współczesne koncepcje filozofii i etyki, filozoficzne podstawy pedagogiki


13.10.2010

WYKŁAD 1

Filozofia- to słowo wywodzi się od dwóch słów z greckiego:

- umiłowanie mądrości

WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE KONCEPCJE:

    1. KONCEPCJA KLASYCZNA

      • Według tej koncepcji filozofia jest odrębną wiedzą o charakterze autonomicznym , posiadająca własny przedmiot i odpowiednio do nie wypracowaną metodą, a dotyczy tego , co w bycie konieczne . wyjaśniając przy tym byt w świetle ostatecznych uzasadnień. W tej koncepcji najistotniejsze są elementy:

Byt zbudowany jest z elementów koniecznościowych ( bez nich nie istnieją aspekty przygodne)

Akcydentalny- przypadkowy , niekoniecznością nie aspekty istnienia bytu