Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Wykład 10

Poznawcze konstruowanie przyszłości

DWIE TRADYCJE W BADANIACH NAD PODMIOTOWA KONTROLĄ

CZY CZŁOWIEK MA POTRZEBĘ KONTROLI ?

motywacja specyficzna dla człowieka

(De Charms, 1968; Deci i Ryan, 2000)

istotny element poczucia własnej wartości

symboliczna kontrola „nad tym , co tak naprawde nie podlega naszej kontroli”

CO DOWODZI, ŻE LUDZIE DĄŻA DO SPRAWOWANIA KONTROLI ?

CZY POTRZEBA BYCIA PRZYCZYNA ZDARZEŃ JEST POWSZECHNA I NIEZALEZNA OD OKOLICZNOŚCI ?

CO DECYDUJE O POCZUCIU KONTROLI?

CO ZMIENIA SIĘ W FUNKCJONOWANIU CZŁOWIEKA , KIEDY PRZYJMUJE ON POSTAWĘ SPRAWCY?

DLACZEGO OPTYMIZM JEST KORZYSTNY DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO?

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH TARCIMY POCZUCIE WYWIERANIA WPŁYWU NA BIEG ZDARZEŃ

  1. Nagłe, nieoczekiwane i traumatyczne zdarzenia.

  2. Długotrwałe, niemodyfikowalne sytuacje.

PROCESY ADAPTACJI DO NAGŁYCH I TRAUMATYCZNYCH ZDARZEŃ

  1. Model Klingera

  1. Model Schontza

- faza spotkania z tragedią

  1. Model Taylor

KONSEKWENCJE WPŁYWANIA NA OBIEKTYWNIE NIEMODYFIKOWALNE SYTUACJE

CELE I PLANY DZIAŁANIA - POZNAWCZE KONSTRUOWANIE PRZYSZŁOŚCI

Poznawcze konstruowanie przyszłości - wyznaczanie celów, budowanie planów - kontrola nad biegiem zdarzeń

Działanie (aktywność intencjonalna) - kontrola i rozwój osobowości

Cele - motywacja poznawcza

ORGANIZACJA SYSTEMU CELÓW

W JAKI SPOSÓB CELE WPŁYWAJA NA DZIAŁANIE

Model Carvera i Scheiera

Realizacja celów a emocje

Koncepcje celowe współczesnej psychologii osobowoŚci

PLANY ŻYCIOWE WG MĄDRZYCKIEGO

Plan życiowy to pewna całość obejmująca stworzony przez jednostkę lub dowolnie przyjęty cel główny wraz z celami pomocniczymi, czy instrumentalnymi oraz ogólnymi zasadami ich operacjonalizacji.

(Mądrzycki, 2002)

WYZNACZNIKI PLANÓW ŻYCIOWYCHWyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron