Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej z wykorzystaniem programu edukacyjnego, klasa 1 sprawdziany, klasa 1


Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej z wykorzystaniem programu edukacyjnego „Liczę z Reksiem"

Tematyka zajęć: Obliczanie iloczynów w zakresie 25

Oczekiwane efekty aktywności uczniów:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Przebieg zajęć

I Część przygotowawcza

1. Zapoznanie z tematem zajęć

2. Utrwalenie dodawania tych samych liczb

Liczenie przez uczniów po 2, po 3, po 4, po 5 z jednoczesnym wskazywaniem tych punktów na osi liczbowej:

- Licz po 3 do 15        - 3, 6, 9, 12, 15

- Licz po 4 do 20        - 4, 8, 12, 16, 20

- Licz po 2 do 24        - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 itp.

II Część podstawowa

1. Zajęcie miejsc przy komputerach, przypomnienie zasad korzystania z komputera.

- Uruchomienie komputerów i programu „Liczę z Reksiem", wybranie ikony TRENING - poziom łatwiejszy, a następnie ikony SZKOŁA REKSIA - mnożenie.

Praca zgodnie z poleceniami lektora oraz z przedstawianymi ilustracjami.

Utrwalenie mnożenia jako dodawanie tych samych składników:

- Policz, ile na dworcu stoi lokomotyw? (3)

- Ile wagonów ma każda lokomotywa? (po tyle samo - 4)

- Ile łącznie jest wszystkich wagonów na stacji? (liczenie jednostkowe, dodawanie kolejnych wagonów 1 + 1 + 1 + ... = 12)

- Ile wagonów ciągnie jedna lokomotywa? (1 + 1 + 1 + 1 = 4)

- Ile było lokomotyw? (3, powstaje formuła 3 ∙ 4)

- Ile to wagonów? (3 ∙ 4 = 12)

- Policz, ile zwierzątek znajduje się w ciężarówce? (2 koniki)

- Ile zwierzątek znajduje się w trzech ciężarówkach? (3 ∙ 2)

- Ile zwierząt wiozą  trzy ciężarówki? (3 ∙ 2 = 12)

- Policz, ile zwierząt jest w jednej ciężarówce? (4 gęsi)

- Ile jest ciężarówek? (3 ciężarówki)

- Ile zwierząt przewiozły trzy ciężarówki? (3 ∙ 4 = 12)

2. Utrwalenie przemienności mnożenia

a. Układanie na stolikach liczb w kolorach.

- Budowanie przez uczniów pociągu składającego się z 5 wagonów każdy długości klocka 4.

- Zapisanie na tablicy formuły 5 ∙ 4 = 20.

- Budowanie przez uczniów pociągu, pod którym można by zapisać formułę 4 ∙ 5 = 20.

- Uczniowie wypowiadają się na temat długości obu pociągów (ich długość jest taka sama)

- Jaka własność została zastosowana? (przemienność mnożenia)

b. Zastosowanie przemienności mnożenia:

Łączenie kartoników, gdzie została zastosowana przemienność mnożenia z wynikiem np. 6 ∙ 2 i 2 ∙ 6 i 12, 8 ∙ 3 i 3 ∙ 8 i  24 itp. 

3. Utrwalenie poznanych iloczynów w zakresie 25 przy pomocy programu „Liczę z Reksiem".

- Dalszy ciąg pracy w opcji TRENING łatwiejszy poziom, TABLICZKA MNOŻENIA.

- Obliczanie iloczynów n∙1, n∙2, n∙3.

III Część końcowa

1. Ocena pracy uczniów, samoocena, zamknięcie programu.

∙ Podsumowanie zajęć i zadanie pracy domowej.

Oblicz i pokoloruj właściwy wynik:

3 ∙ 6 =            25   18   16

7 ∙ 3 =            21   14   19

4 ∙ 5 =            18   20   15

9 ∙ 2 =            20   17   18

10 ∙ 2 =          10    0    20

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć kółka matematycznego dla klasy drugiej z wykorzystaniem programu?ukacyjnego
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
29.09.08-Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy pierwszej, Konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Test diagnozujący z matematyki dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, Edukacja
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
PROGRAM Zajęc z muzyki dla klasy II, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz zajęć matematycznych dla dzieci 5, Przedszkole
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty

więcej podobnych podstron