje geometryczne- prostokÄ…t, podręczniki studia pedagogiczne, Różne
wydrPromocja zdrowia i edukacja zdrowotna, studia pielęgniarstwo
Wenta - wersja pierwotna, Studia, Przedmioty, Media w edukacji
Pojęcie mediów, Studia, Przedmioty, Media w edukacji

więcej podobnych podstron