ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI PO 1700 r, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a zrównoważony rozwój

Pobierz dokument
zmiany.uzytkowania.ziemi.po.1700.r.studia.1.doc
Rozmiar 40 KB

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI PO 1700 r.

A. Zmiany pokrywy roślinnej

Lasy (%)

Łąki i pastwiska (%)

Pola uprawne (%)

Dane globalne 1700-1980

-18,7

-1

466,4

B. Cechy charakterystyczne krajobrazu

Naturalny (%)

Częściowo zmieniony (%)

Znacznie zmieniony (%)

Europa

Azja

Afryka

Ameryka południowa

Ameryka północna

Austrazja

Świat: cała powierzchnia lądu

Świat: bez skał, lodu, itp.

15,6

43,5

48,9

62,5

56,3

62,3

51,9

27,0

19,6

27,0

35,8

22,5

18,8

25,8

24,2

36,7

64,9

29,5

15,4

15,1

24,9

12,0

33,9

36,3

C. Zmiany zasięgu lasu

Powierzchnia lasów w 1990 (106 ha)

Procentowa zmiana powierzchni lasów w latach 1981-1990

Procentowa zmiana powierzchni lasów naturalnych w latach 1981-1990

Afryka międzyzwrotnikowa

Azja międzyzwrotnikowa i Oceania

Międzyzwrotnikowa Ameryka południowa i region Karaibski

Obszary międzyzwrotnikowe łącznie

Strefa umiarkowana w Afryce

Strefa umiarkowana w Azji i Oceanii

Strefa umiarkowana w Ameryce Łacińskiej

Kraje rozwijające się strefy umiarkowanej

529,82

338,03

924,19

1792,03

15,27

159,33

43,28

217,88

-7,0

-6,7

-7,2

-7,1

-4,2

5,2

-4,7

2,4

-7,2

-11,1

-7,5

-8,1

-9,4

-3,4

-6,2

-4,5

D. Tempo wzrostu pól uprawnych

Obszary strefy umiarkowanej (106 ha/rok)

Obszary strefy międzyzwrotnikowej (106 ha/rok)

Globalnie

(106 ha/rok)

1850

1900

1950

1970

1,6

1,8

9,0

4,0

1,5

3,0

4,0

7,0

2,4

5,8

14,0

11,0

GLOBALNE ROZMIARY EROZJI I DEGRADACJI GLEB

Region

Powierzchnia objęta erozją i degradacją gleb (106 ha)

erozja wodna

erozja wietrzna

degradacja chemiczna

degradacja fizyczna

Afryka

Azja

Ameryka Południowa

Ameryka Środkowa

Ameryka Północna

Europa

Oceania

Świat

227

441

123

46

60

114

83

1094

186

222

42

5

35

42

16

548

62

74

70

7

26

1

240

19

12

8

5

1

36

2

83

Pustynnienie:

Def wg UNEP

„wyrazistość skutków ekonomicznych i społecznych procesów, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, zakłócających równowagę gleby, roślinności, powietrza i wody w obszarach narażonych na edaficzną lub klimatyczna suszę”.

Ten ciągły proces „prowadzi do spadku lub destrukcji biologicznego potencjału ziemi, pogarszania warunków życia i rozwoju krajobrazu pustynnego”.

Pustynnienie powoduje znaczna degradację środowiska i jest odpowiedzialne za spadek produktywności rolnictwa i związane z nim straty ekonomiczne.

Pustynnienie na terenach pastwisk i użytków rolnych

Region

Tereny pastwisk

Użytki rolne nawadniane przez opady

Powierzchnia (ha)

Udział procentowy

Powierzchnia (ha)

Udział procentowy

Ameryka Północnaa)

Ameryka Północnab)

Australia a)

Australia b)

Były Związek Radziecki a)

Były Związek Radziecki b)

475 x106

300 x106

656 x106

450 x106

.

250 x106

75

42

55

22

.

60

74 x106

85 x106

42 x106

39 x106

.

40 x106

16

39

34

30

.

30

a) Program Środowiska Narodów Zjednoczonych (1991c)

b) Instytut Zasobów Światowych (1989)

Kropki oznaczają brak danych


Pobierz dokument
zmiany.uzytkowania.ziemi.po.1700.r.studia.1.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
Choroby cywilizacyjne, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a
Katastrofy ekologiczne minionego wieku, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożeni
Wykorzystanie kopalin w Polsce, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywili
Obszary ekol zagroz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliza
ZANIECZYSZCZENIA I SKAŻENIA ŻYWNOŚCI ORAZ ZDROWIE CZŁOWIEKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona
monitoring gleb i ziemi, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring i bioindykacj
KARTA ZIEMI, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
Składowanie na wysypiskach, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Buforowość gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena
Rola wody w życiu lasu, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia

więcej podobnych podstron